Een Kuifaalscholver zwom op 6 feb op zee bij Oranjezon (LZ) en op 13 feb was een exemplaar aanwezig op de Westerschelde ter hoogte van de Spuikom van Ritthem (JS). Op 17 feb vloog een IJsduiker langs Westkapelle naar zuidwest (AvG). Een vroege groep van 17 Lepelaars koerste op 14 feb over Dishoek naar noordoost (ES). Op 15, 17 en 18 feb werd een Roerdomp (met hangende poot) gezien in een klein rietveldje in het Groot Vroon bij Dishoek (JG e.a.). Een tweede Roerdomp was op 18 feb aanwezig in een rietrand langs de Landschuurweg, Veerse Kreken (MK).

Lepelaar, Zandvoortweggebied, 17 februari 2017. Foto: Lenn van de Zande.

De Wilde Zwaan van Hoogelande werd daar deze periode alleen op 15 feb gezien (JW, MPe). Het aantal Kleine Zwanen daar liep nog op tot 14 ex op 17 feb (JW), maar op de 19e waren er nog slechts 4 ex aanwezig (div). Een Roodhalsgans was op de 15e en de 16e aanwezig tussen Brandganzen in het Oude Veerseweggebied (JS e.a.). Op 13 feb was een Casarca aanwezig op grasland aan de noordoostrand van de wijk Lammerenburg, Vlissingen (PP e.a.).

Roodhalsgans, Oude Veerseweggebied, 15 februari 2017. Foto: Piet de Poorter.

Op 6 feb zwommen weer eens negen Toppers op de Veerse Kreken (LZ). Een dag later dobberden er twaalf op het Veerse Meer, gezien vanaf de binnenzijde van de Veerse Dam (SL). Een op 19 feb als mogelijke Kleine Topper gemelde vogel in de Vest van Veere (RS) bleek helaas toch om een hybride te gaan, mogelijk Kuifeend x Topper of zelfs Kuifeend x hybride Kuifeend x Topper (een zogenaamde f2 hybride). De vier Grote Zee-eenden werden op 14 en 19 feb weer gemeld op het noordwestelijk deel van het Veerse Meer (PW / MP). De twee IJseenden op zee ter hoogte van Groot Valkenisse werden daar nog gezien tot 8 feb (LZ). Op 12 feb werd 1 ex langsvliegend bij Westkapelle gemeld (ES). Apart was de aanwezigheid van een mannetje Grote Zaagbek op een plasje aan de noordwestelijke rand van Arnemuiden op 10 feb (BR, MK).

IJseenden, op zee bij Groot Valkenisse, 8 februari 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Grote Zaagbek, Arnemuiden, 13 februari 2017. Foto: Marcel Klootwijk.

Een Bruine Kiekendief werd op 6 feb gezien bij de Vliegveldkreek (PM) en op 12 feb vloog er eentje over Joossesweg (ES). De onvolwassen Zeearend die op de eilanden van het Veerse Meer overwintert, werd op 16 en 17 feb vliegend boven het Oude Veerseweggebied gezien (CM / LZ, DW, MP). Tussen 10 en 18 feb werd zes keer een Smelleken op Walcheren gezien (div).

Zeearend, Oude Veerseweggebied, 15 februari 2017. Foto: Mayro Pattikawa.

Slechtvalk, zeedijk Westkapelle, 8 februari 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Het eerste groepje Grutto’s van het voorjaar landde op 15 feb in het Zandvoortweggebied (AvG). Op 12 feb stond een Regenwulp op de zeedijk van Westkapelle (ES). Een winterse Kleine Strandloper scharrelde op 13 feb in het Noordervroon (RS e.a.). Op 17 feb werden niet minder dan tien Bokjes opgestoten op het Schor van de Sloehaven (MPe). Naast de overwinterende Zwartkopmeeuw van het Nollebos werden exemplaren gezien op 15 feb op een akker ten zuiden van de Mortiere (RS), op 17 feb in het Oude Veerseweggebied (JS) en op 19 feb bij de Spuikom van Ritthem (JW). Op 8 en 16 feb werd een foeragerende Alk gezien voor de zeedijk van Westkapelle (LZ / AvG).

Na bijna negen maanden zonder waarnemingen werd op 11 feb de Steenuil bij Nieuw en Sint Joosland weer een gemeld (MP). Daarna volgden verschillende waarnemingen, met op 18 feb zelfs 2 ex (MG). Op de twee bekende plekken (Oostkapelle en Dishoek) werden nog respectievelijk maximaal vier en drie Ransuilen gemeld (div).

Kerkuil, omgeving Schellach, 6 februari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Ransuil, Dishoek, 17 februari 2017. Foto: Marten Peene.

De twee Grote Piepers bleven keurig de gehele periode aanwezig in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied, maar waren vaak lastig te vinden (div). Negen Boomleeuweriken vlogen op 14 feb over Dishoek (ES). De Cetti’s Zanger van de caisson van Veere werd daar op 17 en 18 feb weer gehoord (MPe / MK).

Grote Pieper, Zandvoortweggebied, 8 februari 2017. Foto: Henk Huige.

Heel verrassend was de ontdekking van twee Europese Kanaries aan de noordelijke rand van Paauwenburg, Vlissingen op 8 feb (Lilian Gillissen). Vanaf de 9e werden hier zelfs dagelijks drie vogel gezien: twee mannetjes en een vrouwtje / onvolwassen. De mannetjes zongen ook regelmatig. Uniek, wat het is nog niet eerder voorgekomen dat meerdere Europese Kanaries hebben overwinterd op Walcheren.

Europese Kanarie, Vlissingen, 14 februari 2017. Foto: Piet de Poorter.

Twee zingende mannetjes Europese Kanarie, Vlissingen, 18 februari 2017. Audio-opname: Corstiaan Beeke.

Op 14 feb werd een Kleine Barmsijs gezien in Oranjezon (MK) en vanaf 17 feb was een groepje van vijf exemplaren aanwezig aan de zuidoostrand van Oost-Souburg (RS e.a.). Het maximumaantal Appelvinken dat bij Buiten de Veste gemeld werd was 9 ex op 6 feb (LZ). Op 16 feb was 1 ex aanwezig net ten oosten van Kasteel Westhove (RS).

Waarnemers: Lilian Gillissen, Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Cor Moens (CM), Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PP), Bart de Ruiter (BR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Dennis van de Waart (DW), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).