De eerste echt leuke telochtend op De Nolle was op 24 augustus. Die morgen passeerden daar onder meer mooie aantallen Blauwe Reiger (92), Gierzwaluw (168), Fitis (46) en Tjiftjaf (60). Daarnaast werden de nodige krenten genoteerd: negen Morinelplevieren, Graszanger, vijf Duinpiepers, Europese Kanarie en Ortolaan. Daarna passeerden hier op de 25e een Duinpieper (PM), op de 26e een Wielewaal (PM) en op de 31e een Grauwe of Steppekiekendief (MG, te ver), een topaantal van 273 Boompiepers (landelijk derde dag in het najaar) en een Ortolaan.

Duinpieper, Telpost De Nolle, 24 augustus 2019. Audio-opname: Thomas Luiten.
Ortolaan, Telpost De Nolle, 31 augustus 2019. Audio-opname: Thomas Luiten.

Op 24 aug waren twee Casarca’s aanwezig in het middendeel van het Noordervroon (JB e.a.). Een Zwarte Ooievaar vloog op 8 aug laag over Oranjezon (Johan Mens). Twee Zwarte Ibissen vlogen op de 24e over jachthaven de Oranjeplaat aan de zuidkant van het Veerse Meer (MC). Naast zes ‘losse’ overtrekkende Purperreigers op verschillende plaatsen verspreid over de maand vloog op 22 aug een groepje van 6 ex naar zuidwest over het Oude Veerseweggebied (KVV). Vanaf 10 aug werd de eerste Kuifaalscholver weer gezien langs de zuidrand van Walcheren (LZ).

Wespendief, Poppekerke, 22 augustus 2019. Foto: Thomas Luiten.

De Visarend die op 28 aug noordwaarts over Brigdamme vloog (MB) was opmerkelijk genoeg de enige die deze maand op Walcheren werd gezien. Met 32 waargenomen Wespendieven was augustus een goede maand voor deze soort. De enige waargenomen Blauwe Kiekendief vloog op 21 aug over Sint Jan ten Heere en Westkapelle (JL / TL). Op 25 aug jaagde een vrouwtype Grauwe Kiekendief in de weihoek van Hoogelande (PM).

Buizerd, Noordervroon – Westkapelle, 21 augustus 2019. Foto: Johannes Luiten.

De enige bijzonderheid die langs Westkapelle vloog was een Grauwe Franjepoot (PM) op de 13e. Op 29 aug was een 1kj Morinelplevier aanwezig tussen Goudplevieren op een akker langs de Plompertweg, zuid van Aagtekerke (PW).

Pontische Meeuw, zeedijk Westkapelle, 10 augustus 2019. Foto: Corstiaan Beeke.

Bijzonder qua locatie was de waarneming van een adulte Dwergmeeuw, die op de 25e over de wijk ’t Zand, Middelburg vloog (MK). De Grote Burgemeester van de binnenhaven van Vlissingen maakte daar ook zijn achtste (!) maand vol.

Grote Burgemeester, binnenhaven Vlissingen, 14 augustus 2019. Foto: Maarten Sluijter.

Op 25 aug werden twee overvliegende Lachsterns gedetermineerd boven het strand bij Het Kustlicht (Stijn Leestmans). Een Noordse Stormvogel zeilde op 25 aug zomaar langs de binnenzijde van de zeedijk bij Westkapelle (RS, JW, SW).

Patrijs, Zandvoortweggebied, 21 augustus 2019. Foto: Johannes Luiten.

Een Velduil was op 22 aug aanwezig langs de Slotdreef, noord van Sint Jan ten Heere (WvZ). Op 28 aug werd een Draaihals gezien op het nieuwe deel van de begraafplaats van Westkapelle (CO, PW). Een tweede vogel werd op de 30e opgestoten in de ruigte ten zuiden van de Oostkreek van Westkapelle (JW). Een Kleine Bonte Specht vloog langs De Nolle op 14 aug (PM). Op 22 aug werd een exemplaar waargenomen in het Oranjebosch, Oostkapelle (Jochanan van den Ende). Net ten oosten van Westkapelle, bij de kruising Poppekerkseweg / Schoutsweg was in de tweede helft van augustus een leuke concentratie Zomertortels aanwezig op ruiters met bloemzaad. Het maximumaantal daar was 9 ex op de 20e (RS).

Bonte Vliegenvanger, begraafplaats Westkapelle, 29 augustus 2019. Foto: Paul van Tuil.

De absolute knaller van de maand was de adulte Kleine Klapekster die op 31 augustus langs de Jan Geertsesweg, net buiten Meliskerke werd ontdekt door Bert van Jaarsveld. Deze schoonheid liet zich daar vervolgens enkele dagen prachtig zien en trok ook behoorlijk wat belangstelling van vogelaars verderop uit het land. Het betreft het tweede geval van deze soort op Walcheren, na een 1kj in oktober 2011 bij Koudekerke. Landelijk gaat het om het 59e geval van deze soort.

Kleine Klapekster, Meliskerke, 1 september 2019. Schetsen: Bram Rijksen.

Leuk was de waarneming van een Fluiter op 30 aug aan de noordrand van de begraafplaats van Westkapelle (JW, JB). Al op 14 aug werd een juveniele Sperwergrasmus gezien in de duinen van Klein Valkenisse (AvG). Dit betreft een evenaring van de vroegste waarneming van Sperwergrasmus ooit op Walcheren en ook de eerste waarneming sinds 2015.

Fluiter, begraafplaats Westkapelle, 30 augustus 2019. Foto: Jaco Walhout.

In het bungalow Parkweg bij Westkapelle werd op 28 juni een vrouwtje Appelvink met broedvlek gevangen en op 23 aug op dezelfde plek een juveniele vogel. Dat zijn aanwijzingen voor een vermoedelijk broedgeval in de nabije omgeving (JT). Op 31 aug vlogen twee Appelvinken over de begraafplaats van Westkapelle (CB, JK).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Marcel Capello (MC), Jochanan van den Ende, Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Stijn Leestmans, Johannes Luiten (JL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Johan Mens, Corine Osté (CO), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Kees Vliet Vlieland (KVV), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Wouter van Zandbrink (WvZ), Lenn van de Zande (LZ).