Op (met name het zuidelijk deel van) het Veerse Meer werden op meerdere data minimaal drie IJsduikers gezien (div). De IJsduiker van de monding van de buitenhaven van Vlissingen werd daar tot en met in elk geval de 25e nog gezien (BW), terwijl op 12 feb een exemplaar in de Quarleshaven zwom (Dries Meskens).

Roepende IJsduikers, Veerse Meer, 1 februari 2024. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

IJsduiker, buitenhaven Vlissingen, 10 februari 2024. Foto: Bart van Moolenbroek.

In de zuidhoek van het Veerse Meer werd nog een Parelduiker gezien op 1 en 5e feb (div) en op 10 feb zwom er eentje op het Veerse Meer bij Oostwatering (MG, IW). De adulte Parelduiker van de Westkapelsche Kreek werd op 17 feb voor het laatst gemeld (JM e.a.).

Parelduiker, Westkapelsche Kreek, 3 februari 2024. Foto: Marloes Donkers.

Bij Westkapelle werd op aardig wat dagen een poosje over zee gekeken. Op 4 feb passeerde een Roodhalsfuut (SL), op 5 feb een IJsduiker (PW), op 7 feb onder meer 1310 Roodkeelduikers, een IJsduiker en een Noordse Stormvogel (SL), op 8 feb twee IJsduikers (SL), op 12 feb weer een IJsduiker (SL), op de 24e nog één (CB) en op 25 feb een Parelduiker (div). Op meerdere data werd een Kleine Jager gemeld (div), wat vrij bijzonder is in februari. Onduidelijk is of dit om één vogel of om meerdere vogels ging. Langs de zuidrand van Walcheren werden maximaal twee Kuifaalscholvers gezien (div). Op 10 feb was er één aanwezig voor de kust van Westkapelle (div).

De twee bekende Roodhalsganzen (een adult met kwekersring en een ongeringde 1e wk) werden afwisselend gezien in het Oude Veerseweggebied en in de Sint Laurense Weihoek (div). In de ochtend van 17 feb vlogen in korte tijd ca. 1250 Kleine Rietganzen over de Veerse Dam naar noordoost (MS). Op schrikkeldag werd een mannetje Krooneend gezien in het Oude Veerseweggebied (MS). Op meerdere data werden er Toppers gezien in het noordwestelijk deel van het Veerse Meer. Het maximumaantal bedroeg niet minder dan 23 ex op 3 feb (Thomas Michiels). Eén Topper zwom op 1 feb in de Vest van Veere (LZ), 4 ex waren op 24 feb aanwezig in de plasjes van de Oosternieuwlandpolder, Vrouwenpolder, 3 ex vlogen op de 11e langs Westkapelle (SL) en 1 ex op de 12e (SL).

Toppers, Veerse Meer, 9 februari 2024. Foto: Bert Wetsteijn.

Er verblijft een enorme groep zee-eenden op zee ter hoogte van de Vlakte van de Raan. ’s Nachts drijven deze vogels vaak kilometers af naar noordoost, om dan ’s morgens weer terug te vliegen. Dit resulteerde in enkele spectaculaire verplaatsingen, zichtbaar vanaf de zeedijk van Westkapelle. Maximumaantallen waren 23330 Zwarte Zee-eenden en 59 Grote Zee-eenden op 11 feb (SL). Leuk was de waarneming van een mannetje Grote Zee-eend bij de Haringvreter op het Veerse Meer op 3 en 4 feb (div).

Mannetje Grote Zee-eend, Veerse Meer, 3 februari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Op de Veerse Kreken werden op diverse data nog maximaal twee Grote Zaagbekken gemeld (div). Op 9 feb zwommen twee vrouwtjes Grote Zaagbek in de gracht bij de rechtbank in Middelburg (LV). Een mannetje werd op de 13e gezien op de Westkapelsche Kreek (JM). Op 7 en 9 feb werd het Nonnetje dat in januari al aanwezig was, weer gezien op het Veerse Meer ter hoogte van de Vrouwenpolderse Duintjes (MBH / BW).

Grote Zaagbekken, Veerse Kreken, 1 februari 2024. Foto: Lenn van de Zande.

Nonnetje, Veerse Meer, 7 februari 2024. Foto: Menke Beks Hindriks.

Van 9 t/m 11 feb hield een Koereiger enkele Grote Zilverreigers en Kleine Zilverreigers gezelschap langs de Poppekerkseweg, net oost van Westkapelle (HR e.a.). Op 12 feb foerageerde er weer een Koereiger langs de N57 ter hoogte van Brigdamme (PR, MS).

Koereiger, Westkapelle, 11 februari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Een fraaie groep van 31 Kraanvogels vloog op 22 feb hard naar noordoost boven de Gamma in Vlissingen (PW). Snelle communicatie stelde enkele anderen nog in staat om deze vogels op te pikken boven Middelburg en Sint Laurens (MP / MPe, PR). Enkele minuten later vloog de groep al boven Schouwen-Duiveland. Op 28 feb vlogen acht Kraanvogels naar noordoost over Rammekens (PdP). Deze groep was een kwartiertje eerder boven Nieuwvliet, Zeeuws-Vlaanderen gezien.

Kraanvogels, Sint Laurens, 22 februari 2024. Foto: Marten Peene.

Verrassend genoeg waren er weer verschillende meldingen van het 2kj vrouwtje Steppekiekendief dat eerder in januari al was gezien. De waarnemingen werden nogal verspreid over het eiland gedaan: op 16 feb bij Oostwatering (Christel Wijland), op 18 feb in Natuurpark Nolle Westduin (MBH) en op 24 en 29 feb in de Sint Laurense Weihoek (CB e.a.).

2kj vrouwtje Steppekiekendief, Oostwatering, 16 februari 2024. Foto: Christel Wijland.

Er werden drie Rode Wouwen gemeld: op 7 feb ten noorden van Serooskerke (Ard de Later), op 20 feb naar zuid vliegend bij Westkapelle (SL, JT) en even later bij Telpost De Nolle (Pieter Kole) en op 27 feb ten noorden van Ritthem (RS). De 2kj Zeearend die vanaf 9 jan aanwezig was op diverse eilanden in het zuidelijk deel van het Veerse Meer, bleek op 1 feb opeens gezelschap te hebben gekregen van een 3kj vogel (CB). Beide vogels lieten zich hier tot en met 3 feb zien, soms spectaculair jagend op Meerkoeten (div). Verrassend, want tegenwoordig echt zeldzaam op Walcheren, was een noordwaarts overvliegende 2kj Ruigpootbuizerd, die in de middag van 26 feb een overleg van de DMP-crew in Vlissingen ruw verstoorde (MP e.a.).

3kj Zeearend, Veerse Meer, 2 februari 2024. Foto: Marcel Klootwijk.

Op meerdere data werden de twee overwinterende Kleine Strandlopers in de Sint Laurense Weihoek gezien (CB). Op het Schor van de Sloehaven werden op 1 feb vijf Bokjes gezien (RS). Diezelfde dag vloog er ook eentje op in de duinen van Klein Valkenisse (AvG). Op 20 feb werden 4 ex gemeld in het zuidelijk deel van het Noordervroon (SL). Drie winterse Oeverlopers foerageerden op de 27e langs het Kanaal door Walcheren ter hoogte van Kleverskerke (MK, JW). De Grote Burgemeester waakte de gehele maand over de havens van Vlissingen (div).

Velduil, Natuurpark Nolle Westduin, 11 februari 2024. Foto: Marcel Klootwijk.

Tot en met 11 feb werd er af en toe een Velduil gezien in Natuurpark Nolle Westduin (div). Op 17 feb werd een 2kj Roek tussen Zwarte Kraaien opgemerkt langs de Scheeweg, Welzinge (LZ). Er waren voor Walcherse begrippen veel waarnemingen van Sneeuwgorzen. De hoogste aantallen waren 7 ex op de Westelijke Sloehavendam op 1 feb (RS), 8 ex op het Nollestrand op 20 en 25 feb (Richard Ubels / PR) en 10 ex op het strand bij Joossesweg op 25 feb (Carlien Nijdam).

Sijs, Oranjebosch Oostkapelle, 12 februari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Sneeuwgors, Westelijke Sloehavendam, 13 februari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Menke Beks Hindriks (MBH), Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Pieter Kole, Ard de Later, Sander Lilipaly (SL), Dries Meskens, Thomas Michiels, Jan Minderhoud (JM), Carlien Nijdam, Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Richard Ubels, Lennart Verheuvel (LV), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Bert Wetsteijn (BW), Christel Wijland, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).