Een lijstje van de bekende leuke soorten die deze maand ook weer gezien werden: tenminste twee Kuifaalscholvers langs de zuidkust van Walcheren, drie Wilde Zwanen in de omgeving van Hoogelande, twee Kleine Strandlopers in het Zandvoortweggebied, de Grote Burgemeester in de binnenhaven van Vlissingen, de Steenuil bij Nieuw en Sint Joosland en Kleine Bonte Specht, Raven en Kruisbekken in Oranjezon.

Kuifaalscholver, buitenhaven Vlissingen, 1 februari 2022. Foto: Rob Sponselee.

Wilde Zwaan, Meinersweg – Hoogelande, 27 februari 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 7 feb vlogen bij Dishoek zes Kleine Zwanen naar noordoost (PM). Een ongeringde 2kj Roodhalsgans was van 12 t/m 15 feb aanwezig tussen Kol- en Brandganzen in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (PW e.a.).

Roodhalsgans, Zandvoortweggebied – Middelburg, 14 februari 2022. Foto: Piet de Poorter.

In de ochtend van 9 feb vlogen in enkele minuten tijd verschillende groepen met in totaal 915 Kleine Rietganzen over Dishoek (FA). Van 11 t/m 26 feb was een Koereiger aanwezig in een weitje langs de Walcherseweg vlakbij de kruising met het Laurens Stommespad, Middelburg (PR e.a.). Op 14 feb was een tweede Koereiger aanwezig langs de Oude Veerseweg (Stefan Nimmegeers). Op de 28e werd vanaf de dijk bij de spuikom van Ritthem een groep van 25 Kraanvogels opgemerkt, die bij Hoofdplaat de Westerschelde overstak naar Zuid-Beveland (LZ).

Koereiger, Walcherseweg – Middelburg, 11 februari 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Het mannetje Krooneend dat op 10 feb werd ontdekt in de meest zuidelijke plas van het Zandvoortweggebied (LZ), bleek daar op 5 feb ook al door Belgen te zijn gezien. De vogel bleef aanwezig t/m 19 feb en verscheen op de 22e in de vijver bij het Kasteel van Ter Hooge (ES, RG). Gezien het gedrag heeft het er alle schijn van dat dit de bekende vogel van dubieuze komaf is, die inmiddels al enkele jaren over Walcheren zwerft.

Smienten, Zandvoortweggebied – Buttinge, 26 februari 2022. Foto: Rob Sponselee.

Een lekker vroeg mannetje Zomertaling zwom op 26 feb in een watergang even ten oosten van Serooskerke (JD). Op 7 feb zwom een Grote Zee-eend op het Veerse Meer (MH, MS). Op de 19e vlogen 5 ex naar zuid bij Westkapelle (JW) en 3 ex naar noord bij Zoutelande (JM).

Steenuil, Nieuw en Sint Joosland, 11 februari 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Een Roodhalsfuut was aanwezig in het noordelijk deel van het Veerse Meer, getuige waarnemingen op 7 feb (MH) en 13 feb (Ruud Crul). Op 1 feb vloog een Parelduiker naar noord langs Westkapelle (PW). Op 1 feb stond een 2kj Grote Burgemeester op de zeedijk van Westkapelle (RS e.a.). Op 19 feb vloog een Noordse Stormvogel langs Westkapelle (Merijn Maltha) en op de 21e volgden nog 2 ex (JS / PW).

Jan-van-gent, Westkapelle, 21 februari 2022. Foto: Bram Roobol.

Grote Burgemeester, Westkapelle, 1 februari 2022. Foto: Rob Sponselee.

Niet minder dan 109 Bontbekplevieren stonden op 1 feb op de HVP net buiten de buitenhaven van Vlissingen (RS). De winterse populatie Bontbekplevieren op het strand van de Veerse Dam telde op 3 feb 40 ex (BR, LZ).

Winterse Bruine Kiekendieven werden gezien op 7 feb bij de buitenhaven van Vlissingen (PdP) en bij Ritthem (CO) en op 27 feb bij de Westkapelsche Kreek (RS).

Blauwe Kiekendief, Hoogelande, 28 februari 2022. Foto: Piet de Poorter.

Vanaf 6 feb tot het einde van de maand werd verspreid over met name het westelijk deel van Walcheren bijna elke dag een adulte Rode Wouw gezien (CO e.a.). Het is heel goed mogelijk dat dit steeds één en dezelfde vogel betrof. Daarnaast was op 25 feb een 2kj Rode Wouw min of meer ter plaatse langs de Rapenburgweg, Aagtekerke (CB). Ook deze vogel was erg mobiel en had het goed naar z’n zin op Walcheren. Hij werd t/m in elk geval 28 feb gemeld (div). Daarnaast werden op 9 feb restanten van een dode Rode Wouw gevonden op het strand bij Joossesweg (JM).

Rode Wouw (2kj), Biggekerke, 25 februari 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Rode Wouw (adult), Zandvoortweggebied, Grijpskerke, 11 februari 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 11 feb werd een Siberische Tjiftjaf opgemerkt in het middendeel van Oranjezon (LZ). Op 26 en 27 feb werd een Roek gezien langs de Poppekerkseweg, oost van Westkapelle (JM e.a.) en op de 27e was er één aanwezig langs de Jan Geertsesweg, Meliskerke (JB).

Boomleeuwerik, Oranjezon, 28 februari 2022. Foto: Corine Osté.

De groep Sneeuwgorzen die al langer aanwezig op de stranden tussen Zoutelande en Vlissingen telde een maximumaantal van 18 ex op 11 feb (MBH). Bijzonder is dat hier die dag drie Sneeuwgorzen bij zaten, die op 11 en 18 januari waren geringd in Duinkerke, Noord-Frankrijk (via Quentin Dupriez). Twee van deze vogels werden later nog bij de Brouwersdam en bij Petten, Noord-Holland gezien. Daarnaast was op 26 feb één Sneeuwgors aanwezig op de zeedijk van Westkapelle (RS) en werden op 19 en 27 feb 1 ex resp. 2 ex gezien op de oostelijke Sloehavendam (HH, MBH).

Goudvink, Westkapelsche Bos, 27 februari 2022. Foto: Jan Minderhoud.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Menke Beks Hindriks (MBH), Jos Boot (JB), Ruud Crul, Jaap Drijfhout (JD), Rienk Geene (RG), Mark Hoekstein (MH), Henk Huige (HH), Merijn Maltha, Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Stefan Nimmegeers, Corine Osté (CO), Piet de Poorter (PdP), Peter Roelse (PR), Bram Roobol (BR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).