Op het Veerse Meer werd driemaal een Parelduiker gemeld: op 1 jan zwom er eentje, te zien van af de binnenzijde van de Veerse Dam (CB), op 28 jan zwom er één ter hoogte van Veere (Maurice Baan) en op 29 jan was er één aanwezig in de zuidhoek ter hoogte van het badhotel (PW). Daarnaast vlogen er in de eerste week van het jaar vijf Parelduikers langs Westkapelle (div) en volgde er nog eentje op de 26e (LZ). Vanaf 9 jan was een adulte vogel (in beginnend zomerkleed) aanwezig op de Westkapelsche Kreek (PA e.a.) en op de 25e zwom er eentje voor de kust ter hoogte van Oranjezon (MK).

Adulte Parelduiker, Westkapelsche Kreek, 29 januari 2024. Foto: Lenn van de Zande.

IJsduikers vlogen langs Westkapelle op 3 en 6 jan (CB e.a. / JM). Op 9, 18 en 19 jan werd een IJsduiker gezien in de monding van de buitenhaven van Vlissingen (div). In het noordwestelijk deel van het Veerse Meer was één vogel aanwezig van 12 t/m 14 jan (div), twee vogels in de omgeving van de Goudplaat op 19 jan (MH, MP, MS) en op die plek niet minder dan vier (ook nog roepende) IJsduikers op de 29e (PW).

Adult winterkleed IJsduiker, Westkapelle, 3 januari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

2kj IJsduiker, Veerse Meer – Goudplaat, 19 januari 2024. Foto: Maarten Sluijter.

Naast diverse meldingen van Kuifaalscholvers op de bekende plekken (zuidkust Walcheren en Westkapelle) werd op 12 jan een 2kj Kuifaalscholver gemeld voor de kust bij Oostkapelle (MS). Het hoogste aantal Kuifduikers op het Veerse Meer was 3 ex op de 23e (CB, LZ).

2kj Kuifaalscholver, monding Sloehaven, 26 januari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Tussen 4 en 25 jan werd regelmatig een Koereiger gezien in het Oude Veerseweggebied of in de omgeving van Veere (KVV) en van 5 t/m 10 jan waren hier soms zelfs twee Koereigers aanwezig (PR e.a.). Daarnaast werden er Koereigers gemeld ten zuidwesten van Ritthem op 11 jan (MBH), in de Schorerpolder, Ritthem, op 12 jan (RS, CO, PdP), bij de manege van Westkapelle op 22 jan (Jacob Peene, JM) en zuidoost van Nieuw- en Sint Joosland op de 28e (MS).

Koereiger, langs N57 t.h.v. Brigdamme, 6 januari 2024. Foto: Marcel Klootwijk.

In het Oude Veerseweggebied was op 10 jan tijdens een korte periode met lichte vorst een groepje van acht Kleine Zwanen aanwezig (div). Op 23 jan werden nog eens vier Kleine Zwanen gezien op het Veerse Meer ter hoogte van De Piet (MK).

De twee Roodhalsganzen die al op 23 dec aanwezig waren in het Oude Veerseweggebied en later in de Sint Laurense Weihoek, werden ook in januari regelmatig gezien op de laatstgenoemde locatie (div). De adulte vogel droeg een kwekersring, de 1e wk vogel was niet geringd. Op 25 jan vlogen dik 800 Kleine Rietganzen over Zoutelande en Westkapelle naar noordoost (PW, SL) en op 29 jan volgden nog eens ruim 600 vogels over Westkapelle (LZ).

2kj Nonnetje, Veerse Meer – Vrouwenpolder, 20 januari 2024. Foto: Martin Krombeen.

Van 12 t/m 20 jan verbleef een 2kj Nonnetje op het Veerse Meer ter hoogte van de Vrouwenpolderse duintjes (CB e.a.). Opmerkelijk genoeg was de laatste waarneming van deze soort op Walcheren al bijna drie jaar geleden. Grote Zaagbekken bleven voor Walcherse begrippen goed vertegenwoordigd, met op 6 jan 2 ex in Oranjezon (PR), op 7 jan 1 ex op zee voor Westkapelle (SL), op 9 jan 1 ex in de Pietkreek (MK), op diverse data maximaal drie vogels in de Veerse Kreken (div) en op 28 jan 1 ex op de Oostkreek van Westkapelle (WvZ). In het Veerse Krekengebied werden op diverse data één of twee Krooneenden gemeld (div). In het westelijk deel van het Veerse Meer foerageerde in de loop van de maand een oplopend aantal Toppers, met een maximum van 13 ex op de 26e (CB). Bij Westkapelle werden op heel wat data één of twee Grote Zee-eenden gezien (div). Op 27 jan was een mannetje Grote Zee-eend ter plaatse in de zuidhoek van het Veerse Meer (MH).

2kj Zeearend, Haringvreter, 10 januari 2024. Foto: Tobi Koppejan.

Vanaf 9 jan tot in februari verbleef een 2kj Zeearend op verschillende eilanden in het Veerse Meer, waaronder de Haringvreter. Deze vogel was geringd en bleek vorig jaar langs de IJssel bij Zwolle uit het nest gekropen te zijn (via Dirk van Straalen). Er waren voor in januari bovengemiddeld veel meldingen van Bruine Kiekendieven (div). Onduidelijk is om hoeveel verschillende individuen het ging. Spectaculair (en helaas heel kort) was de waarneming van een 2kj Steppekiekendief in Natuurpark Nolle Westduin op 29 jan (PM). Goede kans dat dit de vogel was die eerder deze maand op Noord-Beveland werd gezien. Dit betreft de eerste winterwaarneming van deze soort op Walcheren. Rode Wouwen werden gemeld langs de Boshoekweg, Serooskerke, op 4 jan (MK), in Oranjezon op 7 jan (WP) en west van de Veerse Kreken op de 30e (PW). In totaal werden vier of vijf Smellekens gemeld (div).

Er werden drie ‘losse’ Grutto’s gezien: op 10 jan langs de Pioniersweg, Grijpskerke (PW), op 23 jan langs de Oude Veerseweg (PW) en op 27 jan in de Sint Laurense Weihoek (Frank Dekker). Een mooi aantal van 61 Bontbekplevieren was op 28 jan aanwezig op de hoogwatervluchtplaats bij de buitenhaven van Vlissingen (Laurence Steenbergen). Vanaf 24 jan werd een Kleine Strandloper gezien in de Sint Laurense Weihoek (PW). Er werden enkele Bokjes gezien, waaronder maximaal drie in de Oostkreek van Westkapelle (div). De Rosse Franjepoot die vanaf 29 dec ’23 buitendijks bij de spuikom van Ritthem foerageerde, werd op 6 jan voor het laatst gezien (div). Langs het Kanaal door Walcheren werden maximaal drie winterse Oeverlopers gemeld (div) en langs de oever in de noordwesthoek van het Veerse Meer 2 ex (div). Patrijzen zijn helaas ook op Walcheren bijna verdwenen. Er werden nog groepjes van 5 ex in het Sloegebied en 4 ex in Welzinge gezien (div).

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 4 januari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

4kj Pontische Meeuw, binnenhaven Vlissingen, 3 januari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

2kj Dwergmeeuw met 2kj Rosse Franjepoot, Westerschelde t.h.v. Spuikom Ritthem, 3 januari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

De Grote Burgemeester van Vlissingen werd bijna dagelijks in de havens gezien (div). Bij Westkapelle werden op diverse dagen langstrekkend in totaal drie Grote Jagers, drie Middelste Jagers en drie Kleine Jagers gezien (div). Op 3 jan vloog een 2kj Middelste Jager langs ter hoogte van Groot Valkenisse (PW). Op meerdere dagen werd een bekende 3kj Kleine Jager voor de kust bij Oranjezon of bij Westkapelle gemeld (div), die daar eerder in december ook al aanwezig was. Op 19 jan werd een stervende Noordse Stormvogel gemeld op de zeedijk van Westkapelle (LZ e.a.). Jaloersmakend en heel uitzonderlijk voor januari was de Grauwe Pijlstormvogel die op Nieuwjaarsdag bij Westkapelle kort achter de branding naar zuid vloog (Wietze Janse, Jonathan Janse).

Grauwe Pijlstormvogel, Westkapelle, 1 januari 2024. Foto: Wietze Janse.

Op 6 jan vlogen twee Velduilen over de buitenhaven van Vlissingen (WP e.a.) en op 29 jan werd een Velduil gezien in Natuurpark Nolle Westduin (MG). Een heel rijtje schaarsere soorten werd op de voor die soorten gebruikelijke locaties gezien: de Steenuil bij Nieuw- en Sint Joosland, twee Raven zwervend over de noordelijke helft van Walcheren (maar vooral rondom Oranjezon), Kleine Bonte Specht, Zwarte Mees en Kuifmezen in Oranjezon, Appelvinken vooral rondom de ingang van Oranjezon en bij Buiten de Veste. In de wijk Paauwenburg, Vlissingen werden op Nieuwjaarsdag 30 overvliegende Grote Barmsijzen gezien (RvT). Op 4 jan waren 23 ex aanwezig in het Westkapelsche Bos (SL).

Pimpelmees, Serooskerke, 1 januari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 26 en 29 jan werd een Rouwkwikstaart gezien in een groepje Witte Kwikstaarten langs de Golsteinseweg, Schellach (MB / MK). Een Europese Kanarie was op 14 jan aanwezig in de duinen ter hoogte van Joossesweg (JM, CB). Op de 17e werd een overvliegende vogel gemeld langs de Schotlandweg in het Sloegebied (MK).

Europese Kanarie, duinen Joossesweg, 14 januari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Er waren heel wat waarnemingen van maximaal 14 Sneeuwgorzen op de Westelijke Sloehavendam (div). Daarnaast werden op meerdere data maximaal zes Sneeuwgorzen gezien op het Nollestrand en het strand van Dishoek (div), op 28 jan 5 ex op het strand bij Joossesweg (FA) en 3 ex op het strand bij Oranjezon (Leon Boogaart).

Sneeuwgors, Nollestrand, 7 janauri 2024. Foto: Menke Beks Hindriks.

Waarnemers: Piet Andeweg (PA), Floor Arts (FA), Maurice Baan, Corstiaan Beeke (CB), Menke Beks Hindriks (MBH), Leon Boogaart, Matthijs Broere (MB), Frank Dekker, Marc Goedbloed (MG), Mark Hoekstein (MH), Jonathan Janse, Wietze Janse, Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Jacob Peene, Piet de Poorter (PdP), Wilco Poppe (WP), Peter Roelse (PS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Laurence Steenbergen, Robert van Tiel (RvT), Kees Vliet Vlieland (KVV), Pim Wolf (PW), Wouter van Zandbrink (WvZ), Lenn van de Zande (LZ).