Zeetrektellen met NW 6-7 bij Westkapelle leverde op 6 aug acht Noordse Stormvogels, drie Noordse Pijlstormvogels, de vroegste juveniele Kleinste Jager ooit en in de middag niet minder dan 2210 langstrekkende Rosse Grutto’s op (MS, TL e.a.). Op 9 aug volgde nog een Kleinste Jager (SL) en op 30 aug acht Kleine Jagers en een Grauwe Pijlstormvogel (BR, LZ, CB).

Adult donkere vorm Kleine Jager, Westkapelle, 6 augustus 2023. Foto: Kris De Rouck.

Op meerdere plekken langs de zuidrand van Walcheren werden verspreid over de maand tenminste twee verschillende Kuifaalscholvers gezien (div). Er werden op 10 aug voor Walcherse begrippen flink wat Zwarte Ooievaars gezien. Eerst vlogen er rond het middaguur 3 ex over Vlissingen (PR). Rond 14.30u vloog een vanaf Westenschouwen en Neeltje Jans aangekondigde groep van 8 ex over Vrouwenpolder (Harm van Hoeve) en even later over Molembaix, Grijpskerke (PW). ’s Avonds stond er een juveniele Zwarte Ooievaar in de Beekshoekpolder (PR). Op 15 aug vloog net ten zuiden van Ritthem een groepje van 3 ex noordwaarts.

Juveniele Kuifaalscholver, zeedijk Ritthem, 15 augustus 2023. Foto: Martin Krombeen.

Op 9 aug vloog en groep van 16 (!) Koereigers over de Veerse Dam richting Walcheren (JK). Vijf Koereigers vlogen in de avond van 12 aug bij Middelburg over het Kanaal door Walcheren richting Vlissingen (TK). Daarnaast werden er nog twee ‘losse’ Koereigers gemeld: op 22 aug één langs Telpost De Nolledijk (PM) en op 25 aug eentje ter plaatse langs de monding van het Kanaal door Walcheren bij Veere (Klaas Pietersma). In totaal werden er elf overvliegende Purperreigers gemeld (div). Op 7 aug vloog een groepje van zes Zomertalingen naar zuidwest bij Westkapelle (PW).

Juveniele Boomvalk, Biggekerke, 27 augustus 2023. Foto’s: Corstiaan Beeke.

Met slechts twee meldingen was Visarend erg schaars. Op de 18e vloog 1 ex langs Telpost De Nolledijk en op de 27e werd er een gezien bij Westkapelle (MK). In de avond van 3 aug flapte een Rode Wouw over Rammekens (JD). Zwarte Wouwen vlogen op 7 aug over Dishoek (JG) en op 18 aug langs Telpost De Nolledijk (LZ). De Grauwe Kiekendief of Steppekiekendief die daar diezelfde dag passeerde, vloog helaas te ver voor sluitende determinatie (LZ). In totaal werden er zes Blauwe Kiekendieven en vijftien Wespendieven gemeld (div).

Juveniele Wespendief, Telpost De Nolle, 18 augustus 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

In de Sint Laurense Weihoek werd op meerdere data een Temmincks Strandloper gemeld (div). Op 20 aug waren hier 2 ex aanwezig (TK). Het hoogste aantal Kleine Strandlopers in het Noordervroon was 6ex op de 24e (LZ, TL). Bijzonder, ook qua locatie, was de kakelverse juveniele Grauwe Franjepoot die in de namiddag van 7 aug in de branding ter hoogte van het vuurtorentje voor de zeedijk van Westkapelle zwom (WP e.a.).

Juveniele Grauwe Franjepoot, zeedijk Westkapelle, 7 augustus 2023. Foto: Jan Minderhoud.

Op 3 aug werd een overvliegende Lachstern gedetermineerd boven de Griffioen, Middelburg (MK). Het wachten is nog steeds op de eerste met foto of audio gedocumenteerde waarneming voor Walcheren.

Zomertortel, Hollandseweg – Aagtekerke, 22 augustus 2023. Foto: Rob Sponselee.

Een groepje van zeven Zomertortels foerageerde op 22 aug op een stoppelakker langs de Hollandseweg, Aagtekerke (RS). Op 19 aug was kort een Hop ter plaatse in het zuidelijk deel van het Noordervroon (Niels Groeneveld). Inmiddels is ook bij het grote publiek bekend dat in de aflopen maanden minstens drie, maar vermoedelijk zelfs vijf paar Bijeneters heeft gebroed in het noordelijk duingebied op Walcheren. In de eerste twee weken van augustus werden hier maximaal 30 (!) Bijeneters gezien.

Bijeneters, Oranjezon, 5 augustus 2023. Foto: Marloes Donkers.

Draaihals, Oranjezon, 22 augustus 2023. Foto: Karin de Jonge.

Op 22 aug werd in het oostelijk deel van Oranjezon een Draaihals gefotografeerd (Peter Geurts, Karin de Jonge). Een tweede Draaihals werd op 24 aug kort gezien in de bosschages naast het puinpad (LZ, TL). Een vroege juveniele Grauwe Klauwier werd op 10 aug gezien in de Beekshoekpolder (MK).

Juveniele Grauwe Klauwier, Beekshoekpolder – Vrouwenpolder, 10 augustus 2023. Foto: Marcel Klootwijk.

Maximaal drie Raven werden regelmatig gezien in de kuststrook tussen Vrouwenpolder en Dishoek (div). Duinpiepers vlogen langs Telpost De Nolledijk op 18 en 19 aug (MP / PM). Een knappe ontdekking was die van een Waterrietzanger in de rietstrook van de oude ijsbaan, Noordervroon-zuid, op 16 aug (LZ). Helaas was er maar twee korte vervolgwaarnemingen (RS, JM). Deze soort werd slechts vijf of zes keer eerder gezien op Walcheren. Naast de bekende Graszanger, die op veel data werd gemeld in het Noordervroon, ‘zippte’ er op 18 aug eentje langs Telpost De Nolledijk (MP, LZ). In de nacht van 22 aug werd in Middelburg-Zuid de roep van een overvliegende Ortolaan opgenomen (GT).

Waterrietzanger, Noordervroon – Westkapelle, 16 augustus 2023. Foto: Lenn van de Zande.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jaap Drijfhout (JD), Peter Geurts, Jan Goedbloed (JG), Niels Groeneveld, Harm van Hoeve, Karin de Jonge, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Klaas Pietersma, Wilco Poppe (WP), Peter Roelse (PR), Bram Roobol (BR), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).