Op 19 juni was een roepende Kwartel aanwezig langs de Meinersweg, even ten zuiden van de Kapel van Hoogelande (JW e.a.). Twee geluksvogels (RS, LZ) kregen de vogel zelfs kort te zien. In de nacht van de 23e werd de roep van een overvliegende Kwartel opgevangen boven de wijk ’t Zand, Middelburg (WH).

Kwartel, weihoek Hoogelande, 19 juni 2019. Foto: Lenn van de Zande.

Ongebruikelijk qua datum was de waarneming van een overvliegende Purperreiger bij het Noordervroon op 14 juni (JW). Ook opmerkelijk was een foeragerende 2kj Kuifaalscholver aan de binnenzijde van de Veerse Dam op 3 juni (PW). Deze maand werd vijfmaal een Wespendief gemeld (div).

Wespendief, Klein Valkenisse, 17 juni 2019. Foto: Arjen van Gilst.

Lenn van de Zande scoorde nog maar eens met een prachtige nieuwe tuinsoort: op 2 juni zag hij een Vale Gier over zijn huis in de Mortiere, Middelburg vliegen. Zie hier voor bewijsplaatjes. Indien aanvaard betreft dit het vierde geval van deze soort op Walcheren (eerder op 5 augustus 2000, 5-6 juni 2006 en 3-9 juni 2008). Van 7 t/m 9 juni was een paartje Steltkluut aanwezig in het zuidelijk deel van het Noordervroon, Westkapelle (JT e.a.). Op 2 juni werd een mannetje Strandplevier gezien in het middendeel van datzelfde gebied (PW). De eerste twee Bosruiters van het najaar waren op 19 juni al weer present in het Zandvoortweggebied (JW). De Grote Burgemeester bleef de gehele maand trouw aan zijn voorkeurslocatie, de binnenhaven van Vlissingen (div).

Grote Burgemeester, 2kj, binnenhaven Vlissingen, 2 juni 2019. Foto: Marcel Klootwijk.

Ransuil, juveniel, Middelburg – Klarenbeek, 6 juni 2019. Foto: Marten Peene.

Velduil, Zandvoortweggebied, 15 juni 2019. Foto: Lenn van de Zande.

In de avond van 15 juni werd een jagende Velduil gezien in het Zandvoortweggebied (LZ e.a.). De volgende avond jaagde er eentje bij het golfterrein van de Mortiere langs de A58 (BW). Op tenminste twee locaties in het noordelijk duingebied werden Kleine Bonte Spechten waargenomen (div).

Grote bonte Specht, Vierhoogten, 13 juni 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 2 juni vloog een vrouwtje Roodpootvalk over de wijk Bossenburgh, Vlissingen naar oost (GN, PW). Ook leuk om te melden is dat het paartje Slechtvalken op de Lange Jan, Middelburg, voor het eerst met zekerheid tot een succesvol broedsel kwam. Er werden vier eieren in de nestbak gelegd en er werd uiteindelijk één jong grootgebracht. Op vier verschillende plaatsen werden zomerse Rouwkwikstaarten waargenomen (div).

Rouwkwikstaart, Molembaix, 10 juni 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Een echt cadeautje was de melding (via Jolanda Wannet Wijnbergen) van een mannetje Roodkopklauwier in het duingebied bij de Vierhoogten in de avond van 12 juni. De volgende dag bleek de vogel gelukkig nog aanwezig. De Roodkopklauwier liet zich op de 13e en ook de 14e uitzonderlijk goed zien en fotograferen in een prachtig habitat. Dit was de tiende keer dat deze soort op Walcheren werd vastgesteld en al de zevende keer na 2010.

Roodkopklauwier, mannetje, Vierhoogten, 13 juni 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Orpheusspotvogel, Oostkapelle – Lijdijkweg, 15 juni 2019. Foto: Kris De Rouck.

De Orpheusspotvogel die op 29 mei werd ontdekt in de duinen van Oranjezon-oost werd daar op 4 juni voor het laatst gemeld (JS). De vogel van de Lijdijkweg, Oostkapelle bleef zelfs tot en met de 19e (HH). Na enkele weken zonder meldingen werd vanaf 21 juni toch weer regelmatig een Graszanger waargenomen in het zuidelijk deel van het Noordervroon (div). Op 17 juni vloog een zingende Graszanger over Oranjezon-oost (LZ). Heel opmerkelijk is de melding van een Boomklever die op 10 juni opvloog uit een abelenbosje op het opslagterrein van Westkapelle (MS). Wellicht betreft het hier dispersie van een jonge vogel.

Grote Lijster, juveniel, Vierhoogten, 15 juni 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Qua datum ook opvallend waren twee waarnemingen van Bonte Vliegenvangers: op 7 juni zong een exemplaar in Ritthem (AO) en op 8 juni werd een vrouwtje gefotografeerd op een vakantiepark bij Groot Valkenisse (Jurgen ten Siethof). Walcheren kreeg ook een klein staartje mee van opmerkelijke trekgolf van Pimpelmezen, die elders langs de Hollandse kust werd waargenomen. Op de 27e vlogen in ruim een uur tijd 278 ex noordwaarts langs telpost De Nolle (PM) e op de 29e passeerden er in anderhalf uur 286 bij Westkapelle (PM). Een Europese Kanarie vloog op 1 juni roepend over Oranjezon (LZ).

Waarnemers: Winant Halfwerk (WH), Henk Huige (HH), Peter Meininger (PM), Groet Nijs (GN), Arjan Ovaa (AO), Joop Scheijbeler (JS), Jurgen ten Siethof, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).