De bekende Witbuikrotgans van de Sloehaven was daar zowel aan het begin als aan het einde van de maand aanwezig (div). Op centraal Walcheren werden kleine groepjes Kleine Zwanen gezien. Het hoogste aantal was 23 ex in de grotendeels bevroren Domburgse Watergang langs de Hogelandseweg, Hoogelande, op 9 feb (JS). En dag later zwommen er 15 ex op de Kreek van Rammekens (LZ).

Kleine Zwanen, Kreek Rammekens, 9 februari 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Een groep van maximaal tien Toppers werd op diverse data afwisselend op het Veerse Meer en in de Veerse Kreken gezien (div). Een vrouwtje IJseend vloog op 8 feb naar zuidwest langs Westkapelle (PW). Tussen 8 en 17 feb werd onregelmatig een vrouwtje Nonnetje gezien in het Oude Veerseweggebied op in het ernaast gelegen Kanaal door Walcheren (CB e.a.). Gedurende en net na een vorstperiode werden ook maximaal zes Nonnetjes gemeld in de Vliegveldkreek bij Midden-Zeeland (div). Op 9 en 10 feb zwom een vrouwtje Grote Zaagbek in de gracht van Kasteel Westhove, Domburg (JTu, CB). De enige echte ‘boterbuik’, een mannetje Grote Zaagbek, zwom op de 14e in het Kanaal door Walcheren ter hoogte van de Schroebrug (Martin Krombeen).

Grote Zaagbek, Kasteel Westhove – Domburg, 10 februari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Grote Zaagbek, Kanaal door Walcheren, Vlissingen, 14 februari 2021. Foto: Martin Krombeen.

Grutto’s, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 21 februari 2021. Foto: Arjen van Gilst.

Het aantal Grutto’s in het Zandvoortweggebied liep maar mondjesmaat op, tot 31 ex op 19 feb (AvG). Van 7 t/m 14 feb vroor het serieus en lag er bovendien een mooie sneeuwdeken over Walcheren. Meteen werd duidelijk dat er verspreid over Walcheren echt honderden Houtsnippen en tientallen Bokjes aanwezig waren. Op verschillende plaatsen werden meer dan tien Houtsnippen gemeld. Beide soorten lieten zich ook gemakkelijk en fraai fotograferen. De enige Oeverloper werd op 4 feb gezien bij Park de Oranjeplaat, vlakbij vliegveld Midden-Zeeland (Jan Allemekinders).

Houtsnip, Westkapelle, 7 februari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Houtsnip, Buttinge, 14 februari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Houtsnip, Domburg, 13 februari 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Bokje, Ritthem, 9 februari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Bokje, Nieuw en Sint Joosland, 13 februari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

De 4kj Grote Burgemeester maakte ook zijn 26e maand vol in de binnenhaven van Vlissingen (div). Op 19 feb vloog een 2kj Kleine Burgemeester over de Nieuwe Vlissingseweg ter hoogte van West-Souburg (SL). Op de 27e was ongetwijfeld dezelfde vogel aanwezig op daken in de wijk Bossenburgh in Vlissingen (GN, PW). Op basis van foto’s betreft dit zo goed als zeker dezelfde Kleine Burgemeester als de vogel die in november en januari meestal bij Westkapelle en soms in de binnenhaven van Vlissingen werd gezien.

4kj Grote Burgemeester, Vlissingen, 16 februari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

2kj Kleine Burgemeester, Bossenburgh – Vlissingen, 27 februari 2021. Foto: Pim Wolf.

De Kortbekzeekoet werd na een verblijf van ruim vijf weken uiteindelijk op 6 feb voor het laatst op het Veerse Meer gezien (Siem Dijsselbloem). Longstayers Roodhalsfuut en IJsduiker werden daar op respectievelijk 10 en 11 feb voor het laatst gemeld (div). Ter hoogte van de spuikom van Ritthem werden op 19 feb drie Kuifaalscholvers  gezien (MPe, PR). Leuk waren de waarnemingen van twee Roerdompen deze maand. Op 13 feb was een Roerdomp aanwezig langs de doorgaande weg in de Oostkreek van Westkapelle (Jan Hengst, Niels Verhage). Van 15 t/m 20 feb werd af en toe een Roerdomp gezien in de Vliegveldkreek bij Midden-Zeeland (CO, PdP e.a.).

Roerdomp, Vliegveldkreek, 15 februari 2021. Foto: Corine Osté.

Na de verschillende waarnemingen van Rode Wouwen in januari volgde ook een buitengewone februarimaand. In totaal werden waarschijnlijk vijf verschillende vogels gezien. Op de 21e zag LZ voor de al weer voor de derde keer een Zeearend over zijn tuin in De Mortiere, Middelburg, vliegen. Even later werd deze vogel iets zuidelijker ook nog opgepikt door CO en MG. Er waren meldingen van overvliegende Kraanvogels: op 17 feb 1 ex naar zuidwest over de ingang van Oranjezon (Bas de Visser) en in de late avond van 22 feb werden enkele roepende Kraanvogels gehoord boven Zoutelande (Kees Rosenbrand).Tussen 27 jan en 12 feb werd af en toe en Velduil gezien in de omgeving van de Sloehaven (div). Daarnaast was er een waarneming van een Velduil in Oranjezon op 6 feb (Tijmen den Ottelander). De enige vermeldenswaardige zangvogel was een IJsgors die op 16 feb over de Vliegveldkreek vloog (MK).

Velduil, omgeving Sloehaven, 12 februari 2021. Foto: Corine Osté.

IJsvogel, Ritthem, 12 februari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Kramsvogel, Serooskerke, 9 februari 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Jan Allemekinders, Corstiaan Beeke (CB), Siem Dijsselbloem, Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Jan Hengst (JH), Sander Lilipaly (SL), Marcel Klootwijk (MK), Martin Krombeen, Griet Nijs (GN), Corine Osté (CO), Tijmen den Ottelander, Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP),  Peter Roelse (PR), Kees Rosenbrand, Joop Scheijbeler (JS), Jan Tuin (JTu), Niels Verhage, Bas de Visser, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).