De Parelduiker die in januari in het noordelijk deel van het Veerse Meer werd gezien, werd daar op 4 febr nog gezien (Walters Appels). Op 7 febr zwom een Parelduiker in de Westerscheldemonding bij de Oranjedijk, Vlissingen (JG). Bij Westkapelle vloog op 24 febr een exemplaar naar zuidwest (CB).

Op 1 febr werd een langsvliegende Roodhalsfuut gedetermineerd bij Westkapelle (MK). Zoals gebruikelijk werd er regelmatig minstens één Kuifaalscholver gezien tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven (div). Een Koereiger liep op de 27e tussen schapen langs de Sandberglaan aan de noordwestrand van Middelburg (John van Vliet).

Kuifaalscholver, Westerscheldedijk Ritthem, 21 februari 2023. Foto: Menke Beks Hindriks.

De drie Wilde Zwanen bleven de gehele maand aanwezig in de weihoek van Hoogelande. Op 10 febr werden ze gezien in de Sint Laurense Weihoek (RS). In de ochtend van 3 febr vlogen in een halfuur tijd 1830 Kleine Rietganzen over Kaapduin (FA). Op 9 febr zwom nog één mannetje Topper in het zuidelijk deel van het Veerse Meer (MS).

Steenuil, Nieuw & Sint Joosland, 8 februari 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 27 febr vloog een Zeearend eerst over Westerzicht (ES) en even later over bedrijventerrein Vrijburg, West-Souburg (MPe). Later werd bekend dat dit een bekende zwerver is (5kj vrouw), dat in 2019 als nestjong geringd is in de Lepelaarsplassen (info via Werkgroep Zeearend Nederland). Op 27 febr vloog een Rode Wouw over de tennisbanen van Mariekerke naar noordoost (Jan Beeke).

Slechtvalk, Sint Laurense Weihoek, 6 februari 2023. Foto: Piet de Poorter.

Sperwer, Vlissingen, 18 februari 2023. Foto: Peter Meininger.

De twee Kleine Strandlopers bleven keurig de hele maand aanwezig in de Sint Laurense Weihoek (div). Twee Oeverlopers waren op 9 febr aanwezig langs de zuidoever van het Veerse Meer (MS) en tenminste drie vogels werden op de 19e gezien langs het Kanaal door Walcheren ter hoogte van het Oude Veerseweggebied (EB).

Kokmeeuw met kleurafwijking, Sint Laurense Weihoek, 23 februari 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 21 febr waren al weer 14 Zwartkopmeeuwen aanwezig in een grote groep Kokmeeuwen bij Schellach (CB). Op de 23e werd een fraaie Kokmeeuw met een kleurafwijking gezien in de Sint Laurense Weihoek (CB). De adulte Grote Burgemeester van Vlissingen bleef trouw ter plaatse in de havens aldaar (div). Een Kleine Jager passeerde de zeedijk van Westkapelle op 3 febr (Peter Standaert).

Grote Burgemeester, buitenhaven Vlissingen, 25 februari 2023. Foto: André Strootman.

Een Bonte Kraai werd op 27 febr gezien in de aangelegde duintjes in het zuidelijk deel van het Noordervroon (PW). Maximaal drie Raven zwierven de hele maand rond op de noordelijke helft van Walcheren, maar vooral in Oranjezon (div).

Bonte Kraai, Noordervroon – Westkapelle, 27 februari 2023. Foto: Pim Wolf.

In de verschillende stukjes riet van het Noordervroon werden op diverse data maximaal twee Baardmannetjes gezien (JM e.a.). Na DNA-analyse maakte Peter de Knijff op 21 febr wereldkundig dat de overwinterende braamsluiper van Dishoek inderdaad een Siberische Braamsluiper betreft. Die dag werd de vogel daar vooralsnog ook voor het laatst gemeld (JG). Dit betreft officieel een nieuw taxon voor Zeeland. Chapeau voor Jan Goedbloed voor de ontdekking en het verzamelen en opsturen van de uitwerpselen!

Ransuil, Walcheren, 12 februari 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 8 febr werden op een bekende slaapplaats in de Mortiere 27 Waterpiepers geteld (LZ). Tien Appelvinken waren op 4 febr aanwezig in het Veerse Bos (MPe). De drie Sneeuwgorzen op de Westelijke Sloehavendam werden op 23 febr nog gezien (Marjan Wijngaarden). Op het Nollestrand waren op 8 febr zeven en op 23e zelfs 12 Sneeuwgorzen aanwezig (MBH).

Sneeuwgors, Westelijke Sloehavendam, 1 februari 2023. Foto: Piet de Poorter.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Walters Appels, Corstiaan Beeke (CB), Jan Beeke, Menke Beks Hindriks (MBH), Erik Blommestijn (EB), Jan Goedbloed (JG), Marcel Klootwijk (MK), Jan Minderhoud (JM), Marten Peene (MPe), Erik Sanders (ES), Maarten Sluijter (MS), Peter Standaert, John van Vliet, Marjan Wijngaarden, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).