De Roerdomp van het Groot Vroon bij Dishoek werd daar op 7 maart nog gezien (SL). In de avond van 9 maart werd gezien hoe tenminste 9 Kleine Zilverreigers kwamen slapen in Toorenvliedt, Middelburg (MPe). Op 7 maart vloog een Grote Zee-eend langs Westkapelle (Ad Hamers). De eerste Zomertalingen werden gezien in het Zandvoortweggebied op 11 maart (RJ e.a.). Dat is qua plek en datum niet ongebruikelijk, maar dat was het aantal wel: meteen 11 ex (10m, 1v)! Daarna was er hier een paartje aanwezig op 15 maart (AvG e.a.) en waren er meldingen in het Noordervroon op 11 maart 1 ex (MPe) en op 19 maart 2 ex (CM, CB).

Aalscholver, Middelburg, 7 maart 2017. Foto: Marcel Klootwijk.

Er werd in deze periode zes keer een Blauwe Kiekendief gezien, waaronder een adult mannetje op 6 maart bij Schellach (PR). De eerste Rode Wouw van het jaar vloog op 10 maart over de Manteling ter hoogte van Kasteel Westhove (Wouter van Dort). Het enige Smelleken van de periode joeg op 15 maart in het Zandvoortweggebied (RJ). De eerste Kleine Plevier van het jaar was op 9 maart in het Zandvoortweggebied aanwezig (JS). Er werden vier verschillende Oeverlopers gemeld (div).

Zomertaling, Westkapelle – Noordervroon, 19 maart 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 11 maart stond een 2e-kj Grote Burgemeester in het Noordervroon (MPe, PR, HR). Een Velduil vloog die dag over Beachclub Zuiderduin, Joossesweg (ES) en op 12 maart werd er één gezien in Oranjezon (Yes Baas). Op verschillende dagen werd(en) weer eens één of twee Steenuil(en) gezien op de bekende plek aan de zuidrand van Nieuw en Sint Joosland (div).

Steenuil, Nieuw en Sint Joosland, 12 maart 2017. Foto: Piet de Poorter.

In het bos bij de Vierhoogten, Oostkapelle (Randduin) werd op 7 en 12 maart weer minimaal één Kleine Bonte Specht gezien (JS, MK / RS). Aan de oostzijde van Oostkapelle (Zeeduin) werd op 7 maart een roepende Boomklever gehoord (MK, MPe). Vanaf 6 maart werden her en der Rouwkwikstaarten gemeld (div). Een mooi aantal van 11 ex vloog op 12 maart langs telpost Oranjezon (MK, RJ).

Op 8 maart werden 16 Waterpiepers gemeld op het grasland zuidwest van de Mortiere (PW). Daarnaast werd nog 1 ex gezien op 11 maart in het Zandvoortweggebied (RS) en 2 ex in het Noordervroon op 18 maart (MPe, PR). De twee Grote Piepers die in het Zandvoortweggebied overwinterd hebben, werden daar op 17 maart nog gemeld (HH). De eerste Blauwborst was al mooi op tijd terug: op 12 maart was een mannetje ter plaatse in de caisson langs de Polredijk, Veere (MK). De eerste zingende Fitis was er ook vroeg bij dit jaar, op 15 maart in het Berkenbosch, Oostkapelle (KL). Een dag later volgde ook de eerste Tapuit, in de duinen ter hoogte van Kasteel Westhove (Corrie van der Hart).

Tjiftjaf, Ritthem, 11 maart 2017. Foto: Corine Osté.

De drie Europese Kanaries aan de noordrand van Vlissingen werden in elk geval op 13 maart nog gemeld (Lilian Gillissen). Naast de bekende vogels bij Buiten de Veste werden op 12 maart Appelvinken gezien bij Zeeduin, Oostkapelle (3 ex, RS) en langsvliegend bij telpost Oranjezon (4 ex, MK, RJ).

Waarnemers: Yet Baas, Corstiaan Beeke (CB), Wouter van Dort, Lilian Gillissen, Arjen van Gilst (AvG), Ad Hamers, Corrie van der Hart, Henk Huige (HH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Cor Moens (CM), Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Pim Wolf (PW).