Op 27 dec was een groepje van drie Kleine Zwanen aanwezig in de omgeving van Schellach (div). Daarnaast werden nog enkele losse vogels gezien. Van 11 t/m 14 dec foerageerden twee Wilde Zwanen in de weihoek van Hoogelande (PW e.a.). Vanaf de 27e werden hier drie vogels gezien (div). Afgezien van enkele kleinere aantallen werden drie serieuzere groepjes Kleine Rietganzen aan de grond gezien: op 12  dec 12 ex langs de Koekoeksweg, Aagtekerke (JT), op 16 dec 30 ex in het Oude Veerseweggebied (MG) en van 17 t/m 30 dec maximaal 30 ex iets ten noorden van Koudekerke (div). Een vrouwtje Topper werd op 15 en 16 dec gezien in de zuidhoek van het Veerse Meer (MH / MK). Het hoogste aantal langsvliegende Grote Zee-eenden bij Westkapelle was 15 ex op 26 dec (RvT / BR, Jeroen van Kruiningen).

Kuifaalscholver, buitenhaven Vlissingen, 26 december 2022. Foto: Rob Sponselee.

Los van de maximaal twee Kuifaalscholvers die regelmatig aan de zuidrand van Walcheren werden gezien, waren ‘losse’ vogels aanwezig op een paalhoofd langs de zeedijk van Westkapelle op 2 dec (FA) en op een paalhoofd bij Zoutelande op de 17e (Bert Braafhart).  Parelduikers werden bij Westkapelle gezien op 7 en 15 dec (Titia van Heusden / PW). Op 5 dec was een Parelduiker aanwezig in de noordwestelijk deel van het Veerse Meer, te zien vanaf de binnenzijde van de Veerse Dam (PM). Een IJsduiker vloog naar zuidwest langs Westkapelle op 8 dec (TL, Luuk van Oerle, Tim van Oerle). Nog een IJsduiker zwom op de 17e op zee bij Oranjezon (JS, Wim Davidse, Karen Davidse). Op 12 dec werd aan de binnenzijde van de Veerse Dam een Roodhalsfuut gezien (TL). Er waren verschillende meldingen van een Koereiger: op 19 en 26 dec in het Noordervroon (Jacob Peene e.a.), op de 19e ook één overvliegend bij Krommenhoeke (LZ) en op 29 dec eentje langs de doorgaande weg tussen Aagtekerke en Domburg (CB).

IJsduiker, zeedijk Westkapelle, 8 december 2022. Foto’s: Thomas Luiten.

Op 24 dec werd een Kleine Strandloper gezien in het Zandvoortweggebied (RvT). Verspreid over Walcheren werden meer dan 15 Bokjes gemeld. Opmerkelijk was de waarneming van een Bokje, dat op 7 dec in Meliskerke ternauwernood een aanval van een kat overleefde en uiteindelijk met de schrik vrij kwam (Ineke Wijkhuis). Op 1 en 3 dec werd aan de zuidoever van het Veerse Meer een Oeverloper gezien (CB / MG).

Grote Burgemeester, buitenhaven Vlissingen, 24 december 2022. Foto: Lennart Verheuvel.

De Grote Burgemeester van Vlissingen bleef de gehele maand aanwezig en werd op de 19e buitendijks bij de spuikom van Ritthem gezien (WP). Een Grote Jager passeerde Westkapelle op 27 dec (MS). Op zowel 5 als 7 dec vloog hier een Grauwe Pijlstormvogel langs (PW / Titia van Heusden). Een ware publiektrekker was de Kleine Alk die op de 18e in de buitenhaven van Vlissingen werd ontdekt (Paul Gnodde, JW). Dit zou goed de vogel kunnen zijn die eerder van 21 t/m 24 november langs de dijk bij Ritthem werd gezien. Het hoogste aantal Alken werd gezien bij Westkapelle: 30 ex op 2 dec (CB). Ook de 13 ex in de monding van de buitenhaven van Vlissingen op 5 dec (PW) zijn het vermelden waard.

Kleine Alk, buitenhaven Vlissingen, 23 december 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Er werd tweemaal een Rode Wouw gezien: op 5 dec naar noordoost vliegend over de A58 ter hoogte van Arnemuiden (PB) en op 13 dec vliegend over Vlissingen-noord (Felix Schillings, PB). Raven werden buiten het Noordervroon, Oranjezon en het Zandvoortweggebied op 26 dec ook overvliegend gezien bij de Veerse Kreken (2 ex, SL). Op 19 dec werd in de Veerse Poort, Middelburg, enkele keren de roep gehoord van een Pestvogel (MC). Een zichtwaarneming bleef helaas uit.

Grote Gele Kwikstaart, Westkapelle, 17 december 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

vermoedelijke Siberische Braamsluiper, Dishoek, 26 december 2022. Foto: Paul Pugh.

Twee Baardmannetjes waren op 6 en 9 dec aanwezig in het Noordervroon (AH / JM). Een uitzonderlijk late Gekraagde Roodstaart werd op 12 dec gefotografeerd in een tuin in Dishoek (JG). Dit is pas het tweede gefotografeerde decembergeval in Nederland. Curieus genoeg ontdekte JG vijf minuten later in dezelfde tuin een vermoedelijke Siberische Braamsluiper. Enkele dagen later werden van deze vogel poepjes verzameld, in de hoop om door middel van DNA-analyse de voorlopige determinatie te bevestigen. De vogel bleef tot in het nieuwe jaar aanwezig. Indien aanvaard betreft dit een nieuwe soort voor Zeeland.

leucistische Merel, Oude Veerseweg, Middelburg, 9 december 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

In Oranjezon werd op Eerste Kerstdag een mooi aantal van 25 Kleine Barmsijzen gezien (FA). Er werden diverse groepjes Sneeuwgorzen gezien: op 4 dec 4 ex op het strand bij Oranjezon (Dirk Swaenen), op 24 dec 6 ex op het strand bij Dishoek (Cecile Delahaye, Bram van der Vaart) en vanaf de 16e tot in het nieuwe jaar maximaal vier op de Westelijke Sloehavendam bij Ritthem (div).

Sneeuwgorzen, Westelijke Sloehavendam – Ritthem, 16 december 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Bert Braafhart, Marcel Capello (MC), Karen Davidse, Wim Davidse, Cecile Delahaye, Paul Gnodde, Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), André Hannewijk (AH), Titia van Heusden, Mark Hoekstein (MH), Marcel Klootwijk (MK), Jeroen van Kruiningen, Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Luuk van Oerle, Tim van Oerle, Jacob Peene, Wilco Poppe (WP), Bram Roobol (BR), Joop Scheijbeler (JS), Felix Schillings, Maarten Sluijter (MS), Dirk Swaenen, Robert van Tiel (RvT), Jos Tramper (JT), Bram van der Vaart, Jaco Walhout (JW), Ineke Wijkhuis, Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).