Het meest in het oog springend in deze periode waren de zeevogels bij Westkapelle. Een ochtend met NW5 leverde op 6 sept meteen 1 Vale Pijlstormvogel, 1 Grauwe Pijlstormvogel, 1 Noordse Pijlstormvogel, 3 Grote Jagers, 7 Kleine Jagers en 1 Kleinste Jager op. Op 9 sept vlogen er een Parelduiker, een Noordse Pijlstormvogel en een Grote Jager langs.

Dit bleek echter slechts kinderspel vergeleken bij wat nog zou komen. Op 12 sept bracht een mooie W5 een topaantal Noordse Pijlstormvogels naar de kust. Er werden die dag 190 ex geteld (2e dagtotaal ooit voor de telpost). Daarnaast werden die dag genoteerd: 1 Vaal Stormvogeltje, 1 Noordse Stormvogel, 4 Grauwe Pijlstormvogels, 1 Vale Pijlstormvogel, 1 Grauwe Franjepoot, 197 Zwarte Sterns, 14 Grote Jagers, 3 Middelste Jagers en 10 Kleine Jagers.

Noordse Pijlstormvogels, Westkapelle, 12 september 2017. Foto: Kris De Rouck.

De dag erna, 13 sept, waaide het nog een beduidend harder, maar ook uit een iets andere richting: WZW 7-8. Toch werd er weer heel de dag geteld. En terecht: 10 Grauwe Pijlstormvogels, 135 Noordse Pijlstormvogels, 2 Vorkstaartmeeuwen (juv), 5 Grote Jagers, 2 Middelste Jagers, 25 Kleine Jagers en 3 Kleinste Jagers. Opmerkelijk genoeg vlogen er aan het eind van de middag in twee uurtjes tijd ook 9 Noordse Pijlstormvogels in westelijke richting langs de zeedijk ter hoogte van Ritthem (LZ). Vermoedelijk waren dit vogels die een eindje de Westerschelde op ‘gewaaid’ waren en weer koers zetten richting open zee.

Grote Jager, Westkapelle, 13 september 2017. Foto: Jurriën van Deijk.

Juveniele Vorkstaartmeeuw, Westkapelle, 13 september 2017. Foto: Thomas Luiten.

1e-winter Drieteenmeeuw, Westerschelde t.h.v. Ritthem, 13 september 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Uiteindelijk zou de beste dag toen nog komen. Op 14 sept draaide de wind in de loop van de dag van W5-6 naar NW7. Dit leverde een prachtige soortenlijst en indrukwekkende aantallen op: 8 Vaal Stormvogeltjes, 12 Noordse Stormvogels, 22 Grauwe Pijlstormvogels, 171 Noordse Pijlstormvogels, 1 Vale Pijlstormvogel, 2223 Rosse Grutto’s (dagrecord voor de telpost), 5 Vorkstaartmeeuwen (1 ad, 4 juv), 182 Grote Jagers, 16 Middelste Jagers, 66 Kleine Jagers, 15 Kleinste Jagers en 3 Alken.

Noordse Pijlstormvogel, Westkapelle, 14 september 2017. Foto: Kris De Rouck.

Op 15 sept was de wind afgezwakt tot W4 en volgden in een onderhoudende telochtend nog 1 Zomertaling, 2 Noordse Stormvogels, 8 Noordse Pijlstormvogels, 245 Bontbekplevieren, 5 Krombekstrandlopers, 1 Vorkstaartmeeuw (juv), 25 Grote Jagers, 25 Kleine Jagers en 3 Kleinste Jagers. Op 16 sept werden nog twee Noordse Pijlstormvogels gemeld (MG, Viktor Beeldens) en een dag later nog eens 2 ex (Wim Davidse, Wim Roelant).

Er waren weer diverse meldingen van een onvolwassen Kuifaalscholver net buiten de buitenhaven van Vlissingen (div). Op 11 sept bleek weer (of nog steeds) een juveniele Purperreiger aanwezig langs de Steenheulweg bij Hoogelande (Han Derks). Opmerkelijk was de waarneming van een adulte witte vorm Sneeuwgans in een groepje Brandganzen langs de J. Moensweg in het Noordervroon op 11 sept (JW e.a.). In totaal werden in deze periode vijf Wespendieven gemeld (div). Op 17 sept vloog een Visarend naar zuidwest over de Mortiere, Middelburg (LZ). De Roodpootvalk die vanaf 31 aug aanwezig was langs de Steenheulweg, werd daar voor het laatst gemeld op 12 sept (MK, JW). Smellekens vlogen 17 sept langs de Nolle (MP) en over Hoogelande (PM).

Juveniele Roodpootvalk, weihoek Hoogelande, 3 september 2017. Foto: Kris De Rouck.

De juveniele Morinelplevier die op 3 sept werd ontdekt in een groep Goudplevieren langs de Slaakweg, Westkapelle, was daar ook op 4 sept nog aanwezig (div). Een adulte Morinelplevier werd op 11 sept gezien tussen Goudplevieren op een akker langs de Hollandseweg, Meliskerke (Jolanda Wannet, Co Dooms). De Gestreepte Strandloper in het zuidelijk deel van het Noordervroon werd daar alleen op 4 sept nog gezien (Co Dooms). Die dag liepen hier ook drie juveniele Krombekstrandlopers (PW) en op 16 sept werd er 1 ex opgemerkt (Ruben Cornelisse). In het Noordervroon werd regelmatig één Temmincks Strandloper gezien en op 9 sept zelfs 2 ex (PW).

Echt schaars voor Walcheren was de Reuzenstern die op 9 sept langs ’t Kiekuus vloog (René-Marie Lafontaine). Op 8 en 9 sept was een Velduil aanwezig langs de Steenheulweg, Hoogelande (div). Vanaf 9 sept tot in elk geval 17 sept jaagden met name ’s avonds twee Velduilen in het Zandvoortweggebied (JW e.a.) en op 10 sept flapten 2 ex samen naar zuidwest over de zeedijk van Westkapelle (JW, MK). Op 16 sept vloog er één op langs de Trommelweg, Domburg (Ruben Cornelisse). Op 17 sept trok er eentje langs de Nolledijk (MP).

Velduil, weihoek Hoogelande, 9 september 2017. Foto: Marten Peene.

Er was weer een vogelaar die een Hop op bezoek kreeg in z’n tuin. Jan Willemse was de gelukkige op 6 sept, aan de zuidwestrand van Sint Laurens. De vogel werd ook nog gezien door JW en RS. Op 4 sept vloog er een juveniele Koekoek langs ’t Kiekuus (RS, Jolanda Wannet) en er werd een Draaihals opgestoten langs het voetpad bij het opslagterrein van Westkapelle (RS). Op 15 sept gebeurde dit nogmaals, nu in de zeereep langs hetzelfde opslagterrein (MS, Joey Braat).

Hop, Sint Laurens, 6 september 2017. Foto: Jaco Walhout.

Op 9 sept vloog een roepende Duinpieper langs ’t Kiekuus (MG, IW, PR). Twee trekkende Grote Piepers werd op 17 sept bij Westkapelle opgemerkt: 1 ex vloog over het puinpad (JW) en later op de ochtend passeerde 1 ex de zeedijk (Christoph Braunberger). In de ochtend van 17 sept vlogen in totaal minstens 52 Zwarte Mezen op verschillende plaatsen over Westkapelle (JW, MP, RS). Op 17 sept vloog de een roepende Ortolaan langs de Nolle (MP).

Tapuit, opslagterrein Westkapelle, 6 september 2017. Foto: Piet de Poorter.

Waarnemers: Viktor Beeldens, Joey Braat, Christoph Braunberger, Ruben Cornelisse, Wim Davidse, Han Derks, Co Dooms, Marc Goedbloed (MG), Marcel Klootwijk (MK), René-Marie Lafontaine, Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Peteer Roelse (PR), Wim Roelant, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Jaco Walhout (JW), Jolanda Wannet, Izak Weststrate (IW), Jan Willemse, Pim Wolf, (PW), Lenn van de Zande (LZ) en tientallen andere waarnemers bij de zeetrek op Westkapelle.