April leverde enkele memorabele tellingen bij Westkapelle op. Eerst was er op 16 april met NW 6-8 een onverwacht dagrecord met 1283 Noordse Sterns (div). Die dag waren er bovendien voorjaarsrecords van Grote Sterns (2279 ex) en Dwergsterns (479 ex) en vloog er ook een Vaal Stormvogeltje langs (SL). Klik hier voor de volledige telling. Een dag later volgden er nog eens onder meer 385 Noordse Sterns (SL) en op de 19e weer 297 ex (div). Na een respectabele 513 langstrekkende Dwergsterns op de 21e (SL) volgde er op 24 april met NW6 een indrukwekkend Nederlands dagrecord Dwergsterns bij Westkapelle (div). Hier passeerden verspreid over de hele dag niet minder dan 1279 ex! Ook bijzonder voor in het voorjaar was de Middelste Jager die diezelfde dag passeerde (PW). Verder werden in totaal bij Westkapelle deze maand onder meer tien Parelduikers en tien Noordse Stormvogels genoteerd (div).

Noordse Sterns, Westkapelle, 19 april 2024. Foto: Peter Meininger.

Van 11 t/m 14 april was een paartje Geoorde Futen aanwezig in de meest zuidelijke plas van de Sint Laurense Weihoek (MP / CB). De Kleine Rietgans die meer dan een jaar lang rond hing in het Noordervroon werd hier op 18 april voor het laatst gezien (PW). Op 19 april vloog een adulte Witbuikrotgans noordwaarts mee in een groepje Rotganzen bij Westkapelle (PM). Op zowel 16 april als op 19 april vlogen twee Grote Zee-eenden langs Westkapelle naar noord (PW / CB, JK, MP).

Koereiger, Westkapelle, 10 april 2024. Foto: Jan Minderhoud.

Een Koereiger in zomerkleed foerageerde op 10 april langs de Kerkeweg aan de oostrand van Westkapelle (HR e.a.). Op de 30e vloog een Koereiger over de binnenstad van Middelburg (TK). Met vijf trekkende Purperreigers was deze soort vrij schaars (div). Op 1 april waren er drie meldingen van overvliegende Kraanvogels. Eerst hoorde PM tenminste één roepende Kraanvogel vanuit zijn tuin in Vlissingen, enkele minuten later werd een overvliegende Kraanvogel gezien boven de Sint Laurense Weihoek (Jochanan van den Ende) en weer een paar minuten later vlogen drie vogels over de Veerse Dam naar noord (CG).

2kj Slechtvalk, Sint Laurense Weihoek, 14 april 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

De enige gemelde Visarend vloog op 7 april over de Boulevard van Vlissingen (MK). Op 27 april was kort een Grijze Wouw aanwezig langs de Molembaixweg, noordoost van Grijpskerke (JD). Geheel in lijn met de trend in heel Nederland en West-Europa worden er ook op Walcheren steeds meer Grijze Wouwen gezien. Sinds de eerste in april 2020 staat de teller voor Walcheren nu al op acht gevallen. Tegenover vijf Zwarte Wouwen (div) werd er slechts één Rode Wouw gemeld, op 11 april bij Serooskerke (Andreas Leistikow).

Steltkluten, Sint Laurense Weihoek, 6 april 2024. Foto: Willem Telepary.

De eerste Walcherse Steltkluut van het jaar liep van 1 t/m 5 april in de Sint Laurense Weihoek (CB e.a.). Op 6 april waren er twee vogels aanwezig (div). Op zowel 19 april als 29 april werd er weer een paartje Steltkluten gezien (CB / BvM, PW). Het lijkt erop dat dit steeds verschillende (doortrekkende) vogels zijn geweest. Op 5 april was ook kort een Steltkluut aanwezig in het Noordervroon (JM e.a.). Op 21 april vlogen twee Strandplevieren langs Westkapelle (PM). Vijf dagen later stond er een mannetje in het Noordervroon (SL, MK). Tussen 26 april en 9 mei werden maximaal drie Strandplevieren gezien op het strand bij Oranjezon (div).

Strandplevier, strand Oostkapelle, 30 april 2024. Foto: Steven Geurts.

Van 20 april t/m 24 was er massale doortrek van Rosse Grutto’s. Dit leverde ook op Walcheren spectaculaire aantallen op. Maxima waren 377 ex in de Sint Laurense Weihoek op de 20e (CB) en 211 ex in het Noordervroon op de 21e (CB).

Rosse Grutto’s, Sint Laurense Weihoek, 21 april 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Rosse Grutto’s, Sint Laurense Weihoek, 20 april 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

IJslandse Grutto met Rosse Grutto’s, Sint Laurense Weihoek, 20 april 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste twee Krombekstrandlopers waren er al vroeg bij: op 19 april waren 2ex aanwezig in het Noordervroon (CB). Daarna volgden nog een langs vliegend duo bij Westkapelle op de 21e (SL), 1 ex  in het Noordervroon op de 25e (SL) en 1 ex in de Sint Laurense Weihoek op de 26e (MK, BS).

Rosse Grutto met Krombekstrandlopers, Noordervroon, 19 april 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

De Grote Burgemeester die in januari 2019 werd ontdekt in de binnenhaven van Vlissingen, daar vervolgens drie jaar aanwezig bleef en sindsdien vaste overwinteraar was, werd op 18 maart met een drievoudige vleugelbreuk aangetroffen en verbleef sinds 20 maart in Vogelopvang De Mikke in Middelburg. Aanvankelijk leek de vogel een goede kans te maken om weer volledig te herstellen, maar uiteindelijk bleek deze hoop ijdel. Op 19 april werd geconstateerd dat één van de breuken niet goed was geheeld en werd besloten haar te laten inslapen. De burgemeester wordt geprepareerd voor educatieve doeleinden (via MK).

‘Onze’ Grote Burgemeester in betere tijden, Vlissingen, 4 januari 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Een mooi aantal van 46 Dwergmeeuwen foerageerde op 2 april in het Noordervroon (SL). Op 28 april vlogen twee Reuzensterns over Oranjezon naar noordoost (JD). Op 6 april werd een langs vliegende Middelste Jager gemeld vanaf een duintop in Oranjezon (MK).

Huiszwaluw, Noordervroon, 21 april 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 28 april zag Sander Lilipaly ter hoogte van de kruising van de zeedijk van Westkapelle met de Baaiweg een Alpengierzwaluw laag tegen de wind in naar zuidwest vliegen. Helaas was de vogel snel uit beeld en kon zodoende ook niet meer door anderen worden opgepikt. De enige Hop van de maand was op 26 april even ter plaatse in een achtertuin in de Mortiere (via Tommie Scheick). Diezelfde dag werd de enige Draaihals van de maand gezien langs de Oude Veerseweg (BW e.a.).

Draaihals, Oude Veerseweg, 26 april 2024. Foto: Bert Wetsteijn.

Tapuit, Aagtekerke, 5 april 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Aan het eind van de middag van 30 april werd een Roodkeelpieper opgemerkt in de Sint Laurense Weihoek (MP). De vogel bleek erg mobiel en raakte al snel weer kwijt. Op 6 april vlogen drie Roeken over Oranjezon (MK) en vanaf 8 april werden af en toe maximaal twee Roeken gezien in de omgeving van Westkapelle (div).

Roek, Westkapelle, 8 april 2024. Foto: Jan Minderhoud.

Graszanger, zeedijk Westkapelle, 12 april 2024. Foto: Marcel Klootwijk.

Graszanger, zeedijk Westkapelle, 1 april 2024. Audio-opname: Lenn van de Zande.

Aan de binnenzijde van de zeedijk tussen Westkapelle en Domburg waren zeker twee zangposten van Graszanger (div). Het hoogste gemelde aantal Beflijsters waren 10 ex in Oranjezon op 13 april (CB, PB). Een zingende Europese Kanarie was op 6 april ter plaatse in een tuin aan de noordrand van Ritthem (RJ, CO).

Gekraagde Roodstaart, Oranjezon, 13 april 2024. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jaap Drijfhout (JD), Jochanan van den Ende, Christian Giljam (CG), Ralf Joosse (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Andreas Leistikow, Sander Lilipaly (SL), Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Bart van Moolenbroek (BvM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Han Reijnhoudt (HR), Bart Schot (BS), Tobi Koppejan (TK), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW).