De inmiddels bekende adulte Witbuikrotgans bleef de gehele maand aanwezig tussen de spuikom van Ritthem en de Sloehaven (div). Van 4 t/m 7 jan was een ongeringde adulte Roodhalsgans aanwezig tussen Brand- en Kolganzen in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (PW e.a.). Op die laatste datum werd vermoedelijk dezelfde vogel ook in het Oude Veerseweggebied gezien (div). Op 10 en 11 januari waren twee ongeringde adulte Roodhalsganzen aanwezig in een grote groep Brandganzen langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens (AvG e.a.).

Witbuikrotgans, Spuikom Ritthem (buitendijks), 1 januari 2021. Foto: Marcel Klootwijk.

Roodhalsgans, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 6 januari 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Patrijs, Middelburg – De Mortiere, 16 januari 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Maximaal zeven Toppers waren van 4 t/m 10 jan aanwezig op het noordwestelijk deel van het Veerse Meer (div). Vanaf 10 jan tot het einde van de maand werd deze groep in de Veerse Kreken gezien (div). Op 17 jan werd een mannetje Zwarte Zee-eend gezien op het Veerse Meer ter hoogte van jachthaven Oostwatering (MB). Bij Westkapelle werden op acht dagen in totaal 12 Grote Zee-eenden waargenomen (div). Een mannetje Grote Zaagbek vloog daar op de 13e naar zuidwest (PW), terwijl er op de 11e al eentje op het Veerse Meer werd gezien (André van Vliet).

Topper, Veerse Kreken, 17 januari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Maximaal twee Kuifaalscholvers werden op diverse data gezien in de omgeving van de Sloehaven (div) en op 8 jan vloog een adulte vogel naar noord langs Westkapelle (div). In totaal werden deze maand niet minder dan tien langs vliegende Parelduikers gemeld bij Westkapelle (div). De IJsduiker van de Sloehaven en de buitenhaven van Vlissingen werd daar voor het laatst gemeld op 9 jan (Ronan Felix). Op Nieuwjaarsdag werd en 1e wk IJsduiker gezien in het meest zuidelijke deel van het Veerse Meer (JW). Mogelijk dezelfde vogel verbleef vanaf 3 jan tot het einde van de maand op het meest noordwestelijke deel van het meer, te zien vanaf de Veerse Dam (div).

IJsduiker, Sloehaven, 1 januari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Van 7 t/m 24 jan was een Roodhalsfuut aanwezig op het Veerse Meer, meestal te zien vanaf de binnenzijde van de Veerse Dam (div). Tweemaal werden zelfs twee vogels gemeld. Op 13 jan werd bovendien een Roodhalsfuut gezien in de Sloehaven (JT). Op 21 jan vlogen twee Koereigers naar noordoost over de wijk ’t Zand, Middelburg (MK). Het hoogste aantal Kleine Zilverreigers op de slaapplaats in Toorenvliedt was 16 ex op de 24e (MK).

Havik, Dishoekse Bos, 18 januari 2021. Foto: Piet de Poorter.

Rode Wouw, Serooskerke, 9 januari 2021. Foto: Jonathan Janse.

Twee Rode Wouwen vlogen op 5 jan over de Melseweg, Zoutelande  (PW). Dik twee uur later werd er één gezien boven het Edisonpark, Vlissingen (FA). Op de 6e werd weer een overvliegende Rode Wouw opgemerkt bij Westkapelle (JB). Tenslotte vloog er op 9 jan één over de Veerse Dam (div). Deze Rode Wouw hing later wat rond tussen Vrouwenpolder, Oostkapelle en Serooskerke en was soms ook leuk in zit te zien (div). Nog zeldzamer was de 2kj Ruigpootbuizerd die op 7 jan langs de N57 tussen Sint Laurens en Serooskerke werd gemeld (PW). In totaal werden vier Smellekens gemeld, waarvan twee samen in het Oude Veerseweggebied op 12 jan (AB).

Torenvalk, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 16 januari 2021. Foto: Marten Peene.

Smelleken, Serooskerke, 17 januari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Oeverloper, Veerse Meer – Oostwatering, 15 januari 2021. Foto: Piet de Poorter.

Rosse Franjepoot, Sloehaven, 2 januari 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Het hoogste aantal Bontbekplevieren op het strand bij Oranjezon was 34 ex op 3 jan (AH). Een dag later werden 8 ex gezien op de Haringvreter (MH). In het Zandvoortweggebied werd op meerdere data een Grutto gezien (div). Op 11 en 17 jan werden respectievelijk één en twee Grutto’s gezien in het Oude Veerseweggebied (JS / Wilco Poppe). Van tenminste vijf plekken werden in totaal zeker minstens 15 Bokjes gemeld (div). De Rosse Franjepoot die vanaf half december langs de zuidrand van Walcheren pendelde tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven, werd daar op 3 jan voor het laatst gemeld (Lieke Freijsen). Het duo Rosse Franjepoten in het Noordervroon vertrok op 9 jan, toen het Noordervroon was dichtgevroren. Overwinterende Oeverlopers werden gemeld aan de rand van het Veerse Meer bij Oostwatering (diverse data) en in de Pietkreek op 19 jan (MS).

Drieteenmeeuw, Westkapelle, 23 januari 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Geelpootmeeuw, Westkapelle, 12 januari 2021. Foto: Wim van Zwieten.

De Grote Burgemeester van Vlissingen werd op 2 jan in de Sloehaven gezien, daarna een aantal keer in zijn eigen Vlissingse binnenhaven en op 9 jan langs vliegend bij Westkapelle (div). Daarna leek het er voor het eerst sinds lange tijd op dat de vogel definitief vertrokken was, maar vanaf de 25e zat hij ‘gewoon’ weer in de binnenhaven (div). Op 8 en 9 jan was een 1e winter Grote Burgemeester aanwezig in het Noordervroon en op de zeedijk van Westkapelle (Frank van Groen e.v.a.).

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 25 januari 2021. Foto: Piet de Poorter.

Grote Burgemeester, Westkapelle, 9 januari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Kleine Burgemeester, Westkapelle, 9 januari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Op Nieuwjaarsdag ontdekte Arjan Ovaa een 1e winter Kleine Burgemeester op het dak van Damen Yachting in de binnenhaven van Vlissingen. Deze vogel was hier ook een dag later nog aanwezig en bleek een ‘oude bekende’ te zijn, die sinds 6 dec regelmatig bij Westkapelle werd gezien. Vanaf 8 jan ten en met in elk geval 21 jan werd de Kleine Burgemeester weer regelmatig op de zeedijk van Westkapelle gezien (div). Het toenemende aantal overwinterende Grote Sterns in Zeeland leverde deze maand ook diverse waarnemingen bij Westkapelle op.  Daarnaast foerageerde op 1 jan een Grote Stern in de Sloehaven (PW).

Kortbekzeekoet, Veerse Meer, 10 januari 2021. Foto: Kris De Rouck.

Kortbekzeekoet, Veerse Meer, 10 januari 2021. Foto: Thijs Glastra.

De eerste Nederlandse klapper van het jaar werd zowaar op Walcheren ontdekt. Pim Wolf zag op 3 jan vanaf de binnenzijde van de Veerse Dam een heuse Kortbekzeekoet zwemmen op het Veerse Meer. In het laatste uurtje daglicht werd deze vogel nog door ongeveer twintig andere vogelaars gezien. De vogel zou echter de hele maand aanwezig blijven. Na de ontdekking en determinatie op 3 jan bleek de bewuste vogel  ook al eerder op diezelfde dag en zelfs al op 30 december 2020 daar te zijn gezien, maar niet als Kortbekzeekoet te zijn herkend. Dit is de 11e keer dat deze soort in Nederland is vastgesteld, maar pas de vierde keer in leven. Op diverse data werden langs vliegende Alken gemeld bij Westkapelle (div). Het hoogste aantal was 17 ex op 9 jan (CB, JK). Op 2 jan foerageerde 1 ex langs de Oranjedijk, Vlissingen (LZ).

IJsvogel, Oude Veerseweggebied, 15 januari 2021. Foto: Marcel Klootwijk.

Waterpieper, Hoogelande, 2 januari 2021. Foto: Marten Peene.

Een mannetje Rouwkwikstaart werd even ten westen van Rammekens gezien vanaf de 24e (CO e.a.). Een vaste slaapplaats in De Mortiere, Middelburg, telde op 2 jan tenminste 27 Waterpiepers (LZ). Op de bekende plek bij Buiten de Veste werden deze maand ‘slechts’ maximaal  vier Appelvinken gezien (div). Op 9 jan zaten er ook vier bij de ingang van Oranjezon (LZ). De enige gemelde Sneeuwgors scharrelde op 13 jan in de zeereep bij Oranjezon (A.J.M. van Dorsselaer).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), A.J.M. van Dorsselaer, Ronan Felix, Lieke Freijsen, Arjen van Gilst (AvG), Frank van Groen, Anton van Haperen (AH), Mark Hoekstein (MH), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn(JK), Corine Osté (CO), Arjan Ovaa, Wilco Poppe, Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Jos Tramper (JT), André van Vliet, Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).