Er waren twee kleine groepjes Kleine Zwanen aanwezig op Walcheren: vanaf 6 dec max. 3 ex bij Welzinge, Ritthem (CO) en vanaf 24 dec max. 12 ex langs de Perduinsweg, Hoogelande (RS). Op 1 en 2 dec waren de zes Witbuikrotganzen weer aanwezig bij de Kaloot, Vlissingen-oost (HH, BS).

Witbuikrotganzen, Kaloot, 2 december 2019. Foto: Bart Schot.

Grote Zee-eenden vlogen langs Westkapelle op 7 dec (Herrald Damen) en 23 dec (MS). Op 7 en 8 dec werden twee Grote Zee-eenden gezien op het Veerse Meer bij Oostwatering (CB, JK). Een vrouwtje IJseend bleef de maand aanwezig in de buitenhaven van Vlissingen (div). Op 11 dec werd een vrouwtje Grote Zaagbek gezien in de noordwesthoek van het Veerse Meer (PW). Een mannetje Grote Zaagbek had op 24 dec de vijver van een villa langs de Domburgseweg, Domburg, als verblijfplaats uitgekozen (JTu, Jan Minderhoud).

IJseend, buitenhaven Vlissingen, 23 december 2019. Foto: Martijn de Roij.

Niet minder dan zeven Kuifduikers werden op eerste kerstdag op het noordwestelijk deel van het Veerse Meer gezien (RvT). Op 17 dec werd hier een Kleine Alk ontdekt (MH, MS), die tot in januari aanwezig bleef. De laatste keer dat er Kleine Alken op het Veerse Meer werden gezien was in het najaar van 2007!

Kleine Alk, Veerse Meer, 31 december 2019. Foto: Kris De Rouck.

Van 7 t/m 28 dec waren hier bovendien twee Parelduikers aanwezig (CB, JK, e.a.). Bij Westkapelle werden langsvliegende Parelduikers opgemerkt op 9 dec (2 ex, JK e.a.) en op 14 dec (CB, JK). Op 11 dec werd een IJsduiker gezien en gefotografeerd op de Westerschelde ter hoogte van se Spuikom van Ritthem (M. Beks Hindriks). Van 25 t/m 29 dec zwom een 1e wk IJsduiker in de Van Cittershaven (LZ e.a.). Wellicht betreft dit dezelfde vogel. Het maximumaantal Kuifaalscholvers in de Sloehaven was 3 ex op 7 dec (LZ).

Parelduiker, Veerse Meer, 7 december 2019. Foto: Lenn van de Zande.

Kuifaalscholvers, Sloehaven, 7 december 2019. Foto: Lenn van de Zande.

Er werd tweemaal een Bruine Kiekendief gezien: op 1 dec in het Oude Veerseweggebied (Yet Baas) en op 15 dec bij de Witte Raaf, Arnemuiden (MK). Blauwe Kiekendieven waren met slechts drie meldingen ok schaars (div). Verrassend was de waarneming van een Rode Wouw bij Dishoek op 23 dec (Frank Hutjens). De min of meer bekende roestplaatsen voor Ransuilen telden maximaal drie (Dishoek) en maximaal zes vogels (Oostkapelle). Op 17 dec werd een Velduil gezien op het Schor van de Sloehaven (LZ). In totaal werden vijf Smellekens gemeld (div).

Drieteenstrandlopers, hoogwatervluchtplaats buitenhaven Vlissingen, 24 december 2019. Foto: Rob Sponselee.

Een winterse Grutto stond op 31 dec tussen Kieviten in het Zandvoortweggebied (MG). Overwinterende concentraties Bontbekplevieren stonden op het strand bij Oranjezon op 12 dec (30 ex, JH) en op de HVP bij de buitenhaven van Vlissingen (max. 41 ex op 24 dec, RS). Maximaal zes Bokjes werden op het Schor van de Sloehaven gezien op 11 dec (PdP). Leuk was de 1kj Rosse Franjepoot die van 14 t/m 19 dec in het Noordervroon verbleef (JW e.a.). Oeverlopers werden op diverse data gezien langs een watergang in Welzinge en in de Vliegveldkreek (div).

Bokje, Schor van de Sloehaven, 11 december 2019. Foto: Piet de Poorter.

De 2kj Grote Burgemeester van de binnenhaven van Vlissingen bleef ook deze maand ter plaatse. Op de 27e werd hij gezien in de Spuikom van Ritthem (MS). Zwartkopmeeuwen werden gezien in het Nollebos en in de binnenhaven van Vlissingen (div). Grote Jagers vlogen langs Westkapelle op 9 dec (div) en 14 dec (4 ex, CB, JK) en in de monding van de Westerschelde op 28 dec (LZ). In de middag van 9 dec passeerden met NW 8-9 bij Westkapelle ook vijf Middelste Jagers (JK e.a.) en een Vaal Stormvogeltje (PW).

2kj Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 28 december 2019. Foto: Merijn Loeve.

2kj Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 8 december 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Cetti’s Zanger werden op twee nieuwe plekken waargenomen: op 4 dec langs de Kruisweg ten noorden van Schellach (JW) en op 18 dec in het middendeel van het Noordervroon (MK). Opmerkelijk was de melding van een paartje Zwarte Roodstaarten in (!) de Oostkerk in Middelburg op 11 dec (via KM), dat daar al geruime tijd aanwezig zou zijn.

IJsvogel, Ritthem, 15 december 2019. Foto: Corine Osté.

Even ten zuiden van Serooskerke overwintert een grote groep Witte Kwikstaarten. Op 29 dec telde deze groep minimaal 85 ex (CB). Op 5 dec werd een winterse Rouwkwikstaart gezien bij de zuivelboerderij langs de Hoogelandseweg (BdR). Het hoogste aantal Appelvinken bij Buiten de Veste was 22 ex op de 23e (CB).

Ringmussen, Ritthem, 30 december 2019. Foto: Corine Osté.

Een roepende IJsgors werd op 4 dec opgemerkt langs de Kruisweg bij Schellach (JW). Op 2 dec werd een Sneeuwgors gezien langs de Heerenweg bij het poloveld (HR). Op 9 dec was 1 ex aanwezig op de zeedijk van Westkapelle (div) en op 15 dec 1 ex op het strand bij de Veerse Dam (JW). De enige melding van een Geelgors was die van een vogel op het Schor van de Sloehaven op 4 dec (CO, PdP).

Waarnemers: Yet Baas, Corstiaan Beeke (CB), M. Beks Hindriks, Herrald Damen, Marc Goedbloed (MG), Jan Hengst (JH), Mark Hoekstein (MH), Henk Huige (HH), Frank Hutjens, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Jan Minderhoud, Koos Minnaar (KM), Corine Osté (CO), Piet de Poorter (PdP), Han Reinhoudt (HR), Bart de Ruiter (BdR), Bart Schot (BS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Jan Tuin (JTu), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).