De eerste helft van het jaar zit er al weer op! Tot nu toe werden er dit jaar op Walcheren 235 vogelsoorten waargenomen. Dat is een vergelijkbaar aantal als vorig jaar in de eerste zes maanden (toen 234 soorten). Het grootste verschil is dat er in 2020 tot op heden maar liefst vier nieuwe (onder)soorten voor de Walcherse lijst werden gezien: Kumliens Meeuw, Grijze Wouw, Steppearend en Aziatische Roodborsttapuit. De eerste twee uit dit rijtje zijn inmiddels aanvaard door de CDNA. Op naar een mooie tweede helft van het jaar! Maar eerst een overzicht van de highlights van juni.

Rondom de Sloehaven werden deze maand tenminste één adulte en twee 2kj Kuifaalscholvers gezien (div). Maximaal twee Zomertalingen verbleven in het Zandvoortweggebied op 25 en 26 juni (AvG).

2kj Kuifaalscholver, Kaloot – Vlissingen-oost, 19 juni 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 1 juni vloog naast een Blauwe Kiekendief ook een Visarend over de Mortiere, Middelburg (LZ). Die laatste werd even later ook nog gezien bij de Pietkreek (MC). Op 19 juni vloog een Rode Wouw over de wijk ’t Zand, Middelburg (WH). In totaal weren negen Wespendieven gemeld (div).

Op 1 juni werden er nog enkele tientallen Bontbekplevieren op doortrek gezien: 37 ex in het Zandvoortweggebied (PW) en 19 ex in het Noordervroon (HR). In beide gebieden was op die datum een Kleine Strandloper aanwezig (PW / MPe). Op 17 juni liep een Krombekstrandloper in het Noordervroon (PW). In de tweede helft van juni vlogen op vijf dagen in totaal 54 Witgatjes langs Telpost De Nolle (div). In het Zandvoortweggebied liep het aantal Witgatjes op tot 23 ex op 27 juni (AvG). Op 21 en 22 juni liep een adulte Poelruiter in de plasjes langs de Moensweg in het Noordervroon (PW e.a.).

3kj Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 27 juni 2020. Foto: Bert de Jong.

De 3kj Grote Burgemeester bleef ook deze maand trouw aan de binnenhaven van Vlissingen (div). Dit jaar doen er weer 10-12 paartjes Dwergsterns een serieuze broedpoging in het Noordervroon. Er was nog een zonder meer jaloersmakende waarneming die niemand zag aankomen: laat in de avond van 15 juni fotografeerde Theo de Nijs zomaar een adulte Kleinste Jager in zomerkleed op de zeedijk van Westkapelle. Helaas vloog de vogel al na twintig minuten over zee weg.

Adulte Kleinste Jager, zeedijk Westkapelle, 15 juni 2020. Foto: Theo de Nijs.

Een Noordse Kwikstaart scharrelde op 1 juni in de Beekshoekpolder (LZ). Een vrouwtje Rouwkwikstaart werd op 30 juni in de binnenhaven van Vlissingen gezien (MS). Nogal ongebruikelijk wat betreft zowel locatie als datum, was de (kort) zingende Fluiter in de ruigte zuid van de Oostkreek van Westkapelle op 16 juni (LZ). Ook bijzonder qua datum was de Kramsvogel die op 8 juni werd gefotografeerd langs de Zwanenburgseweg, even ten westen van Serooskerke (TL). Dit was pas de tweede juniwaarneming van deze soort op Walcheren.

Zomertortel, Zoutelande, 28 juni 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 6 en 7 juni zong een Roodmus in het oostelijk deel van Oranjezon (Erik Blommestijn e.a.).  Naast enkele ‘losse’ Kruisbekken werden er ook diverse overvliegende groepjes Kruisbekken gezien: op 1 juni 9 ex over Dishoek (AvG), op 9 juni 18 ex bij Klein Valkenisse (AvG), op 10 juni 10 ex over het puinpad van Westkapelle (TL) en op 12 juni 16 ex over de begraafplaats van Westkapelle (JW).

Adult mannetje Goudvink, puinpad Westkapelle, 16 juni 2020. Foto: Lennart Verheuvel.

Waarnemers: Erik Blommestijn, Marcel Capello (MC), Arjen van Gilst (AvG), Winant Halfwerk (WH), Thomas Luiten (TL), Theo de Nijs, Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Maarten Sluijter (MS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).