Op 17 juli vloog een onvolwassen Kuifaalscholver naar noordwest ter hoogte van Telpost De Nolle (PW). In de ochtend van 29 juli stonden vijf juveniele Zwarte Ooievaars in een veedrinkpoel in de Oranjeboschpolder. Ze werden daar gefilmd door een dronepiloot. Twee uur later vlogen ze over Oranjezon (MK), om vervolgens via Vrouwenpolder, Gapinge en Zanddijk uit beeld te verdwijnen. Tenminste twee van deze vogels bleken een zender te dragen. Ze zijn vermoedelijk afkomstig uit Duitsland.

Zwarte Ooievaars, Vrouwenpolder, 29 juli 2022. Dronebeeld: Andy Troy Multimedia.

Zwarte Ooievaar, Gapinge, 29 juli 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Van 19 t/m 21 juli was (alweer) een Zwarte Ibis aanwezig in het Noordervroon (PW e.a.). Op 11 juli vloog een Koereiger naar zuidoost langs Telpost De Nolle (PM). Langstrekkende Purperreigers werden hier gezien op 23 juli ( 1ex, PM) en op 27 juli (5 ex, PM).

Zwarte Ibis, Westkapelle, 21 juli 2022. Foto: Bram Roobol.

Verspreid over deze julimaand werden op diverse data twee longstayers, Casarca en Krooneend, gezien in het Noordervroon (div). Op 10 juli zwom een Zomertaling in een van de weinige overgebleven plassen van het Zandvoortweggebied (PW).

Wespendieven werden opgemerkt boven Middelburg op 4 juli (TK), boven Vlissingen op 10 juli (PdP) en boven Oranjezon op 16 juli (Menke Beks Hindriks, JS). Op 29 juli werden Blauwe Kiekendieven gezien in het Zandvoortweggebied (2kj man, TL) en langs de Schoneweg, Westkapelle (TK).

Juveniele Slechtvalk (van het broedpaar van de Lange Jan), binnenstad Middelburg, 10 juni 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

In de nacht van 6 juli vloog een Kwartel roepend over Oost-Souburg (MP). Daarnaast werden roepende Kwartels opgemerkt op 16 juli langs de Oranjezonweg tussen Oostkapelle en Vrouwenpolder (waarnemer uit Belgiƫ), op 22 juli langs het Brigdamsepad, Middelburg (MB) en in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (MK e.a.) en op 26 juli langs de Stenen Kruisweg (Leo de Visser).

Patrijs, Meliskerke, 8 juli 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Dankzij de droogte stonden grote delen van het Zandvoortweggebied en het Noordervroon droog. Als gevolg daarvan waren er weinig steltlopers aanwezig en werden er ook geen schaarse steltlopersoorten gezien.

Bosruiter, Noordervroon, 2 juli 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Kluten, Noordervroon, 2 juli 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Tussen Westkapelle en Oostkapelle werden in de eerste helft van de maand nog regelmatig meer dan 100 Zwartkopmeeuwen geteld. Vanaf half juli namen de aantallen snel af. Op 21 juli vloog een Kleine Jager naar zuidwest langs Westkapelle (TL). De Alk, die in juni ook al aanwezig was, werd op 13 en 14 juli gezien bij de Oranjemolen en voor de Boulevard van Vlissingen (div).

Zwartkopmeeuw, Westkapelle, 1 juli 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Na verschillende waarnemingen van een ontsnapte Hop in de Erasmuswijk, Middelburg (t/m 9 juli) waren er opeens nog meer meldingen van een Hop: begin juli in een tuin langs de Leliƫndaalseweg, Sint Laurens (Jarno Koster), op 12 juli in een tuin aan de noordrand van Serooskerke (Rob Schot), op 28 juli in de tuin in Meliskerke (via Ruben den Hollander). Op die laatste datum vloog bovendien een Hop langs Telpost De Nolle (PM). Overvliegende Bijeneters werden waargenomen op 11 juli boven Terra Maris, Domburg (3 ex naar noord, Jan Tuin), op 14 juli boven Oranjezon (Peter Maas) en op 19 juli boven de duinen van Klein Valkenisse (AvG) en even later boven Dishoek (JG).

Zomertortel, Oranjezon, 15 juli 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Grote Bonte Specht, Vlissingen, 18 juli 2022. Foto: Menke Beks Hindriks.

In de eerste helft van juli werd er nog een paar keer een Raaf gemeld in Oranjezon (div). Bijzonder waren de twee Kuifmezen die vanaf 6 juli af en toe werden waargenomen in Oranjezon (JW, MK). Dit is de eerste goed gedocumenteerde waarneming van deze soort op Walcheren sinds 2016. Heel opmerkelijk qua datum was de waarneming van een juveniele Tapuit op 16 juli op wat grondhopen bij Mariekerke (Levien Melse). Rouwkwikstaarten werden gezien op 9 juli in Oranjezon (Trudie van Wezel) en op 26 juli bij de zuivelboerderij langs de Hoogelandseweg (2 ex, JS).

Juveniele Boomleeuwerik, duinen Dishoek, 5 juli 2022. Foto: Arjen van Gilst.

Tapuit, Mariekerke, 16 juli 2022. Foto’s: Levien Melse.

Waarnemers: Menke Beks Hindriks, Matthijs Broere (MB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marcel Klootwijk (MK), Jarno Koster, Thomas Luiten (TL), Peter Maas, Peter Meininger (PM), Levien Melse, Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Joop Scheijbeler (JS), Jan Tuin, Leo de Visser, Jaco Walhout (JW), Trudie van Wezel, Pim Wolf (PW).