Bijna de gehele maand was het bijzonder fraai voorjaarsweer met veelal noordoostenwind en blauwe luchten. Dit leverde met name veel leuke roofvogels en steltlopers op. Lees, kijk en geniet mee!

In de nacht van 24 april werd boven Middelburg de roep van een overvliegende Roerdomp opgenomen (SL). In totaal werden niet minder dan 23 overvliegende Purperreigers opgemerkt (div). Op 9 april vloog een adulte Zwarte Ooievaar eerst over het Zandvoortweggebied naar noord (MP e.a.) en later bij Oranjezon naar oost (CB, LZ). Dit betreft met afstand de vroegste waarneming van deze soort ooit op Walcheren.

Zwarte Ooievaar, ingang Oranjezon, 9 april 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Deze maand waren er vermoedelijk tenminste twee verschillende Casarca’s aanwezig op Walcheren. Er waren meerdere waarnemingen uit het Zandvoortweggebied en het Noordervroon e.o., maar er waren ook meldingen van Casarca’s in de Kaalkopplas van Oranjezon op 19 april (JW) en in het Nollebos op 21 april (FA).

Zomertaling, Noordervroon – Westkapelle, 21 april 2020. Foto: Corine Osté.

Hoogste aantallen Zomertalingen in deze periode waren 5 ex in het Noordervroon op 12 april (CB) en 9 ex in het Zandvoortweggebied op 24 en 25 april (CB). Van 5 t/m 11 april was een wel erg tam mannetje Krooneend aanwezig in een watergang ten noorden van Koudekerke (Sem van Huizen e.a.). op de 12e dook vermoedelijk dezelfde Krooneend op in het Noordervroon (FA), waar hij de rest van de maand aanwezig bleef. Het lijkt hier om dezelfde vogel te gaan die vorig jaar langdurig bij Zoutelande en in het Noordervroon verbleef. De IJseend die vanaf 13 november 2019 aanwezig was in de monding van de buitenhaven van Vlissingen, werd daar op 1 april voor het laatst gezien (div).

IJseend, buitenhaven Vlissingen, 1 april 2020. Foto: Maarten Sluijter.

Er werden meerdere Zeearenden in het luchtruim boven Walcheren opgemerkt. Op 1 april vloog een 2kj boven het Edisonpark, Vlissingen, naar noord (MS). Deze vogel werd daarna ook nog boven Middelburg opgemerkt (MK, HJ). Naar later bekend werd, was dit een in Nederland gezenderde vogel. Bovendien vloog is er diezelfde middag nog een andere Zeearend met zender onopgemerkt over Walcheren gevlogen (Bron: Dirk van Straalen en https://www.werkgroepzeearend.nl/). Op 5 april vloog een 4kj Zeearend eerst over Sint Laurens (PW) en even later over de tuin van CB in Serooskerke. Verspreid over de gehele maand werden niet minder dan tien overtrekkende Visarenden gemeld (div).

Zeearend, Serooskerke, 5 april 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Visarend, Noordervroon – Westkapelle, 27 april 2020. Foto: Gerard Troost.

Op 15 april fotografeerde MP een onvolwassen Steppekiekendief boven Oost-Souburg. De vogel verdween hoog in noordelijke richting en werd niet meer door anderen opgepikt. Op 21 april werd bij de ingang van Oranjezon een jagend mannetje Grauwe Kiekendief gezien (BV). Er werd tweemaal een Rode Wouw gezien: op de 15e vloog er eentje over het Zandvoortweggebied (Rianne Geelhoed) en op de 23e trok er eentje over de Mortiere, Middelburg (Marten van de Zande). In totaal werden niet minder dan zeven Zwarte Wouwen gezien (div).

Zwarte Wouw, Noordervroon – Westkapelle, 30 april 2020. Foto’s: Rob Sponselee.

Nadat op zondagmorgen 5 april een Grijze Wouw enige tijd ter plaatse was geweest bij de Wanteskuup, Colijnsplaat, haalde LZ voor de zoveelste keer uit vanuit zijn tuin in de Mortiere, Middelburg. Hij zag de Grijze Wouw daar aan het begin van de middag hard naar zuidwest vliegen en wist zelfs bewijsplaatjes te maken. SL koos strategisch positie aan de Oostelijke Bermweg, oost van de buitenhaven van Vlissingen. Daar wist hij de wouw even later op te pikken, maar de vogel raakte ook daar al snel weer uit beeld. Mogelijk werd de vogel even later nog ver boven de Sloehaven gezien (MG). Opmerkelijk genoeg zagen RJ en CO acht dagen later weer een Grijze Wouw, in westelijke richting vliegend over hun huizen aan de Ritthemsestraat. Indien aanvaard gaat het hier om de eerste (en wellicht tweede) Grijze Wouw ooit op Walcheren. In totaal werden vijftien overtrekkende Smellekens gezien (div).

Smelleken, Serooskerke, 5 april 2020. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 15 april werd in de duinen bij Klein Valkenisse een Houtsnip gezien (AvG). Een Strandplevier vloog op 24 april langs Westkapelle (PM). Van 1 t/m 3 april was een Bokje fraai foeragerend te zien in het Zandvoortweggebied (AB, CB, PW) en op 2 april waren hier zelfs drie vogels aanwezig (PW). Op de 28e werd in de plas aan de Stenen Kruisweg ook nog een (laat) Bokje gezien (CB). Andere noemenswaardige steltlopersoorten en –aantallen in het Zandvoortweggebied waren twee Steltkluten op de 11e (AvG e.a.) en twee andere op 17 april (SL e.a.), een vrouwtje Strandplevier op 27 april (CB e.a.), 51 Kemphanen op 28 april (MP), een Krombekstrandloper in zomerkleed van 24 t/m 28 april (CB e.a.), een Temmincks Strandloper van 20 t/m 26 april (MS e.a.), op diverse data een Kleine Strandloper en 2 ex op 28 april (MP), een Drieteenstrandloper op de 27e (CB, LZ), 44 Groenpootruiters op 24 april (CB) en 28 Bosruiters op 28 april (MP). In de namiddag en aan het begin van de avond van 28 april was er daarnaast ook opvallende doortrek van onder meer Rosse Grutto’s en Bontbekplevieren zichtbaar. Niemand heeft daarvan een volledig beeld, maar in het Zandvoortweggebied werden van beide soorten in totaal meer dan 100 ex gezien (MP, PdP).

Naast diverse overvliegende groepjes Rosse Grutto’s, Zilverplevieren, Regenwulpen en Tureluurs pakte CB nog een fijne aanvulling mee voor de tuinlijst (Serooskerke) in de vorm van een Krombekstrandloper. In het Noordervroon waren de diversiteit en de aantallen meestal wat minder, maar het vermelden waard waren een mannetje Strandplevier op 16 en 19 april (TL e.a.), een Krombekstrandloper op 17, 22, 28 en 30 april (div), een Kleine Strandloper van 19 t/m 22 april (div) en op de 21e 2 ex (MPe) en 111 Tureluurs op 21 april (RS). Bij het scheiden van de (maand)markt ontdekte PdP langs de Geschieresweg, Aagtekerke, in de namiddag van 30 april een drietal Morinelplevieren ( 2 man, 1 vrouw). De vogels leken na een klein uur helaas al weer gevlogen (RS).

De 3kj Grote Burgemeester van Vlissingen werd daar tot en met de 24e waargenomen (div). Op 12 april maakte de vogel weer eens een uitstapje naar het Noordervroon (FA) en op de 23e werd de Grote Burgemeester vanaf Telpost Breskens gezien (div). Op 16 april vlogen in een halfuurtje 439 Dwergmeeuwen langs Westkapelle (MK). In de ochtend van 21 april trokken 13 Zwarte Sterns na een korte foerageerpauze in het Noordervroon door naar noordoost (RS). Het hoogste aantal Dwergsterns daar was 21 ex op 30 april (RS). Noordse Sterns passeerden Westkapelle op 16 april (MK) en op 25 april (MS). Op 21 april vlogen 2 ex over zee bij Oranjezon (MK).

Velduilen op doortrek werden gezien bij de monding van de buitenhaven van Vlissingen op 1 april (LZ), langs de Van Vollenhovenweg, Serooskerke, op 9 april (RS),  langs de A58 bij Nieuw en Sint Joosland op 15 april (Martin van de Zande), boven de duinen van Dishoek op de 19e (AvG) en langs de Hollandseweg, Aagtekerke, op 21 april (RS, CB).

Er waren twee eenmanswaarnemingen van een Hop in Oranjezon. Op 11 april zag Anton van Haperen er in het westelijk deel een opvliegen en gedurende een halve minuut een bovenin een struik zitten, waarna de vogel al snel weer weg vloog. Op de 19e zag Merijn Maltha een Hop fraai op gras foerageren in het oostelijk deel. De Gierzwaluw die al op 12 april boven Oost-Souburg werd gefotografeerd (MP), is wellicht de vroegste ooit op Walcheren. Dat geldt mogelijk ook voor de eerste twee Zomertortels op 21 april in Oranjezon (MK).

Cetti’s Zanger, Polredijk – Veere, 24 april 2020. Foto: Corine Osté.

Op 25 april werden op de manege bij Westkapelle niet minder dan 60 Engelse Kwikstaarten geteld (MG, IW). Verder was het poloveld langs de Slotdreef bijzonder in trek bij Tapuiten. Het aantal liep daar op tot 38 ex op de 27e (RS). Blauwborsten blijven met slechts een handjevol meldingen schaars op Walcheren. Bijzonder was de fraaie Grote Pieper die op 22 april op het parkeerterrein van Noordduine bij Domburg aanwezig was (CM).

Grote Pieper, Domburg, 22 april 2020. Foto: Cor Moens.

Vuurgoudhaan, Oranjezon, 3 april 2020. Foto: Corine Osté.

Het hoogste aantal Beflijsters werd (zoals gebruikelijk) gezien in Oranjezon: 16 ex op 11 april (NdS). Hier scharrelde die dag ook een mannetje Europese Kanarie tussen de Putter (CM). Op 5 april was een zingend mannetje Europese Kanarie enige tijd aanwezig in de tuin van RJ in Ritthem. Daarnaast werd deze maand nog driemaal een overtrekkend exemplaar gemeld (div).

Europese Kanarie, Ritthem, 5 april 2020. Foto: Corine Osté.

Op 27 april werd (slechts een paar keer) een zingende Fluiter gemeld bij de ingang van Oranjezon (MG, IW). Hier zat die dag ook al een vroege Spotvogel te zingen (MG, IW). In april werden maximaal twee Roeken in en rond Westkapelle gezien (FA, HR) en op 15 april was er een aanwezig in Welzinge, Ritthem (LZ).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Angelique Belfroid (AB), Rianne Geelhoed, Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Anton van Haperen, Sem van Huizen, Henk Jobse (HJ), Ralf Joosse (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Merijn Maltha, Peter Meininger (PM), Cor Moens (CM), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Niels de Schipper (NdS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ), Martin van de Zande.