Een Noordse Stormvogel vloog op 19 aug naar zuidwest langs Westkapelle (TL). Een 1e-wk Kuifaalscholver was op 17 aug aanwezig ter hoogte van Joossesweg (ES) en een 2e-kj Kuifaalscholver was op 20 aug weer eens aanwezig langs de Westerscheldedijk bij Ritthem (MP, RS). Op 8 aug vlogen drie juveniele Purperreigers langs telpost De Nolle (MP, RvT). Vanaf 11 aug werd er regelmatig een juveniele vogel gezien in de sloten rondom het Noordervroon (Marcel Capello e.a.). Op 14 aug vloog een juveniele Purperreiger noordwaarts over de Hollandseweg, Meliskerke (CB) en op 19 aug was er eentje ter plaatse langs de Steenheulweg bij Hoogelande (MK). Een adult vrouwtje Krooneend zwom op 8 en 9 aug in het Noordervroon (MK e.a.).

Juveniele Purperreiger, Noordervroon – Westkapelle, 14 augustus 2017. Foto: Marten Peene.

Wespendieven vlogen over Schellach op 10 aug (PR), over Middelburg op 13 aug (MK), over Dishoek op 14 aug (AvG), over de Vliegveldkreek op 16 aug (MP) en 2 ex over Middelburg op 20 aug (KL). Leuk was de waarneming van een zuidwaarts vliegende Zwarte Wouw over het centrum van Middelburg op 16 aug (MK).

Er waren diverse waarnemingen van adulte Morinelplevieren. Op 13 aug vloog een roepende vogel over het Noordervroon (MK, MP). Een dag later trok een exemplaar langs De Nolle (MG, MP, TL) en stond een vogel tussen Goudplevieren in het Noordervroon (Carien Geertse). De klapper van de periode was een fraaie ruiende adulte Amerikaanse Goudplevier die op 8 aug knap in een groep Goudplevieren in het Noordervroon werd opgemerkt door MP en RvT. Verrassend genoeg was deze vogel slechts anderhalf uur ‘twitchbaar’ en kwamen verschillende vogelaars dus te laat. Ook de daaropvolgende dagen werd de vogel niet meer teruggevonden. Dit was de vierde keer dat er een Amerikaanse Goudplevier op Walcheren werd gezien na vogels in het Zandvoortweggebied in mei 1994, bij Meliskerke in oktober 1996 en in jan/feb 2004 weer in het Zandvoortweggebied.

Amerikaanse Goudplevier, Noordervroon – Westkapelle, 8 augustus 2017. Video: Corstiaan Beeke.

Maximale aantallen steltlopers in het Noordervroon: Kemphaan 56 ex op 11 aug (RS), Bonte Strandlopers 82 ex op 11 aug (RS), Krombekstrandloper 2 ex op 8 aug (div), Kleine Strandloper 3 ex op 13 aug (TL), Witgat 26 ex op 11 aug (TL), Bosruiter 8 ex op 11 aug (TL), Watersnip 36 ex op 11 aug (RS). Op 14 aug vlogen bovendien 54 Watersnippen langs de Nolle (MG).

Bonte Strandloper, zeedijk Westkapelle, 9 augustus 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Kanoet, zeedijk Westkapelle, 14 augustus 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Voor het eerst in twee jaar tijd zwom er vanaf 12 aug weer eens een juveniele Grauwe Franjepoot in het Noordervroon (JS). Het beestje bleef de gehele periode aanwezig (div). In tien jaar tijd zijn en nu 17 Grauwe Franjepoten gezien in het Noordervroon.

Grauwe Franjepoot (twee foto’s in één), Noordervroon – Westkapelle, 14 augustus 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 8 aug stonden zes juveniele Zwartkopmeeuwen in het Noordervroon (div). Opmerkelijk was de waarneming van een juveniele Drieteenmeeuw langs Westkapelle op 13 aug (RS). Bijzonder fraai was de kakelverse juveniele Dwergmeeuw die op 18 aug in het Noordervroon en langs de zeedijk van Westkapelle Werd gezien (div).

Juveniele Dwergmeeuw, zeedijk Westkapelle, 18 augustus 2017. Foto: Kris De Rouck.

Een waarnemer meldde tot tweemaal toe – op 12 en 15 aug – een roepende Steenuil ten noorden van Krommenhoeke (Ton ter Heerd).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Marcel Capello, Carien Geertse, Arjen van Gilst (AvG), Marc Goedbloed (MG), Ton ter Heerd, Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Mayro Pattikawa (MP), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT).