Op 5 juni was een ‘late’ onvolwassen Kuifaalscholver aanwezig in de Sloehaven (BW). In de avond van 8 juni werd een prachtige Zwarte Ibis ontdekt in het Zandvoortweggebied (Peter Versluijs). De vogel liet zich af en toe mooi zien en werd voor het laatst gezien op 10 juni.

Zwarte Ibis, Zandvoortweggebied, 10 juni 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Het bekende mannetje Krooneend werd in elk geval t/m 25 juni gemeld in het Noordervroon (div). Roepende Kwartels werden gehoord langs de Kruisweg bij Mariekerke op 7 juni (Levien Melse), langs de Pioniersweg bij Grijpskerke op 13 juni (AvG) en op vier verschillende data langs de Ritthemsestraat, Ritthem (CO).

Met in totaal vijf gemelde Wespendieven was deze soort in juni een tamelijk schaarse verschijning. Bijzonder nieuws wat dat het paartje Slechtvalk van de Lange Jan in Middelburg dit jaar maar liefst vijf jongen heeft grootgebracht (via MA).

Bontbekplevieren, zeedijk Ritthem, 2 juni 2022. Foto: Martin Krombeen.

Van 10 t/m 18 juni was een paartje Steltkluten aanwezig in het Zandvoortweggebied (div). Op de 28e liep plotseling weer een paartje in het Noordervroon (PW). Op die laatste locatie werd op 18 juni een Kleine Strandloper gezien (CB).

Zwartkopmeeuw, Westkapelle, 26 juni 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Zwartkopmeeuwen, Westkapelle, 26 juni 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

In de laatste week van juni verschenen er tientallen Zwartkopmeeuwen op Westkapelle: de aantallen liepen snel op van 50 ex op 24 juni naar 171 ex op de 27e (CB). Voor het eerst in jaren kwamen er weer serieuze aantallen Dwergsterns tot broeden in het Noordervroon. Het lijkt om ca. 50 paartjes te gaan, met begin juli in elk geval minstens 60 jonge vogels.

Grote Stern, Westkapelle, 10 juni 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 25 juni werd bij Westkapelle op zee een jagende Kleine Jager gezien (PW). Erg ongebruikelijk (qua datum) was de Alk die op 2 juni in de monding van de buitenhaven van Vlissingen zwom (Martin Krombeen).

Alk, buitenhaven Vlissingen, 2 juni 2022. Foto: Martin Krombeen.

Op 24 juni keken leerlingen in een lokaal van het CSW (school) in De Griffioen, Middelburg raar op, toen er een (ontsnapte, geringde) Hop in hun klaslokaal rond vloog (Ad de Graaf). Begin juli werd deze vogel ook op andere plekken in de woonwijk gezien. Overvliegende Bijeneters werden gehoord op 12 juni boven de Walcherseweg, Middelburg (John van Vliet), op 15 mei boven de duinen van Klein Valkenisse (minstens twee, AvG) en op 22 juni boven Oranjezon-oost (JW).

Grote Bonte Specht, Vlissingen, 23 juni 2022. Foto: Menke Beks Hindriks.

Een mannetje Engelse Kwikstaart was op 12 juni aanwezig bij de Vierhoogten (JW). Zomerse Rouwkwikstaarten werden gemeld langs de Babelweg, Domburg op 1 juni (LZ), in de binnenstad van Vlissingen op 3 juni (MPe) en in de Beekshoekpolder, Vrouwenpolder op 9 juni (LZ). Er waren diverse meldingen van Kruisbekken, vooral in de duinen rondom Dishoek en in Oranjezon. Het hoogste aantal waren de 12 ex die op 12 juni langs Telpost De Nolledijk vlogen (PM).

Boerenzwaluw, Beekshoekpolder, 30 juni 2022. Foto: Andre Ameel.

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Arjen van Gilst (AvG), Ad de Graaf, Martin Krombeen, Peter Meininger (PM), Levien Melse, Corine Osté (CO), Marten Peene (MPe), Peter Versluijs, John van Vliet, Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).