In de avond van 20 juli werd een juveniele Zwarte Ooievaar gefotografeerd in het Noordervroon (Piet Andeweg). De vogel was daar ook de eerste uren van de volgende dag nog aanwezig (div). Aan het begin van de middag van de 21e werden twee overvliegende juveniele Zwarte Ooievaars gezien boven Vlissingen (PdP) en aan het begin van de avond liepen er twee in de meest zuidelijke plas langs de Zandvoortweg, Middelburg (FV, GD). Op 22 juli werd daar ’s morgens nog kort één vogel gezien (div). Een voor Walcherse begrippen grote trekkende groep van 18 Ooievaars vloog in de namiddag van 29 juli over de noordelijke rand van Middelburg en het Zandvoortweggebied (PB e.a.).

1kj Zwarte Ooievaar, Noordervroon – Westkapelle, 21 juli 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Zwarte Ooievaars (beide 1kj), Zandvoortweggebied – Middelburg, 21 juli 2020. Video: Corstiaan Beeke.

In en om de Sloehaven werden ook deze maand maximaal twee onvolwassen Kuifaalscholvers gemeld (div). Op 30 en 31 juli hing een onvolwassen Purperreiger rond in het Noordervroon (div). Op de 31e werden daar zelfs drie vogels gezien (div).

1kj Purperreiger, Noordervroon – Westkapelle, 31 juli 2020. Foto: Piet de Poorter.

Op 29 juli vloog ’s nachts een roepende Kwartel over camping De Zandpunt bij Vrouwenpolder (Sander Kole). Een Casarca werd op de 30e gezien in het Noordervroon (div). Daar verschenen ook al mooi op tijd de eerste jonge Zomertalingen van het jaar: 4 ex op 9 juli (CB, LZ, SL). Op de 12e waren daar nog tenminste 2 ex aanwezig (PW).

Er waren tien meldingen van ‘losse’ overvliegende Wespendieven (div). Op 15 juli vlogen twee vogels samen over Aagtekerke (CB). Het paartje Slechtvalk dat op de Lange Jan in Middelburg heeft gebroed, bracht daar dit jaar twee jongen groot (via Bas de Maat). Dat gold ook voor het paartje Steenuil bij Nieuw en Sint Joosland, zo stelde LZ op 14 juli vast.

Steenuil, Nieuw en Sint Joosland, 15 juli 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Een greep uit de steltloperaantallen in het Noordervroon: 21 (!) Kleine Plevieren op 16 juli (CB), 59 Bonte Strandlopers op 28 juli (PW), vijf Krombekstrandlopers op 25 juli (D. van Doorn), tien Kleine Strandlopers op 28 juli (PW), 57 Kemphanen op 22 juli (JL, TL), 30 Witgatjes op 30 juli (CB, JK).

Kleine Strandloper, Noordervroon – Westkapelle, 31 juli 2020. Foto: Paul van Tuil.

Drieteenstrandloper, Westkapelle, 20 juli 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

De 3kj Grote Burgemeester van de binnenhaven van Vlissingen maakte op de 31e ook zijn 565e dag vol op Walcheren. Op 20 juli stond de eerste juveniele Pontische Meeuw van dit jaar in het Noordervroon (TL). Deze vogel was enkele weken eerder als nestjong geringd in Duitsland. Ongeveer twaalf paartjes Dwergsterns deden dit jaar weer een dappere broedpoging in het Noordervroon. Helaas werd er door predatie (alweer…) slechts één jong grootgebracht.

Er waren nauwelijks bijzondere waarnemingen van zangvogels. Wel het vermelden waard zijn het mannetje Rouwkwikstaart op 28 en 29 juli (en 1 aug) langs de Hollandseweg, Aagtekerke (PW) en de Engelse Kwikstaart die op 11 juli langs ’t Kiekuus naar zuidwest vloog (TL).

Waarnemers: Piet Andeweg, Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Gido Davidse (GD), D. van Doorn, Sander Kole, Jaap Kolijn (JK), Sander Lilipaly (SL), Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Piet de Poorter (PdP), Frans Vogel (FV), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande.