Het Noordervroon lag er deze maand dankzij een droge zomer spannend bij. Leuke soorten en aantallen daar: 103 Bontbekplevieren op 28 aug (TL), een vroege adulte Morinelplevier op 4 aug (TL e.a.), twee juveniele Morinelplevieren op de 14e (FA) en nog een rondvliegende juveniel op de 29e (LZ), max. 14 Krombekstrandlopers op 26 aug (JW e.a.), Temmincks Strandlopers op 1 en 29 aug (div), 94 Bonte Strandlopers op 29 aug (LZ), max. 10 Kleine Strandlopers op 12 en 15 aug (div) en een Steppeplevier op de 15e (MPe). Een WAT???

Steppeplevier, Domburg, 15 augustus 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Steppeplevier, Domburg, 15 augustus 2020. Foto: Garry Bakker.

Een STEPPEPLEVIER! Marten Peene is de naam! In de ochtend van 15 augustus zag hij om 10.30u vanaf de Hogeweg een lichte plevier tussen Goudplevieren in het Noordervroon staan. Ondanks lichte twijfel voerde hij de vogel in als Morinelplevier met als bijschrift: lichte plevier, hoog op de poten, Morinelplevier past het beste. Toen CB later die morgen deze melding onder ogen kreeg, vroeg hij per WhatsApp om foto’s. De twee beschikbare foto’s deden alarmbellen rinkelen en werden snel rondgestuurd via de lokale WhatsApp-groep. Al snel werd daarin door Ies Goedbloed de mogelijkheid van een Steppeplevier genoemd. TL sloeg landelijk alarm, terwijl de eerste vogelaars zich haastig naar het Noordervroon spoedden. Ruim een uur later, om 13.01u, vond CB de vogel anderhalve kilometer oostelijker langs de Trommelweg terug in een groep Goudplevieren. In no-time waren de andere zoekende vogelaars ter plaatse, waarna de determinatie als Steppeplevier kon worden bevestigd. Een nieuwe soort voor Nederland en pas het vierde geval voor Europa! In het hele land werden gezinsagenda’s omgegooid en auto’s gestart.

Steppeplevier, Domburg, 15 augustus 2020. Video: Ferry Ossendorp.

De vogel liet zich op zo’n 150 meter afstand vanaf de weg soms goed zien, al maakte de warmtetrilling het de vogelaars soms ook knap lastig. Nadat zeker 250 mensen de vogel bewonderd hadden, vloog deze om 18.10u als enige vogel uit de groep op om hard in zuidwestelijke richting te verdwijnen. Dit bleek ook meteen zijn definitieve vertrek te zijn. Ondanks grondige zoekacties in de ruime omgeving – ook de dagen erna – werd de Steppeplevier niet meer teruggevonden.

Vogelaars bij de Steppeplevier, Domburg, 15 augustus 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Adulte Morinelplevieren, Geschieresweg – Aagtekerke, 17 augustus 2020. Foto: Jaco Walhout.

In de polders tussen Meliskerke, Boudewijnskerke en Aagtekerke doken ook dit jaar weer Morinelplevieren op. Op 17 augustus werd op een stoppelakker langs de Geschieresweg een groep van 10 Morinelplevieren (8 ad, 2 juv) ontdekt (Diederik Kok). Die avond en ook in de ochtend van de 18e was een juveniele Morinelplevier aanwezig in een groep Goudplevieren langs de Hollandseweg (MP / CB, JB). De plassen in het Zandvoortweggebied waren in augustus helaas grotendeels opgedroogd. Desondanks waren daar op 16 aug niet minder dan 235 (!) Watersnippen aanwezig (CB).

Regenwulp, zeedijk Westkapelle, 1 augustus 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Adulte Steenloper, zeedijk Westkapelle, 30 augustus 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Overvliegende Purperreigers werden gezien bij Dishoek in de avond van 7 aug (2 ex, MP), bij Telpost De Nolle in de ochtend van 7 aug (4 ex, PM) en op 8 aug 2 ex (PM). Longstayers waren de (maximaal twee) Kuifaalscholvers in en rondom het Sloegebied en de Grote Burgemeester in de binnenhaven van Vlissingen (div). In het laatste uurtje van 8 aug vloog een roepende Kwartel over Grijpskerke (AvG). In de ochtend van 11 aug riep een Kwartel langs de Tiendehofweg, Meliskerke (JB). Een groepje van vijf Casarca’s was op 5 aug aanwezig in het Noordervroon (IM, PW).

1kj Zwartkopmeeuw, strand Veerse Dam, 3 augustus 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste de beste dag met harde wind, 26 aug (WZW 7-8), leverde bij Westkapelle meteen een adult zomerkleed Vorkstaartmeeuw op (Huibert van den Bos, KdR e.a.). Een déjà vu! Daarnaast werden bij trektellingen vanaf de zeedijk van Westkapelle de volgende soorten gezien: in totaal 6 Grote Jagers (div data), Middelste Jagers op 24 aug (Arno Schneider) en 30 aug (KdR), 16 Kleine Jagers, waarvan 8 ex op 26 aug (div), Kleinste Jagers op 27 aug en 30 aug (div), een Noordse Stormvogel op de 26e (div), één Noordse Pijlstormvogel op 23 aug en 3 ex op 26 aug (div).

1kj Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 18 augustus 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Visarend koos op 11 aug een bijzondere uitkijkpost uit: de toren van de Sint Jacobskerk in Vlissingen (M. van Gent). Op 17 aug vloog een Visarend over Koudekerke (ES). In totaal werden negen Wespendieven gemeld (div). Een Blauwe Kiekendief vloog op de 13e langs Telpost De Nolle (PM). In de ruime omgeving van de Hollandseweg, Aagtekerke, werd van 16 t/m 25 aug bijna dagelijks een 1e-jaars mannetje Blauwe Kiekendief gezien. Op 20 aug was een juveniele Grauwe Kiekendief kort ter plaatse op een akker langs de Steenheulweg bij Hoogelande (LZ).

1kj Grauwe Kiekendief, Steenheulweg – Hoogelande, 20 augustus 2020. Foto: Lenn van de Zande.

In de ochtend van 5 aug hingen twee Rode Wouwen een tijdje rond bij Westkapelle (GT, IM). Erg leuk was de aanwezigheid van een juveniele Roodpootvalk in de polders tussen Aagtekerke, Meliskerke en Boudewijnskerke (TL e.a.). Zoals we dat kennen van deze soort, was vaak te zien hoe hij net geslagen muizen afhandig maakte van Torenvalken. Het eerste Smelleken van dit najaar vloog op 30 aug over de begraafplaats van Westkapelle (Walter Appels).

1kj Roodpootvalk, Koekoeksweg – Aagtekerke, 23 augustus 2020. Foto: Jaco Walhout.

1kj Roodpootvalk, Hollandseweg – Aagtekerke, 19 augustus 2020. Foto: Johannes Luiten.

Een vroege Velduil jaagde op 15 aug langs de Hollandseweg, Aagtekerke (CB, Bas van den Boogaard). Op 17 aug werd een Velduil gezien in het Noordervroon (JT, JB). Een Draaihals werd op 17, 19 en 30 aug gezien op het ‘nieuwe deel’ van de begraafplaats van Westkapelle (PW e.a.). Mogelijk betrof dit één en dezelfde vogel.

Draaihals, begraafplaats Westkapelle, 31 augustus 2020. Foto: Menke Beks Hindriks.

Nog een Draaihals was op 21 aug aanwezig in de ruigte langs de Havenweg bij Ritthem (CO, PdP). Op 5 aug vloog een Graszanger roepend naar zuid langs de zeedijk van Westkapelle (IM). Een tweede vogel werd op 11 aug bij het Amaliapark in Middelburg gehoord (TK, MK). Op 30 aug werd bij Rammekens buitendijks een Duinpieper gefotografeerd (Johannes van der Linden). Een juveniele Roodmus was een leuke verrassing langs het puinpad van Westkapelle op de 31e (MP). Dit is pas de derde augustuswaarneming ooit van deze soort op Walcheren.

1kj Roodmus, puinpad Westkapelle, 31 augustus 2020. Foto: Mayro Pattikawa.

Waarnemers: Walter Appels, Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Bas van den Boogaard, Jos Boot (JB), Huibert van den Bos, M. van Gent, Arjen van Gilst (AvG), Marcel Klootwijk (MK), Diederik Kok, Tobi Koppejan (TK), Johannes van der Linden, Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Ies Meulmeester (IM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Kris de Rouck (KdR), Erik Sanders (ES), Arno Schneider, Jos Tramper (JT), Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).