Op 4 aug werd een 2kj Kuifaalscholver gezien op de Westerschelde ter hoogte van Ritthem (MH, MS). Een veelvuldig roepende Roerdomp vloog op 24 aug over de Mortiere, Middelburg (LZ). Op acht verschillende dagen vlogen in totaal tien Purperreigers over Walcheren, waarvan vijf langs Telpost De Nolle (PM). Op 12 aug was een 1kj Purperreiger aanwezig in het Nollebos (PM).

1kj Purperreiger, Nollebos, 12 augustus 2022. Foto: Marloes Donkers.

Op 9 aug vloog een juveniele Zwarte Ooievaar naar noord over de buitenhaven van Vlissingen (JW). Mogelijk dezelfde vogel stond die avond in het Noordervroon (PW e.a.), om de volgende ochtend door te vliegen naar Schouwen-Duiveland (CB / MS).

1kj Zwarte Ooievaar, Westkapelle, 10 augustus 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Mogelijk steeds dezelfde Casarca werd t/m 13 aug gezien in Het Noordervroon (div), vervolgens op 15 aug langs de Strandweg, Dishoek (BR, LZ), op 16 aug in het Zandvoortweggebied (JG) en op 20 aug langs Telpost De Nolle (PM). Op 16 aug vlogen drie Casarca’s over de Prelaatweg bij Sint Jan Ten Heere (PW). Het bekende mannetje Krooneend werd op 1 aug nog gezien in het Noordervroon (PW).

In totaal werden er vijf Visarenden gezien: op 10 aug eentje over zee naar noord vliegend bij Zoutelande (PA), op 14 aug één over Oost-Souburg naar zuidwest (RS), op 24 aug één over het strand van Dishoek naar zuidwest (MP) en op 25 aug 2 ex langs Telpost De Nolle (PW). Met enkele tientallen waarnemingen was Wespendief deze maand goed vertegenwoordigd (div).

Wespendief, Dishoek, 31 augustus 2022. Foto: Corine Osté.

Adult mannetje Wespendief, Oranjezon, 17 augustus 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 13 aug werd bij Westhove een overvliegende Rode Wouw gemeld (Marinus Dieleman). Een fraai juveniel mannetje Grauwe Kiekendief was van 20 t/m 26 aug aanwezig in de akkers ten noordoosten van het Noordervroon (LZ e.a.).

1kj mannetje Grauwe Kiekendief, Noordervroon – Westkapelle, 24 augustus 2022. Foto: Mayro Pattikawa.

Al vanaf 28 aug werd dagelijks een Smelleken gezien tussen de Melsesweg, Zoutelande en Westkapelle (div). Mogelijk ging dit steeds om hetzelfde exemplaar. Op 18 aug kon CO een Roodpootvalk (juveniel) bijschrijven op haar tuinlijst in Ritthem. Vier dagen later werd een langsvliegende juveniele Roodpootvalk gezien boven de duinen van Klein Valkenisse (AvG).

Roodpootvalk, Ritthem, 18 augustus 2022. Foto: Corine Osté.

Bijzonder was de waarneming van een langsvliegend groepje van vier Strandplevieren langs Westkapelle op 16 aug (PW). Er waren vier meldingen van solo overtrekkende Morinelplevieren: in de nacht van 24 aug een roepende vogel over de Mortiere, Middelburg (LZ), diezelfde ochtend een vogel over Telpost De Nolle (PM) en even later een andere over het opslagterrein van Westkapelle (MP) en op de 25e een adult over de duinen bij Klein Valkenisse (AvG, CO). Daarnaast werd op 25 aug een groepje van vier Morinelplevieren (een adult en drie juvenielen) ontdekt op de ‘hotspot’ voor deze soort, langs de Hollandseweg, Aagtekerke (JW). Op de 26e was dit kwartet ook nog aanwezig, waarna op 27 en 28 aug alleen de drie juveniele vogels werden gezien. Op 29 aug sloot er nieuwe adulte vogel aan en op de 31e ook nog een vierde juveniele Morinelplevier. Dit vijftal bleef tot in september.

1kj Morinelplevier, Hollandseweg – Meliskerke, 29 augustus 2022. Foto: Piet de Poorter.

Adulte Morinelplevier, Hollandseweg – Meliskerke, 29 augustus 2022. Foto: Rob Sponselee.

Het hoogste aantal Krombekstrandlopers in het Noordervroon was 3 ex van 9 t/m 13 aug (div). Op 15 aug stond 1 ex op de Westerscheldedijk bij Ritthem (MS) en op de 17e was 1 ex aanwezig op de Haringvreter (MH). Kleine Strandlopers waren ook al zo schaars, met maximaal 2 ex in het Noordervroon op 5 aug (JM) en eentje op de Westerscheldedijk bij Ritthem op 15 aug (MS).

Erg bijzonder was de waarneming van een adulte Grote Burgemeester in zomerkleed, die op 15 aug in westelijke richting over de duinen van Klein Valkenisse vloog (AvG). Wellicht betreft dit de vroeg teruggekeerde overwinteraar van Vlissingen?

1kj Pontische Meeuw (met Poolse ring), Noordervroon Westkapelle, 1 augustus 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Het begint een patroon te worden: als er eind augustus even een stevig windje uit noordwest waait, vliegt er een adult zomerkleed Vorkstaartmeeuw langs Westkapelle. Dit jaar was het op 25 aug zover (LZ). Een halfuurtje eerder passeerde een nog zeldzamere Walcherensoort: een naar winterkleed ruiende adulte Witvleugelstern vloog in een groepje Visdieven mee naar zuidwest (LZ). Witvleugelstern wordt (lang) niet jaarlijks op Walcheren gezien.

In de avond van 25 aug vloog een Velduil in de weihoek van Hoogelande (JW). Op 29 en 30 aug werd een Velduil gezien in het Noordervroon (JW e.a.). Op 11 en 12 aug scharrelde een Hop rond op een boerenerf langs de Molenweg, tussen Meliskerke en Aagtekerke (LM, JW). Op 18 aug werd een Hop gezien in een tuin aan de westrand van Serooskerke (Tineke Bekenkamp). Met meldingen van Bijeneters op zeven verschillende dagen tussen 3 en 17 aug kan het haast niet anders dan dat ze ergens op Walcheren gebroed hebben… Met name een familiegroepje van 5 ex in Oranjezon van 15 t/m 17 aug (Maarten Langbroek e.a.) suggereert een broedgeval in de nabije omgeving. De meeste waarnemingen van Bijeneters kwamen uit Oranjezon, maar op 9 aug vlogen ook twee vogels over de duinen van Klein Valkenisse naar noordwest (AvG).

Bijeneter, duinen Klein Valkenisse, 9 augustus 2022. Foto: Arjen van Gilst.

Bijeneter, duinen Klein Valkenisse, 9 augustus 2022. Audio-opname: Arjen van Gilst.

Bijeneters, Oranjezon, 17 augustus 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

In totaal werden vijf Draaihalzen gemeld: op 13 aug op de manege van Westkapelle (CB, JK), op 14 en 17 aug twee verschillende vogels in Oranjezon (JD / PS), vanaf 29 aug weer eentje op de manege van Westkapelle (HR e.a.) en op 30 aug 1 ex langs de Moensweg, Westkapelle (HR).

Draaihals, manege Westkapelle, 29 augustus 2022. Foto: Jaco Walhout.

Van 18 t/m 20 aug waren twee jonge Grauwe Klauwieren aanwezig in de bosschages langs de Oude Zandweg, Westkapelle (JW, PvT). Op de 21e werd er hier nog één gezien (PS). In Oranjezon werd nog enkele keren een Raaf gemeld (div). Een Fluiter foerageerde op de 15e in boomkruinen langs de Rapenburgweg, Aagtekerke (BR, LZ e.a.).

Fluiter, Rapenburgweg – Aagtekerke, 15 augustus 2022. Foto: Bram Roobol.

Een zingende Graszanger werd op 13 aug ontdekt in het Noordervroon (JK e.a.). Deze vogel werd daar t/m de 24e regelmatig gemeld (div). In totaal werden vijf overtrekkende Europese Kanaries opgemerkt, waarvan drie langs Telpost De Nolle (div). Op 24 aug vloog een roepende Ortolaan over het opslagterrein van Westkapelle (MP).

1kj Grauwe Klauwier, Noordervroon Westkapelle, 19 augustus 2022. Foto: Marcel Klootwijk.

Waarnemers: Piet Andeweg (PA), Corstiaan Beeke (CB), Tineke Bekenkamp, Marinus Dieleman, Jaap Drijfhout (JD), Arjen van Gilst (AvG), Mark Hoekstein (MH), Jaap Kolijn (JK), Maarten Langbroek, Peter Meininger (PM), Levien Melse (LM), Jan Minderhoud (JM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Han Reijnhoudt (HR), Bram Roobol (BR), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Paul Suijk (PS), Paul van Tuil (PvT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).