Een 2kj Witbuikrotgans stond op 8 jan op het Schor van de Sloehaven (PW). Kleine Zwanen werden gedurende deze maand regelmatig gemeld uit de weihoek van Hoogelande, met maximaal 9 ex op 23 jan (PW). Ook op de Kreek van Rammekens werden kleine aantallen gezien, met een maximumaantal van 11 ex op 6 jan (HH). De twee adulte Wilde Zwanen bleven ook hangen in de weihoek van Hoogelande (div). Op verschillende data werden enkele Grote Zee-eenden gezien bij Westkapelle. De hoogste aantallen daar waren 10 ex op 1 jan (Dick Wassenaar) en 13 ex op de 27e (JW). Op 12 en 13 jan zwom een vrouwtje Nonnetje op de Veerse Kreken (MA, MK e.a.). Op vijf verschillende dagen werden in totaal tien langsvliegende Parelduikers gemeld bij Westkapelle. Op 5, 8 en 28 jan passeerde daar bovendien een IJsduiker (CB, PB, MS / PW / Ellen de Bruin, Ricardo van Dijk). Aanlandige wind bracht enkele Noordse Stormvogels tot aan de Walcherse kust. Op 5 jan vlogen 3 ex langs (CB e.a.) en op 8 jan 5 ex (MK e.a.). Op 18 jan vloog tweemaal een Roodhalsfuut langs ’t Kiekuus (MA, MK). Twee Kuifduikers passeerden daar op 2 jan (MS) en 3 jan (MK, PR). Daarnaast werd er af en toe één gemeld van het westelijk deel van het Veerse Meer (div). Een 2kj Lepelaar werd van 18 t/m 20 jan gezien op het Schor van de Sloehaven (div).

2e-kj Lepelaar, Schor van Rammekens, 19 januari 2019. Foto: Lenn van de Zande.

Geoorde Fuut, Westkapelsche Kreek, 2 januari 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Een roepende Kwak vloog op 13 jan over de wijk Bossenburgh, Vlissingen (PW). Er werd ook weer enkele malen een Kuifaalscholver gezien in de Sloehaven (div). Naast ca. vijftien meldingen van een Blauwe Kiekendief werd er driemaal een winterse Bruine Kiekendief gezien: op 1 jan een vrouwtje bij Rammekens (BW), op 11 jan een vrouwtje langs de Meinersweg, Hoogelande (JG) en op de 14e een mannetje over de A58 bij Arnemuiden (MK). Op 30 vloog een Rode Wouw over de Mortiere, Middelburg (MH, GT, LZ). Er werd vier keer een Smelleken gezien. Op 9 jan stond een IJslandse Grutto op het Schor van de Sloehaven (MS). Naast een handjevol meldingen van ‘losse’ Bokjes verspreid over Walcheren werden er op 4 jan 5 ex gezien op het Schor van de Sloehaven (JW) en op 11 jan 6 ex in de ruigte voor de Nolledijk (JW). Winterse Oeverlopers werden aan de oever van het Veerse Meer bij Veere gezien op 15 jan (Ruben Cornelisse) en bij Vrouwenpolder op 3 jan (HH). Zwartkopmeeuwen waren weer ouderwets schaars met slechts twee meldingen. Op 1 jan was er een aanwezig in de Sloehaven (LZ) en op 9 jan eentje in de binnenhaven van Vlissingen (AB, JG). Op 14 en 25 jan werd (voor de vierde winter op rij) een in Litouwen geringde Kokmeeuw gezien bij de draaibrug van Souburg (JS). Op de 16e stond een in Zweden geringde Kokmeeuw op de kade bij de visafslag in de binnenhaven van Vlissingen (LZ). Leuk was de waarneming van een 2e-kj Grote Burgemeester op 5 jan, zwemmend op de Westerschelde ter hoogte van Rammekens (LZ). Wellicht dezelfde vogel werd op 14 jan ontdekt in de binnenhaven van Vlissingen (RS). De vogel liet zich daar de rest van de maand vaak van dichtbij bekijken en trok heel wat belangstelling.

2e-kj Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 15 en 28 januari 2019. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Op 7 jan werd ter hoogte van de spuikom van Ritthem buitendijks een langsvliegende 2e-kj Kleine Burgemeester gefotografeerd (PdP). Een dag later werd ongetwijfeld dezelfde vogel nog kort gezien in de binnenhaven van Vlissingen (RS), maar daarna was deze burgemeester spoorloos verdwenen. Regelmatig werden bij Westkapelle kleine aantallen Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen gezien. Bij Westkapelle werden Grote Jagers gezien op 3 en 5 jan (div) en Middelste Jagers op 7 en 8 jan (div). Op die laatste datum passeerde er ook een Grote Stern (div). In de omgeving van de Sloehaven werd op zowel 3 en 4 als op 18 en 19 jan een Alk gezien (div). Langs Westkapelle vlogen deze maand in totaal 15 Alken (div). De Steenuil bij Nieuw en Sint Joosland werd slechts enkele keren gezien. Op de twee bekende roestplaatsen van Ransuil werden slechts één (Oostkapelle) en drie (Dishoek) vogels gezien.

Kerkuil, Sint Laurens, 2 januari 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 19 jan werd langs de Noordweg bij Westkapelle een Roek waargenomen (FA). Naast de bekende Cetti’s Zangers bij Fort Rammekens en de Veerse Kreken werden op 18 jan nog twee ‘nieuwe’ vogels ontdekt: eentje in de Veerse Kreken (LZ) en eentje bij Vliegveld Midden-Zeeland (LZ). Op 22 jan werd voor het eerst deze winter een Rouwkwikstaart langs de Hoogelandseweg gezien (MPe). In de Mortiere werden op diverse data maximaal vier Waterpiepers gezien (LZ). Op 24 jan vloog er eentje over bij Vliegveld Midden-Zeeland (MS).

Goudhaantje, Ritthem, 20 januari 2019. Foto: Corine Osté.

Een nooit eerder vastgesteld aantal van 31 (!) Appelvinken werd op 6 jan gezien in de bekende laatjes bij Buiten de Veste (CB). Op 18 jan waren twee Kleine Barmsijzen aanwezig op vakantiepark de Witte Raaf (LZ). Vanaf 19 jan tot in elk geval 29 jan was een Sneeuwgors ter plaatse op de pier van de Sloehaven (LZ). Daarnaast werd er op 23 jan eentje gezien bij Vliegveld Midden-Zeeland (MK) en waren er op 25 jan twee aanwezig op het strand ten noorden van het windorgel van Vlissingen (SL). Op het Schor van de Sloehaven en bij Fort Rammekens werden de gehele maand maximaal acht Geelgorzen gezien (div).

Sneeuwgors, Westelijke Sloehavendam – Ritthem, 21 januari 2019. Foto: Marcel Klootwijk.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Angelique Belfroid (AB), Ellen de Bruin, Ruben Cornelisse, Ricardo van Dijk, Jan Goedbloed (JG), Mark Hoekstein (MH), Henk Huige (HH), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Dick Wassenaar, Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).