In de avond van 9 juli werd bij Mariekerke een roepende Kwartel gehoord (Michiel Kok). Op 2 juli waren drie Casarca’s aanwezig in het Noordervroon (PW) en op de 17e vloog er daar ook eentje rond (PdP). Op 29 juli foerageerde een Koereiger in prachtkleed tussen het vee in het middendeel van het Noordervroon (JB e.a.).

Koereiger, adult zomerkleed, Noordervroon – Westkapelle, 29 juli 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

In totaal werden deze maand vijf Wespendieven op Walcheren gezien (div). Op de laatste dag van de maand werd een Zwarte Wouw gemeld, vliegend over de Heerenweg bij Aagtekerke richting Westkapelle (Bob van de Breggen). Het paartje Steenuilen bij Nieuw en Sint Joosland bracht tenminste twee jongen groot.

Steenuil, Nieuw en Sint Joosland, 21 juli 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

In de tweede helft van juli werden bijna dagelijks enkele Krombekstrandlopers gezien in het Noordervroon, met een maximumaantal van 18 ex op 31 juli (div). Een geringd exemplaar dat op 30 juli aanwezig was, bleek afkomstig uit Polen (PW). Twee Kleine Strandlopers liepen op 16 juli in het Zandvoortweggebied (PW, JW) en vanaf 23 juli was er een aanwezig in het Noordervroon (div). Op de 24e werden op deze locatie ook twee Temmincks Strandlopers gezien (MG, BdR).

Steenloper, adult zomerkleed, zeedijk – Westkapelle, 31 juli 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste Kleine Jager van het najaar vloog op 31 juli naar zuidwest bij Westkapelle (Erik-Jan Barten). Er werden in de eerste week van juli ongebruikelijk hoge aantallen Zwartkopmeeuwen gezien bij Westkapelle. Op 1 juli foerageerden meer dan honderd vogels voor de kust, voornamelijk op haringachtigen (PW). In totaal werden 17 verschillende geringde vogels gemeld uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Engeland.

Zwartkopmeeuw, adult zomerkleed, zeedijk – Westkapelle, 11 juli 2019, Foto: Corstiaan Beeke.

Op 14 juli was een 2kj Dwergmeeuw aanwezig in het Noordervroon (MK). De 2kj Grote Burgemeester bleef alsof het de normaalste zaak van de wereld was de hele maand aanwezig in de binnenhaven van Vlissingen (div).

Grote Burgemeester, 2kj, binnenhaven Vlissingen, 21 juli 019. Foto: Marcel Klootwijk.

In het Noordervroon waren wisselende aantallen Grote Sterns gezien. Maximumaantal was 570 ex op 15 juli (PW). Tientallen geringde vogels waren afkomstig uit Nederland (Deltagebied en Wadden) en Schotland. Tussen dat sterngeweld ontdekte Thomas Luiten op 8 juli een fraaie adulte Dougalls Stern. De vogel leek al snel gevlogen, maar werd aan het eind van de middag toch weer teruggevonden (PW). Pas twee keer eerder werd deze soort ter plaatse gezien op Walcheren: een adult (met een hybride 1kj) in de havens van Vlissingen van 8 sept t/m 2 okt 1984 en een duo in het Noordervroon van 18 t/m 20 juni 2011. Daarnaast is er uit de jaren ’90 een viertal eenmanswaarnemingen bekend van een langs vliegend / foeragerend exemplaar bij Vlissingen (1x) en Westkapelle (3x).

Dougalls Stern, adult, Noordervroon – Westkapelle, 8 juli 2019. Foto: Marcel Klootwijk.

IJsvogels werden waargenomen in Oranjezon op 4 en 22 juli (KL / Tijmen den Ottelander), in het Veerse Krekengebied op 4 juli (BV) en bij Westhove op de 24e (Leo Apon). Kleine Bonte Spechten werden op de bekende plekken gezien: in Oranjezon-west, bij de Vier Hoogten en bij Klein Valkenisse.

Kleine Bonte Specht, adult mannetje, Vierhoogten – Oostkapelle, 6 juli 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Kleine Bonte Specht, adult vrouwtje, Vierhoogten – Oostkapelle, 6 juli 2019. Foto: Jaap Kolijn.

Een mannetje Rouwkwikstaart scharrelde op 21 juli in de binnenhaven van Vlissingen (TL). Een respectabel aantal van 213 Oeverzwaluwen passeerde in anderhalf uur tijd Telpost De Nolle op 26 juli (PM). Cetti’s Zangers zongen op de bekende locaties: bij Fort Rammekens op 1 juli (KL) en bij Biggekerke op 7 juli (PM). In elk geval t/m 22 juli werd tenminste één Graszanger waargenomen in het zuidelijke deel van het Noordervroon.

Zomertortel, Boudewijnskerke, 23 juli 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste Bonte Vliegenvangers van het najaar werden op 30 juli gezien en gefotografeerd in de wijk Westerzicht, Vlissingen (M. Beks Hindriks) en een dag later in bugalowpark ‘Parkweg’ bij Westkapelle (JT). Op 2 juli vlogen 16 Kruisbekken naar noordwest bij Klein Valkenisse (AvG) en op 7 juli werden er acht gezien in Oranjezon (SW).

Waarnemers: Leo Apon, Erik-Jan Barten, M. Beks Hindriks, Jos Boot (JB), Bob van de Breggen, Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Michiel Kok, Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Tijmen den Ottelander, Piet de Poorter (PdP), Bart de Ruiter (BdR), Jos Tramper (JT), Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW), Set Walhout (SW), Pim Wolf (PW).