De afgelopen tien jaar was deze maand wat zeldzaamheden betreft goed voor onder meer Vale Gier, Griel, Aziatische Goudplevier, Dougalls Sterns, Roodkopklauwier, Struikrietzanger en als klap op de vuurpijl vorig jaar natuurlijk de Siberische Gierzwaluw. Dit jaar hadden we een prima meimaand, maar ook in juni werden verschillende echt leuke soorten gezien. Dit waren de highlights:

Het mannetje Krooneend van dubieuze komaf bleef tot in elk geval de 23e aanwezig in het Noordervroon (div). Tot 5 juni werd een roepende Kwartel gehoord in het Zandvoortweggebied (div). Er waren heel wat meldingen van Kwakken in Park Toorenvliedt, Middelburg en (regelmatig ’s avonds) vliegend over de aangrenzende woonwijk ’t Zand. Daarnaast werd de soort op enkele andere plekken gezien, waaronder een adult tussen18 en 24 juni in het Biggekerkse Bos, noordoost van Groot Valkenisse (PdP, Dick Wassenaar). Zomerse Grote Zilverreigers werden gemeld bij Rammekens van 2 t/m 8 juni (div) en op 16 juni in het Zandvoortweggebied (MV).

Een late Visarend vloog op 6 juni naar noordoost over het platte van Walcheren tussen Oostkapelle en Serooskerke (JS). Wespendieven werden gemeld in het Zandvoortweggebied op 9 juni (MP) en op 23 en 26 juni bij Dishoek (AvG, Wim Wisse). Rode Wouwen vlogen boven het Zandvoortweggebied op 7 juni (AvG, Marc den Hollander) en boven Middelburg-noord en het Sloegebied op 27 juni (MB, SW).

Zwartkopmeeuw, strandje Rammekens, 13 juni 2018. Foto: Lenn van de Zande.

Voor het vijfde jaar op rij deed een paartje Steltkluten een broedpoging in het Zandvoortweggebied, dit keer in het zuidelijk deel. Geweldig is, dat er voor de tweede keer ook daadwerkelijk succesvol jongen werden grootgebracht. Aanvankelijk werden drie pullen gezien, maar nadat door vakantiegangers op 12 juni predatie door een wezel of hermelijn werd vastgesteld, liepen er nog maar twee jongen. Die groeiden prima en deden aan het einde van de maand al heel voorzichtig wat vliegoefeningen. Daarnaast werden op 16 juni twee Steltkluten gezien in het zuidelijk deel van het Noordervroon (PB, TL e.a.).

Schaars in deze tijd van het jaar is de Goudplevier, waarvan er op 27 juni 1 ex in het Noordervroon stond (HR). Het aantal Bontbekplevieren in het Zandvoortweggebied liep na 11 juni (61 ex, PW) heel snel terug. Verrassend in deze tijd van het jaar was de Gestreepte Strandloper die in de middag en avond van 10 juni aanwezig was in ’de Zandvoortse’ (JW e.a.). Dit is pas het tweede juni-geval op Walcheren, na een duo op 2 juni 2012 in het Noordervroon. In totaal zijn er nu 13 Gestreepte Strandlopers op Walcheren gezien. Bijna net zo zeldzaam – maar absoluut mooier – was de Grauwe Franjepoot, die op 7 juni in het Zandvoortweggebied zwom (AvG e.a.). De volgende dag was de vogel weer gevlogen. Na de Grauwe Franjepoot van eind mei was dit al de tweede waarneming van deze soort dit voorjaar op Walcheren en pas de vierde voorjaarswaarneming ooit op ons ‘eiland’. De adulte donkere fase Kleine Jager die op 30 mei al in het Noordervroon werd gemeld, was daar op 1 juni ook nog aanwezig (TL, Peter Maas, RS).

Adult donkere fase Kleine Jager, Noordervroon – Westkapelle, 1 juni 2018. Video: Thomas Luiten.

Uiterst curieus was de waarneming van een Nachtzwaluw, die midden op de ochtend van 1 juni vanuit zuidwest kwam aanvliegen en landde in het noordelijk deel van het Vroonbos ten noorden van Westkapelle (Peter Maas). Het vermoeden wat er al enkele jaren is, werd op 28 juni bevestigt: in het dennenbos van Oranjezon is tenminste één paar Kleine Bonte Spechten tot broeden gekomen. Die dag zag LZ een adult mannetje dat een juveniele vogel voerde.

Kleine Bonte Spechten, Oranjezon, 28 juni 2018. Foto: Lenn van de Zande.

Turkse Tortel, Ritthem, 11 juni 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Niet passend in de tijd van het jaar was de Roek die op 20 juni langs de Poppekerkseweg ten oosten van Westkapelle werd gezien (PdP). Op 6 en 30 juni werd een Wielewaal waargenomen bij Westhove (Hans van der Steen / Thom de Bruin). Heel bijzonder was de waarneming van een paar voerende Oeverzwaluwen bij Fort Rammekens vanaf 23 juni (LZ). In 1999 werd er voor zover bekend voor het laatst op Walcheren gebroed. Op 15 juni werd op de inmiddels bekende locatie in de Veerse Kreken een Cetti’s Zanger gehoord (JW).

Huiszwaluw, Zandvoortweggebied – Middelburg, 23 juni 2018. Foto: Piet de Poorter.

Heel erg welkom was het adulte vrouwtje Roze Spreeuw dat op 9 en 10 juni (en mogelijk al enkele dagen eerder) binnen de bebouwde kom van Ritthem werd gemeld. De manier waarop was ook echt van deze tijd: via facebook! De vogel bleek nadat de waarneming bekend was geworden wel lastig te zien. Soms was lang wachten noodzakelijk, maar eenmaal in beeld liet de Roze Spreeuw zich af en toe wel erg fraai zien. Na de 10e werd de vogel niet meer gemeld.

Adult vrouwtje Roze Spreeuw, Ritthem, 10 juni 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

Een mannetje Rouwkwikstaart foerageerde op 11 juni met voedsel in de Beekshoekpolder bij Vrouwenpolder (PW). Op 4 juni werd nog een laat Paapje gezien op een akker langs de Kruisweg, Veere (JS) en op 8 juni werd voorlopig de laatste Tapuit gezien op het opslagterrein van Westkapelle (JW). Heel opmerkelijk, maar ook wat ‘dunnetjes’ is de waarneming van een zingende Geelgors in Oranjezon op 20 juni (Sander Terlouw).

Waarnemers: Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Arjen van Gilst (AvG), Marc den Hollander, Thomas Luiten (TL), Peter Maas, Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Sander Terlouw, Marie-José Verbeeten (MV), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Dick Wassenaar, Wim Wisse, Pim Wolf (PW).