Dit jaar geen tweewekelijkse waarnemingenoverzichten, maar maandverslagen. We trappen af met een verslag van een bijzondere januarimaand. Een paar leuke weetjes: Met 153 waargenomen soorten was dit qua soortenrijkdom een gemiddelde januarimaand voor Walcherse begrippen (in 2008-2017 gemiddeld 151 soorten). Er is overigens wel een trend zichtbaar, waarbij het aantal waargenomen soorten stijgt: in 2008-2012 gemiddeld 147,6 en in 2013-2017 gemiddeld 154,6. De ‘eeuwige’ januarilijst voor Walcheren staat op 210 soorten. Naast de Provençaalse Grasmus en de Ross’ Meeuw van dit jaar zijn er nog zestien soorten slechts één keer in januari vastgesteld: Zwarte Rotgans (1987), Ross’ Gans (2010), Amerikaanse Smient (2015), Kleine Topper (1995), Kwartel (2013), Stormvogeltje (2016), Koereiger (2006), Zeearend (2017), Aziatische Goudplevier (2004), Strandplevier (1983), Grote Geelpootruiter (1994), Zomertortel (2002), Strandleeuwerik (1987), Roze Spreeuw (2015), Grote Pieper (2017) en Witkopgors (2017).

Uit de oude doos: Kwartel, Zoutelande, 22 januari 2013. Foto: Thomas Luiten.

Kleine Zwanen weten Walcheren nauwelijks te vinden deze winter. In de weihoek van Hoogelande werden regelmatig twee vogels gezien en in Welzinge drie. Tenminste twee Lepelaars werden afwisselend in het Zandvoortweggebied en de weihoek van Hoogelande gemeld. De slaapplaats van Kleine Zilverreigers bij Rammekens telde op 17 jan elf vogels (LZ). Op 2 jan was een Kuifaalscholver aanwezig bij het Zuiderhoofd (SL). Op het traject van de buitenhaven van Vlissingen tot de Sloehaven werden regelmatig tenminste twee verschillende vogels gezien.

Van 2 t/m 6 jan waren een geringde (ontsnapte) en een ongeringde (vermoedelijk wilde) Roodhalsgans aanwezig in een groep Brand- en Kolganzen in het Oude Veerseweggebied (KVV). Vanaf 7 jan tot het einde van de maand werden ze in het Zandvoortweggebied gezien. De beste dag voor wat betreft trekkende Kleine Rietganzen was 26 jan toen ’s morgens in een uur tijd ruim 750 ex in noordoostelijke richting over Oranjezon vlogen (MS). Het hoogste aantal Kleine Rietganzen aan de grond was 31 ex op 3 jan (Julian Bosch, Sven Valkenburg).

https://www.youtube.com/watch?v=quHNhQo7Jd4

Roodhalsgans, Oude Veerseweggebied, 4 januari 2018. Video: Corstiaan Beeke.

In Welzinge verbleven enkele weken lang twee Casarca’s, maar vanaf 18 jan vier vogels. Het mannetje Krooneend dat eind december werd ontdekt in het Randpark bij Zoutelande, bleef de gehele maand aanwezig. Op Nieuwjaarsdag maakte hij een uitstapje naar het Noordervroon (CB). Een paartje Grote Zaagbek werd op 4 jan gezien op de Westkapelsche Kreek (RJ). Een mannetje Grote Zaagbek werd op 28 jan gezien aan de binnenzijde van de Veerse Dam (Pieter Drenth). Een vrouwtje Topper zwom op 6 jan tussen Kuifeenden op de Veerse Kreken (LZ). Op 27 en 28 jan werd een mannetje Amerikaanse Smient x Smient opgemerkt tussen de duizenden Smienten in het Zandvoortweggebied (AvG).

De Parelduiker die op 6 jan op het westelijke deel van het Veerse Meer werd ontdekt (LZ), bleef tot in elk geval 26 jan aanwezig. Op 8 jan werd in het meest zuidelijke puntje van het Veerse Meer weer een Roodhalsfuut gezien (PW). Op het Veerse Meer werden ook zo nu en dan minstens twee Kuifduikers gemeld, terwijl op 13 jan 1 ex aanwezig was op zee voor de zeedijk van Westkapelle (HR).

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/103501/Waarom-zij-dit-weekend-vogels-tellen

Zomaar tussendoor: een aardige impressie van de Nationale Tuinvogeltelling door Han Reijnhoudt en zijn zoon Maarten.

Er werd zes keer een Bruine Kiekendief gemeld en slechts twee keer een Blauwe Kiekendief. Op 28 jan vloog een Rode Wouw over de N57 bij Serooskerke (Ben Gaxiola). Met slechts vier waarnemingen was het Smelleken weer ouderwets schaars. Op 14 jan ontdekte Jaco Walhout een Amerikaanse Goudplevier in winterkleed tussen enkele duizenden Goudplevieren in het Zandvoortweggebied. De vogel vloog al snel op en was later die middag en de dagen erna onvindbaar. Dit was ongetwijfeld weer de vogel die vorig jaar op 8 augustus in het Noordervroon aanwezig was en vervolgens op 20 september en 2 november ook al in dit gebied werd gezien. De tot dusver zachte en natte winter bracht naast de duizenden Goudplevieren ook duizenden Kieviten, ruim 160 Kemphanen, maximaal tien Bonte Strandlopers, een Kanoet, twee Zilverplevieren en een Grutto naar het Zandvoortweggebied.

Op het Schor van Rammekens werden op 19 jan maximaal vier Bokjes gemeld (LZ), terwijl er op 21 jan eentje werd gezien langs de Kruisweg bij Gapinge (JS). Opmerkelijk genoeg werden op diverse plekken zeker vier verschillende Oeverlopers gezien. Leuk was de Rosse Franjepoot die op Nieuwjaarsdag buitendijks bij de spuikom van Ritthem werd gemeld (Martin Krombeen). Op 3 jan zwom de vogel tussen de Kokmeeuwen in de spuikom en op 5 jan werd hij weer buitendijks gezien.

Rosse Franjepoot, zeedijk Ritthem, 5 januari 2018. Foto: Jaco Walhout.

Alsof het niets is ontdekte good old Jan Goedbloed op 24 jan een 1e-wk Ross’ Meeuw in de binnenhaven van Vlissingen. Deze supersoort liet zich tot in februari fantastisch bekijken en trok vele honderden belangstellenden uit binnen- en buitenland. Hier leest u meer over deze prachtige vondst. Dit betreft de tweede waarneming van deze soort op Walcheren. Door de toegestroomde meute werden hier soms ook minstens twee Zwartkopmeeuwen gezien.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/103426/Zeer-zeldzame-meeuw-gespot-bij-Vlissingen

Een korte impressie op Omroep Zeeland.

1e-wk Ross’ Meeuw, binnenhaven Vlissingen, 28 januari 2018. Foto: Leo Heemskerk.

 

1e-wk Ross’ Meeuw, binnenhaven Vlissingen, 30 januari 2018. Foto: Kris De Rouck.

 

1e-wk Ross’ Meeuw, binnenhaven Vlissingen, 28 januari 2018. Foto: Toy Janssen.

 

1e-wk Ross’ Meeuw, binnenhaven Vlissingen, 25 januari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

 

Ad wk Zwartkopmeeuw, binnenhaven Vlissingen, 28 januari 2018. Foto: Arnold Meijer.

Op 19 jan stond een 1e-wk Grote Burgemeester op de befaamde zeedijk van Westkapelle (Patrick Keirsebilck). De 1e-wk Kleine Burgemeester die op 4 dec al werd ontdekt bij de aangespoelde potvis, werd tot 9 jan gemeld bij de Westkapelsche Kreek, op de zeedijk van Westkapelle en – verrassend – ook enkele keren bij de spuikom van Ritthem MPe e.a.). Op 3 jan was een Grote Jager enige tijd ter plaatse van de kust bij Westkapelle (div). In totaal werden ook vier Alken gemeld (div).

1e-wk Grote Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 19 januari 2018. Foto: Patrick Keirsebilck.

De Steenuil van Nieuw en Sint Joosland bleef keurig aanwezig, maar bleek lastig te vinden (slechts twee waarnemingen). Op twee bekende plekken werden ‘roestende’ Ransuilen gezien: maximaal 3 in Oostkapelle en vijf bij Dishoek. Leuk was de melding van Klapekster op 5 jan net ten zuiden van Zanddijk (RR). Helaas kon de vogel daarna niet meer worden teruggevonden. In ‘de duintjes’ aan de noordwestrand van het Veerse Meer werden minstens twee verschillende Cetti’s Zangers waargenomen (JW e.a.).

Kerkuil, Schorerpolder Ritthem, 31 januari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Een totaal onverwachte klapper was het mannetje Provençaalse Grasmus dat JW op 7 jan opstootte in het helm van het strand van Oranjezon. Ondanks serieus zoeken door twaalf man was er slechts één gelukkige waarnemer die de vogel daarna nog kort gezien heeft. Ook tenminste drie zoekacties later die week waren tevergeefs. Indien aanvaard door de CDNA betreft dit al weer de vierde (!) voor Walcheren en de twaalfde voor Nederland. Hier een leuk verslagje van de ontdekking.

Provençaalse Grasmus, zeereep Oranjezon, 7 januari 2018. Foto: Jaco Walhout.

IJsvogel, Ritthem, 17 januari 2018. Foto: Piet de Poorter.

In totaal werden deze maand drie Zwarte Roodstaarten gezien en ook drie Rouwkwikstaarten gezien. Ook de Waterpieper bleek nog altijd schaars, met in totaal zes meldingen. Grote Barmsijzen waren in tegenstelling tot in veel andere delen van ons land ook niet erg talrijk. Maxima waren 5 ex bij de Piet op 9 jan (MH) en 5 ex in Zoutelande op 19 jan (JB). Hoogste aantallen Appelvinken waren 4 ex langs de Verwerijstraat op 12 jan (JW) en 12 ex bij Buiten de Veste op 6 jan (MP) en 14 jan (MvK).

Roodborsttapuit, Westkapelle, 1 januari 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Baardmannetje, Randpark Zoutelande, 9 januari 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

Genoemde waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Julian Bosch, Pieter Drenth, Ben Gaxiola, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed, Mark Hoekstein (MH), Roger Joos, Patrick Keirsebilck, Monique van Kootwijk (MvK), Martin Krombeen, Sander Lilipaly (SL), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Rob Remeijnse (RR), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter MS), Sven Valkenburg, Kees Vliet Vlieland (KVV), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).

Vijf uitdagingen voor de maand februari: een Ringsnaveleend in de groep Kuifeenden in de Veerse Kreken, een Koningseider bij het Zuiderhoofd of in de Sloehaven, anywhere een verdwaalde Kleine Trap, eindelijk een Grote Grijze Snip in het Zandvoortweggebied of misschien toch nog een verdwaalde Humes Bladkoning in Oranjezon. Succes!