De Witbuikrotgans die al op 17 nov werd ontdekt in de Sloehaven bleef de gehele maand aan de zuidrand van Walcheren aanwezig (div). Het hoogste aantal Kleine Rietganzen was 17 ex in het Zandvoortweggebied op 12 dec (CB). Een maximumaantal van zeven Kleine Zwanen werd gezien langs de Perduinsweg, Hoogelande  op 11 jan (PW). Een (zeker voor Walcherse begrippen) mooie groep van 12 Toppers vloog op 27 dec naar zuidwest van Westkapelle (CM).

Toppers, Westkapelle, 27 december 2020. Foto: Cor Moens.

Alk, Zuiderhoofd – Westkapelle, 22 december 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Grote Zee-eenden passeerden daar op 19 dec (3 ex, LZ) en op 20 dec (1 ex, SW). Op de 28e was een IJseend kort ter plaatse op zee bij Westkapelle (Joost Simons). Op Tweede Kerstdag vloog daar een Roodhalsfuut naar noord (LZ).

Zoals bijna elke winter waren er twee groepen Bontbekplevieren aanwezig op Walcheren: maximaal 61 ex op de hoogwatervluchtplaats bij de buitenhaven van Vlissingen op 15 dec (JS) en 36 ex op het strand bij Oranjezon op de 31e (CB). Het hoogste aantal Grutto’s werd in het Zandvoortweggebied gezien: 7 ex op 12 dec (SW). Op het Schor van Rammekens werden deze maand maximaal zeven Bokjes geteld (div), terwijl er op een bekende locatie bij de Oostkreek van Westkapelle 5 ex werden gezien op 5 dec (MPe).

Rosse Franjepoot, Noordervroon – Westkapelle, 29 december 2020. Foto’s: Marcel Klootwijk.

Een Rosse Franjepoot die op 17 dec langs de Westkaap naar zuid vloog (CB), werd een uurtje later en daarna t/m 22 dec af en toe ter plaatse bij het Zuiderhoofd gezien (JM e.a.). Van 1 t/m 6 dec zwom er een Rosse Franjepoot in het Noordervroon (PW e.a).  Op de 15e was daar weer een ‘nieuwe’ Rosse Franjepoot aanwezig (Martin Verbeeten), die vanaf de 29e tot in het nieuwe jaar zelfs gezelschap van een tweede vogel kreeg (PR). Alsof dat niet genoeg was, werd er vanaf de 16e tot in 2021 een Rosse Franjepoot aan de zuidkant van Walcheren gezien (PW, MS e.a.). Deze vogel pendelde tussen de HVP aan de Oranjedijk tot aan de Westelijke Sloehavendam.

3kj Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 18 december 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

3kj Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 25 december 2020. Foto: Kris De Rouck.

De 3kj Grote Burgemeester van de binnenhaven van Vlissingen bleef nog steeds hangen, maar maakte op 2 en 21 dec uitstapjes naar Westkapelle (div). Daarnaast was op 14 dec kort een 1kj aanwezig op de zeedijk van Westkapelle (JS). Op 19 en 20 dec hing een 1kj Grote Burgemeester in een stroom meeuwen achter een groot schip voor de kust van Westkapelle (LZ / CB, JK). Tussen 25 en 29 dec werd weer af en toe 1kj Grote Burgemeester afwisselend in het Noordervroon en op de zeedijk van Westkapelle gezien (FA e.a.). Dat zou in theorie dezelfde vogel als die van 19 en 20 dec geweest kunnen zijn.

1kj Grote Burgemeester, Noordervroon – Westkapelle, 25 december 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 6 dec ontdekte PW een 1kj Kleine Burgemeester op de zeedijk van Westkapelle. Dezelfde vogel was ook op 9 en 18 dec weer aanwezig en werd vanaf de 22e dagelijks gezien. Op 25 dec werd in het Noordervroon daarnaast nog een tweede (beduidende verser getekende) 1kj Kleine Burgemeester ontdekt (CB). Later op de dag verplaatste deze vogel zich naar de zeedijk. Er waren verschillende mensen die deze Eerste Kerstdag twee Grote Burgemeesters én twee Kleine Burgemeesters op Walcheren zagen!

1kj Kleine Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 24 december 2020. Foto: Thijs Glastra.

1kj Kleine Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 25 december 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Pontische Meeuwen waren goed vertegenwoordigd op Westkapelle, met op 15 en 17 dec maar liefst 22 ex (PW / CB).Geelpootmeeuwen waren met maximaal 8 ex op de 16e veel minder talrijk (CB). Bij Westkapelle werden enkele Groet Jagers gemeld, waarvan op 29 dec 1 ex een rondje boven het Noordervroon deed (MPe).

1kj Pontische Meeuw, strand Oostkapelle, 18 december 2020. Foto: Lenn van de Zande.

2kj Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 12 december 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Naar later bekend werd, bleek de Kortbekzeekoet die PW op 3 jan op het Veerse Meer ontdekte, op 30 dec daar al te zijn gefotografeerd door Jefta en Jonathan Leeuwis. Meer over deze spectaculaire soort binnenkort in het maandverslag van januari!

1kj Parelduiker, Oostkreek Westkapelle, 23 december 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

1kj IJsduiker, Sloehaven, 17 december 2020. Foto: Marcel Klootwijk.

Een fraaie 1e wk Parelduiker was vanaf 22 dec een week lang aanwezig op de Oostkreek van Westkapelle (RvT). Helaas werd de vogel daar op 30 dec levenloos uit de rietkraag geplukt (LZ). Daarnaast werden er op diverse data in totaal 4 ex vanaf de zeedijk gezien (div). Een 1kj IJsduiker bleef de hele maand aanwezig tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven en liet zich daar soms prachtig fotograferen (div). Naast de maximaal twee Kuifaalscholvers die regelmatig in de ruime omgeving van de Sloehaven werden gezien (div), waren er twee meldingen van een vogel bij Westkapelle, op 1 dec (TK) en 21 dec (Henk Nijskens).

1kj Kuifaaslcholver, Sloehaven, 18 december 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 30 dec werd er bij Buttinge een Bruine Kiekendief gezien (AH). Ook waren er tientallen meldingen van Blauwe Kiekendieven. In totaal werden er deze maand vier Smellekens gezien (div). Op 1 dec werd op een vakantiepark tussen Zoutelande en Groot Valkenisse een Hop gefotografeerd. Later die middag zag AH de vogel nog een paar honderd meter noordelijker langs de Duinweg. Op 5, 6 en 7 dec werd de Hop nogmaals gezien, nu een kleine vier kilometer zuidelijker bij het Dishoekse bos (Agnès Bimmel e.a.). Dit betreft de eerste decemberwaarneming ooit van deze soort op Walcheren. Spectaculair qua datum was de Boerenzwaluw die op 24 dec (!) naar zuidwest over Serooskerke vloog (CB). Dit was pas de derde keer dat deze soort in december op Walcheren werd gezien. In de Mortiere, Middelburg, werden op 8 dec 31 Waterpiepers geteld op een slaapplaats (LZ). De enige (!) Sneeuwgors van de maand vloog op 2 dec over het Noordervroon (LZ).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Agnès Bimmel, Anton van Haperen (AH), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Jefta Leeuwis, Jonathan Leeuwis, Jan Minderhoud (JM), Henk Nijskens, Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler (JS), Joost Simons, Maarten Sluijter (MS), Robert van Tiel (RvT), Martin Verbeeten, Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).