Zoals gebruikelijk werden zo nu en dan 2 à 3 Kuifaalscholvers in de monding van de buitenhaven van Vlissingen en in de Sloehaven gezien (div). De 1e-wk IJsduiker die op eerste kerstdag van 2019 werd ontdekt in de Van Cittershaven werd daar voor het laatst gemeld op 12 jan (PW). Op de 23e vloog een IJsduiker naar west langs het strand van Oranjezon (LZ). De enige gemelde Parelduiker van de maand vloog op 28 jan naar zuidwest langs Westkapelle (LZ).

Kuifaalscholvers, van Cittershaven, 12 januari 2020. Foto: Cor Moens.

IJsduiker, van Cittershaven, 12 januari 2020. Foto: Cor Moens.

Kuifduiker, Veerse Meer, 24 januari 2020. Foto: Martin Krombeen.

p 26 jan waren buitendijks bij Rammekens twee Witbuikrotganzen aanwezig in een groep Rotganzen (CO). Kleine Zwanen werden net als in december gezien langs de Perduinsweg (max 11 ex op 2 jan, PW) en in Welzinge (max 6 ex op diverse data). Eén van de vogels is eerder in België van een witte halsband voorzien (592X). Op 4 jan vlogen drie Grote Zee-eenden langs ’t Kiekuus naar zuidwest (MS, PW). Een vrijwel zeker hybride mannetje Amerikaanse Smient x Smient werd op 22 jan gefotografeerd in het Noordervroon (LZ). Het vrouwtje IJseend dat al sinds 13 nov in de buitenhaven van Vlissingen aanwezig is, bleef ook deze maand present (div).

IJseend, buitenhaven Vlissingen, 2 januari 2020. Foto: Jacob Molenaar.

In totaal werden vijf Blauwe Kiekendieven en zes Smellekens gezien (div). De ‘vaste’ overwinterende groep Bontbekplevieren op het strand bij Oranjezon telde op 23 jan 22 ex (LZ). Op 4 jan vlogen zes Bokjes op van het Schor van de Sloehaven (LZ) en op diezelfde dag werden twee vogels gezien op de vaste plek bij de Oostkreek van Westkapelle (MG, IW). Een winterse Oeverloper was op 17 jan aanwezig in het Zandvoortweggebied (MA).

Kleine Zilverreiger, Baaiweg – Westkapelle, 16 januari 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Adulte Zwartkopmeeuwen werden gemeld in de havens van Vlissingen, het Nollebos en het Noordervroon (div). Op 3 jan stonden er onder meer 16 Pontische Meeuwen, zes Geelpootmeeuwen en 82 Kleine Mantelmeeuwen in het Noordervroon (CB). Er werden op verschillende locaties minstens drie ‘leuke’ geringde Kokmeeuwen gezien, uit Litouwen, Kroatië en Polen (div). Het zal niemand verbazen dat de (inmiddels 3e-kj) Grote Burgemeester zijn jaar volmaakte in de binnenhaven van Vlissingen. De vogel bleef ook de hele maand januari aanwezig.

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 8 januari 2020. Foto: Thijs Glastra.

Een 1e-wk Kleine Burgemeester vloog op 7 jan over de bebouwde kom van Westkapelle naar noordwest, maar was daarna spoorloos (RS). Langs Westkapelle vlogen op 18 jan twee Grote Jagers (RvT) en op de 28e nog eentje (LZ). Op die laatste datum passeerden hier ook twee Middelste Jagers (LZ). De Kleine Alk die sinds 17 dec aanwezig was in de noordwesthoek van het Veerse Meer werd daar voor het laatst op 18 jan gezien (div). Op 4 jan vlogen twee Alken langs Westkapelle (PW) en op de 18e zwom een (adult) exemplaar vlak voor de zeedijk (CB, JK).

Kleine Alk, Veerse Meer, 18 januari 2020. Foto: Alex Bos.

Alk, zeedijk Westkapelle, 18 januari 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

De Steenuil van Nieuw en Sint Joosland bleek lastig te vinden en werd alleen op 4 jan gezien (LZ, MPe). Op de bekende roestplek in Oostkapelle werden op 2 jan zes Ransuilen geteld (div). Curieus is de waarneming van een Velduil die op 8 jan laag over de huizen vloog in de Stromenwijk, Middelburg (RG).

Ransuil, Zandvoortweggebied – Middelburg, 5 januari 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Op tenminste zes verschillende locaties werd een Cetti’s Zanger gehoord (div). Kleine Bonte Spechten werden gemeld in het Dishoekse Bos op de 10e (Wilma Steendijk) en in Oranjezon op 10 en 13 jan (Tijmen den Ottelander / PW).

Bruine Boszanger, De Mortiere – Middelburg, 1 januari 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Het nieuwe jaar was nauwelijks een halve dag oud toen Lenn van de Zande in zijn tuin – hoe kan het ook anders – het absolute hoogtepunt van de maand ontdekte: een Bruine Boszanger! De vogel verplaatste zich al snel naar omliggende tuinen en riep af en toe. Alleen in het eerste uur na de ontdekking lukte het enkele snelle beslissers om een glimp van de vogel op te vangen en / of de kenmerkende roep te horen. Daarna leek de vogel spoorloos te zijn verdwenen. Dit betreft afgezien van een prachtige tuinsoort voor Lenn de zevende goed gedocumenteerde Bruine Boszanger voor Walcheren en het eerste wintergeval voor Zeeland. Op 25 jan, de dag van de Nationale Tuinvogeltelling, zag en fotografeerde Han Reijnhoudt in zijn tuin in Westkapelle zomaar een Siberische Tjiftjaf.

Siberische Tjiftjaf, Westkapelle, 25 januari 2020. Foto: Han Reijnhoudt.

Nog meer tuinnieuws: winterse Zwartkoppen doken op in de tuin van MK in de wijk ’t Zand, Middelburg op de 17e en in de tuin van JT in Westkapelle op de 24e en 25e. Naast de bekende overwinterende Rouwkwikstaart bij de zuivelboerderij langs de Hogelandseweg werd op 5 jan een mannetje Rouwkwikstaart gezien in een groep van 80 (!) Witte Kwikstaarten op een akker langs de Hondegemseweg net ten zuiden van Serooskerke (CB). Maximaal 22 Appelvinken werden op 3 jan gemeld bij Buiten de Veste (CO, PdP).

Sneeuwgors, strand Oranjezon, 23 januari 2020. Foto: Lenn van de Zande.

Naast enkele ‘losse’ Sneeuwgorzen werden 8 ex op het strand bij Oranjezon gezien op 23 jan (LZ) en 2 ex op de strekdam van de Sloehaven op 25 jan (LZ). Op verschillende data werden maximaal twee Geelgorzen gemeld op het Schor van de Sloehaven (div).

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Rienk Geene (RG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Corine Osté (CO), Tijmen den Ottelander, Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Maarten Sluijter (MS), Ron Sponselee (RS), Wilma Steenwijk, Robert van Tiel (RvT), Jos Tramper (JT), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).