Op 6 juli werd een Zomertaling gemeld in het Zandvoortweggebied (HH). Wespendieven vlogen op 1 en 8 juli over de Mortiere, Middelburg (LZ) en op de 23e net zuidwest van Middelburg (RS). Nogal ongebruikelijk qua datum was de waarneming van een Zwarte Wouw langs de Baaiweg, noord van Zoutelande (FA).

Zoals in het vorige maandverslag al gememoreerd heeft een paartje Steltkluten twee jongen grootgebracht in het Zandvoortweggebied. Op 11 juli werden de vier vogels hier voor het laatst gezien (CO, JW). Op 19 juli stuitte Joop Scheijbeler op Facebook op een bizarre waarneming van Suzanne Dommisse. Zij had op 8 juli een Sporenkievit gezien en gefotografeerd op en boerenerf op de hoek Prelaatweg / Krommeweg, net west van Aagtekerke. Extra bijzonder was, dat in de tussentijd, op 16 juli, een Sporenkievit was opgedoken in Noord-Holland. Die vogel is bleef tot 8 augustus aanwezig. Later zal duidelijk worden of deze naar het oordeel van de CNDA als wild beschouwd kan worden. Voor Walcherse begrippen mooie aantallen Krombekstrandlopers werden gezien bij Westkapelle op 17 juli (9 ex, FA) en 18 juli (13 ex, CB, PB). Vanaf de 14e werden hier ook af en toe weer Kleine Strandlopers gezien, met een maximumaantal van 7 ex op de 17e (MPe). Op 10 en 11 juli werden 1-2 Temmincks Strandlopers gezien in het Zandvoortweggebied (AvG e.a.) en op 17 juli liep er eentje in het Noordervroon (PM). De eerste Paarse Strandloper van het najaar stond op 29 juli weer op de zeedijk (MK).

Paarse Strandloper, zeedijk Westkapelle, 29 juli 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

De eerste juveniele Drieteenmeeuw van het ‘najaar’ vloog op 25 juli rond in het Noordervroon (MG, MK). Daar werd vanaf de 18e ook af en toe een 2e-kj Dwergmeeuw gezien (div). De eerste jonge Zwartkopmeeuwen doken vanaf 12 juli ook bij Westkapelle op (div). Pontische Meeuwen werden vooral op de zeedijk van Westkapelle gezien, waaronder gekleurringde juveniele vogels uit Duitsland en Polen en een 3e-kj vogel, ook uit Polen.

De eerste IJsvogel van het seizoen verscheen vanaf 29 juli weer bij de Westkapelsche Kreek (JB). Op 30 juli zag Elise Kremer in haar tuin aan de Dishoekseweg, tussen Dishoek en Koudekerke, een Hop foerageren. Een korte zoekactie door enkele vogelaars was tevergeefs. In het middendeel van Oranjezon werd op 6 juli weer een roepende Kleine Bonte Specht gehoord (LZ). Vanaf 31 juli werden er weer Bonte Vliegenvangers gezien, onder meer 5 ex bij Dishoek op 3 aug (JG, Cees Struijk) en 4 ex in het bungalowpark aan de oostrand van Westkapelle (JT). Tenslotte werden op vijf verschillende plekken in totaal zeven Kruisbekken gezien (div).

Uit de oude doos: Bruinkopgors, opslagterrein Westkapelle, 13 juli 2014. Zo’n klapper zat er deze maand niet in. Alhoewel… die Sporenkievit…?

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Suzanne Dommisse, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Henk Huige (HH), Marcel Klootwijk (MK), Elise Kremer, Peter Meininger (PM), Corine Osté (CO), Marten Peene (MPe), Joop Scheijbeler, Rob Sponselee (RS), Cees Struijk, Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Lenn van de Zande (LZ).