Bij Westkapelle werd een 1kj Kuifaalscholver gezien op 1 dec (TK) en 4 dec (Jauke Sies). Langs de zuidwest- en de zuidrand van Walcheren werden op heel wat verschillende dagen minstens twee verschillende vogels gezien (div).

Kuifaalscholver, Sloehaven, 15 december 2021. Foto: Marcel Klootwijk.

De Zwarte Ibis van het Noordervroon maakte net niet de drie maanden vol. De vogel werd hier voor het eerst gemeld op 22 sept en voor het laatst op 19 dec (Marloes Donkers). Er waren drie meldingen van een Koereiger: op 21 dec 1 ex opvliegend in het Zandvoortweggebied (AvG) en 1 ex ter plaatse langs de Hoge Duvekotsweg, Aagtekerke (Marjolijn Essenburg) en vanaf 29 dec tot in het nieuwe jaar op de Westerscheldedijk tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Spuikom van Ritthem (RS, PdP, e.a.).

Zwarte Ibis, Noordervroon – Westkapelle, 2 december 2021. Foto: Maarten Sluijter.

Er waren deze maand drie meldingen van een Parelduiker: op 12 dec 1 ex zwemmend op de Westerschelde ter hoogte van Rammekens (JW) en op 19 en 29 dec 1 ex langs Westkapelle (PW / PvT). Op 1 dec vloog een 1e winter IJsduiker naar west ter hoogte van de buitenhaven van Vlissingen (JG). Van 3 t/m 5 dec was een 1e winter IJsduiker aanwezig in de Sloehaven (JW e.a.). Een Roodhalsfuut zwom op 2 dec in de monding van de Westerschelde (LZ). Daarnaast werden tussen 2 en 9 dec in totaal twee of drie Roodhalsfuten gezien op het Veerse Meer (LZ, MH, MS).

IJsduiker, Sloehaven, 3 december 2021. Foto: Jaco Walhout.

De Witbuikrotgans die op 20 dec langsvliegend bij de Sloehaven werd gemeld (MK), bleek de enige van de maand. Vanaf 11 dec tot en met oudjaarsdag verbleven twee Kleine Zwanen in de omgeving van Hoogelande (div). Op de 27e kregen ze gezelschap van tien andere vogels (div). Op 29 dec werd een prachtig mannetje Amerikaanse Smient ontdekt in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (CB). Deze zeldzaamheid liet zich vlak na de ontdekking goed fotograferen en ook prima zien en trok aardig wat bekijks. De vogel werd de daaropvolgende dagen niet meer teruggevonden. Dit was de vierde keer dat er een Amerikaanse Smient op Walcheren werd gezien. Eerder in okt-nov 2011 (ook Zandvoortweggebied) en in feb-mrt 2013 en in jan 2015 in de Sloehaven.

Amerikaanse Smient, Zandvoortweggebied – Grijpskerke, 29 december 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Een groepje van maximaal zeven Grote Zee-eenden was nog tot 12 dec aanwezig in of net buiten de Sloehaven (div). Bij Westkapelle werden op vijf dagen in totaal 15 langsvliegende Grote Zee-eenden gezien (div). Er waren vier verschillende meldingen van een Grote Zaagbek: op 8 dec een vrouwtje langs Westkapelle (Pieter Doorn, BV), op 10 dec een mannetje opvliegend van de Westkapelsche Kreek (JM), op de 14e een vrouwtje op het Veerse Meer net noord van Veere (Wilco Poppe) en op 20 dec een vrouwtje in het Noordervroon (PS).

Op Tweede Kerstdag werden op een akker in de Onrustpolder bij Kamperland twee adulte Kraanvogels ontdekt (RvT). Dit tweetal stak aan het einde van de ochtend over naar Walcheren. Rond 12.30u werden ze bij Westkapelle gezien (Henk Remijn) en een halfuur later vlogen ze weer oostwaarts over Vrouwenpolder (HR) richting Noord-Beveland.

Zilverplevier, Westkapelle, 30 december 2021. Foto: Thijs Glastra.

Een winterse Morinelplevier stond op 27 dec opeens tussen Goudplevieren langs de Ossenbergweg, in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied (AvG). Nog verrassender was de ontdekking van een Aziatische Goudplevier op dezelfde locatie op de 29e(CB). Nadat er een bewijsplaatje was gemaakt, maar nog voordat één andere vogelaar deze vogel gezien had, vloog de hele groep op. Daarna kon de bewuste vogel niet meer worden teruggevonden. Dit betrof het achtste geval van Aziatische Goudplevier op Walcheren, waarvan er zes in de laatste tien jaar werden ontdekt.

Vanaf 26 dec tot in het nieuwe jaar waren twee Kleine Strandlopers aanwezig in het Zandvoortweggebied (MG e.a.). Op de 27e werd 1 ex gezien in het Noordervroon (RS). Op 13 dec was er een melding van een Bokje in Oranjezon (Erwin Put) en op de 24e werden 7 ex geteld op het Schor van de Sloehaven (CB).

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 24 december 2021. Foto: Rob Sponselee.

De Grote Burgemeester van Vlissingen (die inmiddels een nagenoeg volwassen kleed heeft) bleef de gehele maand aanwezig (div). Een 1kj Grote Burgemeester werd in de middag van 30 dec wegvliegend gefotografeerd op de zeedijk van Westkapelle (HR). Deze vogel was de volgende dag weer aanwezig in het Noordervroon en op de zeedijk(JM e.a.) en bleef zelfs tot in het nieuwe jaar (div). Op 30 dec werd daarnaast een 1kj Kleine Burgemeester gemeld, vliegend in een ‘volgwolk’ achter een tanker (PW). Op de laatste dagen van het jaar hingen enkele duizenden meeuwen voor de zuidwestkust  en zuidkust van Walcheren. Daartussen werden op 31 dec 15 Pontische Meeuwen gedetermineerd (LZ).

Grote Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 31 december 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 1 dec vloog een Kleine Alk langs de zeedijk van Westkapelle (MK) en op 2 dec volgden nog eens twee exemplaren (MP, MS / PM). In de middag van 28 dec werd voor diezelfde zeedijk op 800 meter uit de kant kort een zwemmende Papegaaiduiker gezien (PW, TK). De enige Grauwe Pijlstormvogel vloog op 1 dec langs Westkapelle (TK). Op 2 dec werden daar twee Vaal Stormvogeltjes en drie Noordse Stormvogels genoteerd (MP, MS, PW) en op de 10e volgde er nog een Noordse Stormvogel (MK).

Alk, strand Oranjezon, 21 december 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Verrassend was de waarneming van een vrouwtje Kleine Bonte Specht langs de Landschuurweg in het Veerse Krekengebied op de 27e (SW). Een late Boerenzwaluw werd op 1 dec nog gezien boven het Noordervroon (MK). Het duo Raven werd regelmatig gezien en lijkt een steeds groter gebied te bestrijken. Ze werden deze maand gezien tussen Breezand en Domburg.

Pallas’ Boszanger, Dishoek, 29 december 2021. Foto: Lenn van de Zande.

Op 4 en 5 dec was een Pallas’ Boszanger aanwezig in de duinstrook bij Dishoek (LZ). Deze vogel liet zich maar mondjesmaat zien. Opmerkelijk genoeg vond wederom LZ op 29 dec nog een Pallas’ Boszanger, 800 meter zuidelijker. In theorie kan dit nog dezelfde vogel geweest zijn. De Siberische Tjiftjaf die al op 27 nov werd ontdekt bij het infiltratiekanaal in Oranjezon, werd daar nog tot 12 dec gemeld (div). In de duinen van Dishoek was van 4 t/m 6 dec ook een exemplaar aanwezig (LZ e.a.). Een derde vogel verbleef vanaf 12 dec tot in het nieuwe jaar bij Fort Rammekens (JW e.a.).

Putter, natuurpark Nolle Westduin – Vlissingen, 6 december 2021. Foto: Piet de Poorter.

Op 14 dec zou een Boomklever zijn gezien bij Kasteel Westhove, Domburg (Paul Voorhaar). De bekende concentratie Waterpiepers in De Mortiere, Middelburg, telde op 18 dec 15 ex (LZ).

Rietgors, Zandvoortweggebied – Sint Laurens, 22 december 2021. Foto: Arjen van Gilst.

Een mooi aantal van 21 Sneeuwgorzen was op 5 dec aanwezig op het strand bij Zoutelande (MK). Daarnaast waren er nog de volgende meldingen: op 1 dec 2 ex op de Sloehavendam (AB), op veel verschillende data 1 ex op de zeedijk van Westkapelle (div), op 15 en 16 dec 2 ex op het piertje bij de buitenhaven van Vlissingen (div) en op de 31e 6 ex op het strand bij Dishoek (PW).

Sneeuwgors, Sloehaven, 23 december 2021. Foto: Bram Roobol.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Angelique Belfroid (AB), Marloes Donkers, Pieter Doorn, Marjolijn Essenburg, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Mark Hoekstein (MH), Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Wilco Poppe, Erwin Put, Han Reijnhoudt (HR), Henk Remijn, Jauke Sies, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Paul Suijk (PS), Robert van Tiel (RvT), Paul van Tuil (PvT), Barbara Voogt (BV), Paul Voorhaar, Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).