Een op het oog zuivere blauwe vorm Sneeuwgans was op 11 april aanwezig in het Zandvoortweggebied (AvG e.a.). Vanaf 19 april tot in mei werd in datzelfde gebied en ook in de natuurontwikkeling langs de Brigdamseweg een Kleine Rietgans gezien (div). Op vier verschillende data vlogen in totaal 19 Grote Zee-eenden langs Westkapelle (div).

Lepelaar, Ritthem, 18 april 2021. Foto: Corine Osté.

Zomertalingen, Zandvoortweggebied – Middelburg, 13 april 2021. Foto: Tobi Koppejan.

Een Koereiger in winterkleed werd op 16 april ontdekt in een paardenweitje tussen Ritthem en Rammekens (JW). Deze vogel bleef tot en met in elk geval 30 april aanwezig (div). Purperreigers vlogen op 9 en 24 april over Vrouwenpolder (TK / SW) en op 28 april over het Zandvoortweggebied (AvG) en over Westkapelle (2 ex, RS).

Koereiger, Ritthem, 16 april 2021. Foto: Piet de Poorter.

De eerste Visarend van dit jaar vloog op 23 april over vakantiepark Oranjeplaat aan de zuidrand van het Veerse Meer (BdR). Op 14 april vloog een 2kj Steppekiekendief over Koudekerke (MP). Rode Wouwen vlogen op 10 april over Buttinge (CB), op 20 april over Oranjezon (Alex van Iersel), op 21 april over de buitenhaven van Vlissingen (MPe) en op 28 april in elk geval twee verschillende vogels over Vlissingen-oost (CO, PdP), het centrum van Vlissingen (Martin van de Zande) en Vrouwenpolder (MH). Op 24 april werden drie Zwarte Wouwen opgemerkt: 1 ex over Ritthem (CO), 1 ex over het poloveld langs de Herenweg, Aagtekerke (PM) en 1 ex eerst over Klarenbeek, Middelburg (MPe) en even later over de Brigdamme (MB). Daarna volgden op 27 en 28 april nog eens in totaal 4-5 vogels (div).

Subadulte Zeearend, Westkapelsche Kreek, 10 april 2021. Foto: Thomas Luiten.

In de ochtend van 10 april zag AO even ten noorden van Meliskerke een subadulte Zeearend naar zuidoost vliegen. Deze vogel werd even later opgepikt bij Hogelande en maakte toen in een uur tijd een rondje Ter Hooge, Zandvoortweggebied, Molembaix, Groeneweg, Hollandseweg, Westkapelsche Kreek. Daar verdween hij uiteindelijk naar zuid (div). Op 15 april was een andere Zeearend kort aanwezig in het Zandvoortweggebied (FV) om daarna in noordelijke richting weg te vliegen. En of het niks is: een 2kj Zeearend vloog op 28 april aan de noordrand van Middelburg oostwaarts over de N57 (CB). Later werd duidelijk dat deze vogel in 2020 als nestjong in het Veluwemeer van een zender was voorzien (Zeearenden portal (werkgroepzeearend.nl)).

2kj Zeearend, Middelburg, 28 april 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Een van de hoogtepunten deze maand was de ontdekking van een Griel op het poloveld langs de Slotdreef, Aagtekerke, op 29 april (John van Lier). De vogel  leek kort na de ontdekking en melding spoorloos verdwenen, maar werd anderhalf uur later knap teruggevonden op een akker langs de Herenweg, Aagtekerke (SW). Daar liet de Griel zich tot in de avond door enkele tientallen toegesnelde vogelaars bewonderen. De volgende dag was hij verdwenen. Dit was de negende keer dat er een Griel op Walcheren is gezien.

Griel, Aagtekerke, 29 april 2021. Foto: John van Lier.

De eerste Steltkluut van het jaar was er op tijd bij (9 april) en dook zoals verwacht op in het Zandvoortweggebied (MP e.a.). In de ochtend van 30 april was het op dezelfde plek weer raak. Toen liepen er zelfs acht Steltkluten (SL, PW e.a.).

Steltkluut, Zandvoortweggebied – Middelburg, 9 april 2021. Foto: Marten Peene.

Strandplevieren werden alleen langsvliegend gezien: op 19 april een mannetje over zee bij Oranjezon (MK, RJ) en op 24 april 2 ex langs Westkapelle (PM). De op-een-na-vroegste Morinelplevier ooit op Walcheren was al op 12 april aanwezig langs de Hollandseweg bij Aagtekerke (RS e.a.).

Morinelplevier, Hollandseweg – Aagtekerke, 12 april 2021. Foto: Mayro Pattikawa.

Een van de vermoedelijk honderden Rosse Grutto’s die op 29 april via het Zandvoortweggebied door trokken, bleek te zijn geringd in Mauritanië (CB). De eerste Krombekstrandloper was ook vroeg: al op 11 april stond er één in het Noordervroon (PW). In het Zandvoortweggebied werden vanaf 23 april bijna dagelijks één tot drie Krombekstrandlopers gezien (div). Hier was op 2 april één Kleine Strandloper aanwezig (MK) en op 29 april 2 ex (Tim Raats). Van 24 t/m 28 april werd langs de Zandvoortweg ook de eerste Temmincks Strandloper gezien (MPe e.a.). Op 29 april liep er ook eentje in het Noordervroon (MPe). Bokjes werden nog gezien in Oranjezon op 1 en 3 april in het westelijke deel (MK/MPe) en op 18 april in het oostelijke deel (JW). Op de 25e zag AvG er één in het Zandvoortweggebied. Heel bijzonder voor de tijd van het jaar was de Rosse Franjepoot die van 8 t/m 12 april in het Noordervroon zwom (TL e.a.). Dit betreft zelfs het eerste aprilgeval in Zeeland.

Kleine Plevier, Ritthem, 4 april 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Dwergmeeuw, Noordervroon – Westkapelle, 21 april 2021. Foto: Piet de Poorter.

Een 2kj Grote Burgemeester was op 19 april kort ter plaatse op zee t.h.v. Oranjezon, om even later in oostelijke richting weg te vliegen (MK, RJ). De 4kj Grote Burgemeester bleef trouw ter plaatse in de binnenhaven van Vlissingen (div). Een groep van 23 Zwarte Sterns vloog op 28 april via het Noordervroon naar noordoost (CO, PdP). Op enkele dagen met wind uit noord en noordwest vlogen in totaal 22 Kleine Jagers langs Westkapelle (div). Beste dag was 11 april met 9 ex (PM). Bijzonder was de adulte donkere vorm Kleine Jager die op 27 en 28 april in het Noordervroon werd gezien (RS e.a.). Op 6 en 7 april vlogen bij Westkapelle niet minder dan 9 en 13 Noordse Stormvogels langs (div). Op 7 april passeerden er bovendien vier Parelduikers (HvdB, MS, LV), gevolgd door nog  1 ex op de 16e (PM).

Ransuil, Oranjezon, 16 april 2021. Foto: Roy Eekman.

Velduil, Hollandseweg – Aagtekerke, 23 april 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Bijzonder was de Velduil die op 4 april even in een boom middenin Grijpskerke zat (Roy Dassen). Van 20 t/m 24 april werd ’s avonds af en toe een jagende Velduil gezien langs en in de omgeving van de Hollandseweg, Aagtekerke (PA e.a.). Er werden deze maand niet minder dan vier (!) Hoppen op Walcheren gezien. De eerste werd op 3 april gemeld in een tuin aan de westrand van Meliskerke (Ko Koppejan). Enkele waarnemers kregen daar ook nog kort de kans om de vogel te bekijken. Vervolgens dook ongetwijfeld dezelfde vogel op 8 april in en andere tuin aan de noordrand van het dorp op (Ruben den Hollander). Deze Hop liet zich daar soms heel fraai zien, ook de dag erna nog (div). Hier ook nog wat bewegend beeld van deze fascinerende soort.

Hop, Meliskerke, 8 april 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Op de 17e zag PM kort een Hop op de kruising Babelweg / Herenweg, Domburg. Drie dagen later, op 20 april, werd een Hop gefotografeerd in een tuin in Oost-Souburg (Jolande Hendriks). Tenslotte werd op 24 april kort een Hop gezien in Oranjezon-oost (MPe).

Nog zo’n leuke tuinsoort, de Draaihals! Er werden drie Draaihalzen gezien, allemaal in tuinen. Van 10 t/m 15 april bij Buiten de Veste (Tirza de Bruin e.a.).  Op 27 april vloog er een tegen een raam in Aagtekerke (Matty Moens), die na wat te zijn bijgekomen weer zelfstandig verdween. Tenslotte werd er op 29 april een Draaihals gefotografeerd in een tuin in Serooskerke (Tineke Bekenkamp).

Draaihals, Buiten de Veste, 15 april 2021. Foto: Marten Peene.

Rouwkwikstaart, Noordervroon – Westkapelle, 3 april 2021. Foto: Marten Peene.

Engelse Kwikstaart, Slaakweg – Westkapelle, 29 april 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Een maximumaantal van 38 Engelse Kwikstaarten was op 28 april aanwezig in het Noordervroon langs de Hogeweg (RS). Er waren diverse meldingen van vermoedelijk in totaal vier verschillende Roeken (div). Spectaculair was de ontdekking van een zingende Bergfluiter in de duinen van Breezand op 23 april (JW). Deze vogel bleef tot in mei aanwezig en liet zich uitgebreid bekijken en horen. Daarbij viel op dat de vogel  in uiterlijk enkele niet klassieke kenmerken voor deze soort liet zien, waardoor de mogelijkheid van een hybride Bergfluiter x Fluiter werd geopperd. De vogel bleef tot in mei aanwezig en werd op 1 mei met toestemming van de terreinbeheerder gevangen, gemeten en gewogen (JT, MK). Met behulp van DNA-analyse (veertje) zal hopelijk definitief duidelijk worden of het hier al dan niet om een zuivere Bergfluiter gaat. Hoe dan ook een heel bijzondere waarneming!

Bergfluiter of hybride Bergfluiter x Fluiter, Breezand, 23 april 2021. Foto: Lennart Verheuvel.

Bergfluiter of hybride Bergfluiter x Fluiter, Breezand, 23 april 2021. Foto: Toy Janssen.

Bergfluiter of hybride Bergfluiter x Fluiter, Breezand, 23 april 2021. Audio-opname: Thomas Luiten.

Bergfluiter of hybride Bergfluiter x Fluiter, Breezand, 27 april 2021. Audio-opname: Arnoud van den Berg / The Sound Approach.

Er werden drie Bonte Vliegenvangers gemeld: op 28 april een vrouwtje in het Sloegebied (CO, PdP) en een zingend mannetje bij Kasteel Westhove (Henk Schobben) en op 30 april een mannetje langs de Geschieresweg, Aagtekerke (CB).  De hoogte aantallen Beflijsters werden gezien op 24 en 25 april. Op 24 april werden 15 Beflijsters gemeld in de duinen bij Breezand (SW) en op de 25e waren 11 ex aanwezig bij de ingang van Oranjezon (MG). Een mooi aantal van 20 Kruisbekken werd op 15 april in Oranjezon waargenomen (MB).

Bonte Vliegenvanger, Geschieresweg – Aagtekerke, 30 april 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Tapuit, Oranjezon, 24 april 2021. Foto: Marten Peene.

Overige fenologie: Boomvalk 11/04, Bosruiter 21/04, Dwergstern 06/04, Noordse Stern 11/04, Zwarte Stern 17/04, Gierzwaluw 18/04, Koekoek 19/04, 10/04 Kleine Karekiet, 17/04 Sprinkhaanzanger, Braamsluiper 20/04, Grasmus 12/04, 25/04 Tuinfluiter, Paapje 27/04, Nachtegaal 03/04, Engelse Kwikstaart 02/04, Noordse Kwikstaart 28/04

Paapje, Geschieresweg – Aagtekerke, 29 april 2021. Foto: Corstiaan Beeke.

Waarnemers: Piet Andeweg (PA), Corstiaan Beeke (CB), Tineke Bekenkamp, Arnoud van den Berg, Huibert van den Bos (HvdB), Matthijs Broere (MB), Tirza de Bruin, Roy Dassen, Roy Eekman, Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Jolande Hendriks, Mark Hoekstein (MH), Ruben den Hollander, Alex van Iersel , Toy Janssen, Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Ko Koppejan, John van Lier, Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Tobi Koppejan (TK), Peter Meininger (PM), Matty Moens, Corine Osté (CO), Arjan Ovaa (AO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter, Tin Raats, Bart de Ruiter (BdR), Henk Schobben, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jos Tramper (JT), Lennart Verheuvel (LV), Frans Vogel (FV), Jaco Walhout (JW), Seth Walhout (SW), Pim Wolf (PW), Martin van de Zande.