Het ornithologische najaar is deze maand ook voor de zeetrektelpost op Westkapelle weer echt begonnen. De eerste dag met wind uit het noordwesten (4 Bft) was 14 aug. Die dag konden er meteen enkele leuke soorten genoteerd worden: een adulte Middelste Jager (PM), een Kleine Jager en zelfs een juveniele Kleinste Jager (Maartje Bakker, Toy Janssen). Op 18 aug vlogen er met ZW3 onder meer 106 Bontbekplevieren langs (CB, PB, TL). Op de 24e zat de wind weer in de goede hoek (NW5), maar was van serieuze zeetrek geen sprake. Wel passeerde de tweede Kleinste Jager van de maand (MK). Een dag later (ook met NW5) was het wel goed raak, toen een fantastische adult zomerkleed Vorkstaartmeeuw op enkele tientallen meters afstand langs de groep trektellers vloog (MK e.a.). Die dag passeerden er verder onder meer een kleine 1900 Kleine Mantelmeeuwen, 25 Zwarte Sterns, een Grote Jager, een Middelste Jager, zes Kleine Jagers en een vroeg Vaal Stormvogeltje (KdR). Op de 27e werden de eerste Noordse Stormvogel en de eerste Grote Zee-eend van dit najaar gezien (MS, TL).

Adult zomerkleed Vorkstaartmeeuw, zeedijk Westkapelle, 25 augustus 2018. Foto: Marcel Klootwijk.

Op de Nolle werd ook op zes dagen één of enkele uurtjes geteld. Op de 21e passeerden daar een Grote Zilverreiger, een Koekoek en een Duinpieper (LZ, PM).

Overtrekkende Purperreigers werden gemeld op 6 aug bij de Meinersweg, Hoogelande (PW, op 9 aug over de buitenhaven van Vlissingen (MH, MS, PW) en op 26 aug langs Westkapelle (RS). Een juveniele vogel was op 31 aug aanwezig langs de Meinersweg, Hoogelande (MG e.a.).

Op 3 aug werden eerst één en later drie Zwarte Ooievaars gezien in het Zandvoortweggebied (AvG, MG e.a.). De vogels overnachtten daar ook, leken in de loop van de ochtend te vertrekken, maar waren ’s avonds toch weer aanwezig. Op 5 en 6 aug werden de Zwarte Ooievaars niet meer gezien, maar in de avond van de 6e (3 ex) en op de 8e (1 ex) werden ze toch weer gezien. Op 9 aug vloog er eentje van Vliegveld Midden-Zeeland naar Arnemuiden (MG, IW, CM) en op 21 aug werden drie Zwarte Ooievaars gemeld boven en kort ter plaatse in het Noordervroon bij Westkapelle (David Botteldoorn, HR). Vijf ‘witte’ Ooievaars (waarvan drie met een kleurring uit België) waren van 8 t/m 10 aug aanwezig op daken in Westkapelle en in het Noordervroon (FA e.a.). Op 4 aug zwommen twee Zomertalingen in het Noordervroon (MP, RvT).

Zwarte Ooievaar, Zandvoortweggebied, 3 augustus 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Weer al een zomerse Rode Wouw flapte op 1 aug over het Sloegebied (Gert Jan Versteeg). In totaal werden er dertien overtrekkende Wespendieven gemeld, waarvan 3 ex op 4 aug over de Mortiere, Middelburg (LZ) en 3 ex over Oranjezon op 30 aug (Esther Linnartz). Op 31 aug vloog de eerste Visarend van het najaar over de Mortiere, Middelburg (LZ). De eerste Blauwe Kiekendieven van dit najaar vlogen op 31 aug over Dishoek (mannetje, JG) en bij de Steenheulweg, Hoogelande (vrouwtje, MG e.a.). Diezelfde dag vloog een mogelijke Grauwe Kiekendief hoog over de Mortiere, Middelburg, naar zuidwest (LZ).

Buizerd, Zandvoortweggebied, 27 augustus 2018. Foto: Piet de Poorter.

Slechtvalk, begraafplaats Westkapelle, 18 augustus 2018. Video: Thomas Luiten.

Een serieuze kandidaat Aziatische Goudplevier werd op 12 aug gefotografeerd langs de Zoetendaalseweg, Serooskerke (JW). De feitelijke determinatie gebeurde achteraf op basis van de foto’s. Wellicht dezelfde vogel werd op de 23e in een groep Goudplevieren ontdekt langs de Breeweg, even noordwest van Koudekerke (SL). De vogel werd die dag door in totaal tien mensen gezien. Indien aanvaard betreft dit de zevende Aziatische Goudplevier voor Walcheren en de vijfde (!) sinds 2011. Van 27 t/m 30 aug waren twee adulte Morinelplevieren aanwezig op de inmiddels voor die soort bekende akkers langs de Hollandseweg, Aagtekerke (TL e.a.).

Morinelplevier, Hollandseweg – Aagtekerke, 27 augustus 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 31 aug zat een Ransuil te dutten in bosjes bij het voormalig woonwagenkamp langs de Havenweg, oost van de buitenhaven van Vlissingen (RS). Een waarneming die pas enkele dagen later werd ingevoerd, betrof die van een Draaihals op een stoep in de binnenstad van Vlissingen op 10 aug (Nick Warmelink). Op 22 aug foerageerde een Draaihals langs de Poppekerkseweg, net oost van Westkapelle (RS e.a.). Op 30 aug vloog een roepende Duinpieper over de zeedijk van Westkapelle (PM). Een Noordse Kwikstaart foerageerde op 31 aug langs de Slotdreef, Aagtekerke (MK). Juveniele Blauwborsten scharrelden op 3 aug in de voormalige ijsbaan van Westkapelle (CB) en op 9 aug in de Vliegveldkreek, Midden-Zeeland (MG, IW).

Paapje, Zandvoortweggebied, 26 augustus 2018. Foto: Corstiaan Beeke.

Op zowel de 23e als de 28e werd een Roek opgemerkt langs de Poppekerkseweg, oost van Westkapelle (PW). Op 29 aug werden in de polders tussen Westkapelle en Domburg meer dan 100 Paapjes gezien, met name rond de Schoneweg (MS, TL). De grootste groep telde niet minder dan 57 vogels! Elders op Walcheren werden zoals gebruikelijk kleine aantallen gezien. De eerste Vuurgoudhaan werd ook op 29 aug weer gezien langs de Moensweg in het Noordervroon (CM, SL). Bovendien vloog daar die dag een roepende Ortolaan over (SL).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Maartje Bakker, Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), David Botteldoorn, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Mark Hoekstein (MH), Toy Janssen, Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Esther Linnartz, Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Mayro Pattikawa (MP), Han Reijnhoudt (HR), Kris De Rouck (KdR), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Gert Jan Versteeg, Jaco Walhout (JW), Nick Warmelink, Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).