Voorlopig de laatste melding van Kuifaalscholvers in de Sloehaven was die van 2 ex op 14 april (CM). Op 16 april zag PW een Zwarte Ibis met vijf Aalscholvers over zijn huis in Vlissingen naar noordoost vliegen. Grappig genoeg passeerde dit groepje enkele minuten eerder Telpost Breskens, maar vanwege de afstand werd de ibis daar niet op naam gebracht. Een Roerdomp werd tot 13 april nog regelmatig gemeld in het zuidelijk deel van het Noordervroon (div). De Koereiger van Brigdamme werd gemeld tot de 23e (div). Vanaf 10 april werden in totaal 22 Purperreigers gezien, bijna allemaal overtrekkende vogels. Het grootste aantal was 5 ex op 12 april over ‘The Magic’ Mortiere, Middelburg (Martin van de Zande).

Roerdomp, Noordervroon, 11 april 2022. Foto: Jan Minderhoud.

Er was een melding van een al dan niet fitte 2kj Wilde Zwaan in een watergang even ten noorden van Aagtekerke op 2 april (Andreas Leistikow). Op 13 april vlogen twee Grote Zee-eenden langs Westkapelle naar noord (PW) en op 25 april passeerden er 9 ex (PM). Op de 28e vloog hier een mannetje Grote Zaagbek noordwaarts (LZ).

Visarenden vlogen over Oranjezon op 12 april (JW) en op 21 april over Westkapelle (PW). Op 12 april vloog een 2kj vrouwtje Steppekiekendief over Middelburg (TK). Dezelfde vogel passeerde 17 minuten eerder Telpost Breskens.

Steppekiekendief, Middelburg, 12 april 2022. Foto: Tobi Koppejan.

In totaal werden acht Rode Wouwen gemeld, waarvan 4 ex op 10 april over Ritthem (CO). Een Zwarte Wouw vloog op 17 april over Brigdamme (MB). Op 3 april werd een 2kj of 3kj Zeearend gefotografeerd boven het Zandvoortweggebied (Wilma Steendijk). Nog een Zeearend vloog over 27 april over Oost-Souburg (PR). In totaal werden acht Smellekens gezien (div). In de namiddag van 12 april vloog een adulte Kraanvogel in noordelijke richting eerst over Brigdamme (MB) en daarna over Sint Laurens (MA).

Steltkluten, Zandvoortweggebied, 19 april 2022. Foto: Piet de Poorter.

Ook dit jaar wisten Steltkluten de weg naar het Zandvoortweggebied weer te vinden. Op 14 en 15 april waren hier maximaal 4 ex aanwezig (GD e.a.), van 19 t/m 24 april 2 ex (LZ e.a.) en op de 30e weer 4 ex (Jeroen Sytsma e.a.). Daarnaast werd op 19 en 20 april een vrouwtje Steltkluut gezien in het Oude Veerseweg (LZ e.a.) en liep op 30 april een vrouwtje in het Noordervroon (SL e.a.). Vanaf 18 april werd af en toe een Krombekstrandlopers gezien in het Noordervroon (JM e.a.) en vanaf 24 april was er één aanwezig in het Zandvoortweggebied (AvG e.a.). Het tweetal Kleine Strandlopers dat hier al maanden aanwezig is, bleef ook de gehele maand april present (div). Een Bokje vloog op 2 april over bij de Vierhoogten, Oostkapelle (CB, PB) en van 21 t/m 24 werd enkele keren een Bokje gezien in het Zandvoortweggebied (div). Van 19 t/m 24 april was in dit gebied bovendien een fraaie Poelruiter in zomerkleed aanwezig (MK, PdP e.a.).

Poelruiter, Zandvoortweggebied, 19 april 2022. Foto: Piet de Poorter.

De adulte Grote Burgemeester van de buitenhaven van Vlissingen werd tot in elk geval 20 april gemeld (MS). Op 24 als 25 april vlogen in totaal in zes teluren ruim 5600 Dwergmeeuwen noordwaarts langs Westkapelle (PM). Hier passeerden verder nog een Kleine Jager op de 27e (PW) en tussen 25 april en 28 april in totaal 17 Parelduikers (div).

Velduil, Oude Veerseweggebied, 2 april 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Velduilen werden uitsluitend gezien in het Oude Veerseweggebied: op 2 april 1 één vogel (CB), op 3 april 2 ex (CB) en op 13 en 14 april weer eentje (TK e.a.). De eerste Walcherse Zomertortel van het jaar was een zingende vogel bij Fort Den Haak op 24 april (Harm van Hoeve). Er waren twee eenmanswaarnemingen van Draaihals: op 11 april bij landgoed Overduin langs de Vroonweg, Oostkapelle (JS) en op 12 april kort foeragerend in de berm van de Blikkendijk, noord van Arnemuiden (MK).

Draaihals, Overduin, 11 april 2022. Foto: Joop Scheijbeler.

Op 29 en 30 april werd een Bonte Kraai gezien in het Noordervroon en op de zeedijk van Westkapelle (Jeroen Sidler e.a.). De melding op 30 april van een Raaf langs de Snouck Hurgronjeweg, Gapinge, heeft ongetwijfeld betrekking op een zwervende vogel uit Oranjezon (Rob Remijnse).

Bonte Kraai, zeedijk Westkapelle, 30 april 2022. Foto: Jan Minderhoud.

Roodstuitzwaluw, Oranjezon, 17 april 2022. Foto’s: Marcel Klootwijk.

Even kort als bijzonder was de waarneming van een langstrekkende Roodstuitzwaluw in Oranjezon op 17 april (MK). Gelukkig hebben we de foto’s nog! Wellicht de vroegste Fluiter ooit op Walcheren zong op 18 april in Oranjezon (MB). Op 24 april zong een Fluiter op minicamping De Vuurtoren, naast de begraafplaats van Westkapelle (Arjan van Egmond).

Fluiter, Oranjezon, 18 april 2022. Audio-opname: Matthijs Broere.

Gekraagde Roodstaart, Aagtekerke, 22 april 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

De Pallas’ Boszanger die op 27 maart werd ontdekt in Zeeduin, Oostkapelle, werd daar t/m 3 april waargenomen (div). Het maximumaantal Beflijsters was 6 ex op 13 en 15 april in Oranjezon (div). De enige waarneming van een Europese Kanarie was die van een langsvliegend exemplaar in Oranjezon op 17 april (MK).

Pallas’ Boszanger, Zeeduin, 2 april 2022. Foto: Marten Peene.

Roodborsttapuit, Westkapelle, 27 april 2022. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Gido Davidse (GD), Arjan van Egmond, Arjen van Gilst (AvG), Harm van Hoeve, Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Andreas Leistikow, Sander Lilipaly (SL), Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Corine Osté (CO), Piet de Poorter (PdP), Rob Remijnse, Peter Roelse (PR), Joop Scheijbeler, Jeroen Sidler, Maarten Sluijter (MS), Wilma Steendijk, Jeroen Sytsma, Jaco Walhout (JW), Pim Wolf, Lenn van de Zande (LZ), Martin van de Zande.