Anderhalf uur tellen bij Westkapelle leverde op 24 april een aantal verrassende soorten op: een Parelduiker, twee Noordse Stormvogels, 12 Kleine Jagers en een Middelste Jager (PW). Op de 25e passeerden hier twee Toppers (PM). 

Tussen 1 en 11 april werden maximaal twee Geoorde Futen gezien in het Noordervroon (div). In de Sint Laurense Weihoek zwom op 27 en 28 april ook een paartje. In diezelfde weihoek werd op diverse data een adulte Rotgans gezien, steeds in gezelschap van een ontsnapte (want geringde) adulte Roodhalsgans (div). Vanaf 21 april tot het einde van de maand was een Kleine Rietgans aanwezig in het Noordervroon (GT e.a.). Op 26 april vloog een groep van 15 Ooievaars over de noordwestrand van Middelburg naar noordoost (WD, MB). Koereigers werden gezien in Park Toorenvliedt op 10 april (Merijn Maas, MB), in het Noordervroon op 15 april (HR e.a.) en in de Sint Laurense Weihoek op 16 april (Gert-Jan Bos). In totaal werden deze maand negen overtrekkende Purperreigers gemeld (div).

Koereiger, Noordervroon, 15 april 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Visarenden vlogen over het Noordervroon op 15 april (div) en over het Nollestrand op de 21e (MK). Een Rode Wouw werd op 1 en 2 april op verschillende plaatsen gezien tussen de Sint Laurense Weihoek en de ingang van Oranjezon (div). Daarnaast werden overvliegende exemplaren opgemerkt boven Vlissingen op 3 april (MBH), boven Grijpskerke op 21 april (AvG) en boven Oranjezon op 23 april (Jan van den Berg).

Visarend, Noordervroon, 15 april 2023. Foto: Jan Minderhoud.

Sperwer, Vlissingen, 6 april 2023. Foto: Menke Beks Hindriks.

Zeearend wordt steeds vaker op Walcheren gezien. Op 4 april vloog een Zeearend over Brigdamme en Schellach (MB / MP), op 19 april was een onvolwassen vogel heel kort ter plaatse langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens (JD) en op 25 april vloog een adulte Zeearend over Sint Laurens (PW).

Steltkluut, Sint Laurense Weihoek, 18 april 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Tussen 1 en 11 april werden 1-2 Geoorde Futen gezien in het middendeel van het Noordervroon (div). Op 27 en 28 april zwom een duo op de plassen in de Sint Laurense Weihoek (div). Op 10 april werd daar de eerste Steltkluut weer gezien (MB e.a.). Daarna liep het aantal op tot maximaal zeven vogels aan het eind van de maand (div). Eén Steltkluut was op de 17e kort ter plaatse in de plasjes aan de westzijde van Rammekens (PdP). Op 29 april was een paartje aanwezig in het Oude Veerseweggebied (DH, MK). In de avond van 4 april werd een mannetje Strandplevier gezien in het Noordervroon (MPe, JM). Ook van 18 t/m 26 april was hier een mannetje aanwezig, dat op 19 april zelfs nog gezelschap kreeg van een vrouwtje (div). Verrassender was de waarneming van een paartje Strandplevier in de Sint Laurense Weihoek op 29 april (AvG).

Regenwulp, Sint Laurense Weihoek, 28 april 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Tussen 18 en 25 april werden hier 1-2 Krombekstrandlopers gezien (div) en vanaf 24 april tot het einde van de maand maximaal acht Temmincks Strandlopers (div). Nog een Temmincks Strandloper was op de 28e aanwezig in het Noordervroon (RS). In de Sint Laurense Weihoek werden de gehele maand maximaal twee Kleine Strandlopers gemeld (div). In het Noordervroon liepen er op 8 april twee (div), op 10 april zelfs vier (PvT) en op de 29e eentje (CB, MP).

Drieteenstrandlopers, zeedijk Westkapelle, 27 april 2023. Foto: Piet de Poorter.

Temmincks Strandlopers, Sint Laurense Weihoek, 30 april 2023. Foto: Tobi Koppejan.

De eerste serieuze topsoort op Walcheren dit jaar was de Grote Grijze Snip die op 28 april rond 14.40u in de Sint Laurense Weihoek werd ontdekt door Pim Wolf. Deze fraaie vogel in vol zomerkleed had het hier jammer genoeg wel weer snel gezien. Om 17.45u, dik drie uur na de ontdekking vloog de vogel op. Daarna is hij ondanks goed zoeken niet meer teruggevonden. Indien aanvaard betreft dit het elfde geval voor Zeeland, maar wel een hagelnieuwe voor de Walcherse soortenlijst! Het enige Bokje van deze periode werd op 8 april opgestoten in de duinen van Klein Valkenisse (AvG).

Grote Grijze Snip, Sint Laurense Weihoek, 28 april 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Met name in de tweede week van april foerageerden veel Dwergmeeuwen boven het middendeel van het Noordervroon. Op 9 april werden hier 190 ex geteld (div). De adulte Grote Burgemeester werd – na een verblijf van bijna zeven maanden – op 16 april voorlopig voor het laatst gemeld uit de buitenhaven van Vlissingen (PW).

Dwergmeeuw, Noordervroon, 7 april 2023. Foto: Kevin Bezemer.

Dwergstern, zeedijk Westkapelle, 29 april 2023. Foto: Marten Peene.

De eerste twee Zomertortels werden op 27 april in Oranjezon gemeld (JD). Vanaf 6 april riep er enkele wekenlang een Hop aan de noordwestrand van Serooskerke (AB e.a). Omdat de vogel regelmatig territoriaal gedrag vertoonde en broedgevallen in Nederland uiterst zeldzaam en kwetsbaar zijn, werd de waarneming niet breed gedeeld. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de vogel daadwerkelijk een partner heeft gevonden en tot broeden is overgegaan. Doordat de soort voor heel Walcheren op ‘verborgen’ werd gezet, waren enkele andere waarnemingen van Hop ook niet zichtbaar: op 8 april werd kort een vogel gezien in het westelijk deel van Oranjezon (MB), op 11 en 24 april 1 ex in de omgeving van Der Boede, Koudekerke (Martijn van der Sluijs), op 20 april 1 ex in het middendeel van Oranjezon (MK e.a.) en op 25 april nogmaals 1 ex in het westelijk deel van Oranjezon (JD).

Hop, Serooskerke, 15 april 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Hop, Serooskerke, 15 april 2023. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 24 april was een Draaihals aanwezig aan de rand van Zanddijk (Jacques Kuijsten e.a.). De inmiddels bekende Bonte Kraai foerageerde op 4 april langs de Schoneweg, Westkapelle (JT e.a.). Tussen 4 en 8 april werd vrijwel dagelijks een Roek gezien in diezelfde omgeving en op 9 april vloog er een over Oranjezon (MK).

Draaihals, Zanddijk, 24 april 2023. Foto: Mayro Pattikawa.

Kleine Bonte Specht, Oranjezon, 27 april 2023. Foto: Marloes Donkers.

Baardmannetje, Noordervroon, 22 april 2023. Foto: Marloes Donkers.

Op diverse data werden nog steeds maximaal drie Baardmannetjes gezien in het Noordervroon (div). En waren twee waarnemingen van Graszanger in het Noordervroon, beide zonder ‘harde documentatie’: op 3 april (Fokko Erhart, Annet Noordlander) en op 25 april (Olivier de Klerk).

Sprinkhaanzanger, Oranjezon, 29 april 2023. Foto: Marten Peene.

Rietzanger, Sint Laurense Weihoek, 26 april 2023. Foto: Kjell Nilsen.

Nachtegaal, puinpad Westkapelle, 26 april 2023. Foto: Matthijs Broere.

Er werden enkele tientallen Beflijsters gezien, waarvan een groot aantal in Oranjezon. Het maximumaantal daar was 10 ex op 27 april (JD). Op 29 april werd een vrouwtje Bonte Vliegenvanger gezien in bungalowpark Parkweg aan de rand van Westkapelle (JT). Een Europese Kanarie vloog op 18 april over de Veerse Dam naar oost (PW).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Menke Beks Hindriks (MBH), Jan van den Berg, Gert-Jan Bos, Matthijs Broere (MB), Wim Davidse (WD), Jaap Drijfhout (JD), Fokko Erhart, Arjen van Gilst (AvG), Dini Helmers (DH), Olivier de Klerk, Marcel Klootwijk (MK), Jacques Kuijsten, Merijn Maas, Peter Meininger (PM), Jan Minderhoud (JM), Annet Noordlander, Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Martijn van der Sluijs, Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Gerard Troost (GT), Paul van Tuil (PvT), Pim Wolf (PW).