De beste dag qua zeetrek was 2 november. Die dag werden de volgende leuke soorten genoteerd: drie Parelduikers, twee IJsduikers, 19 Grauwe Pijlstormvogels, een Vale Pijlstormvogel, vier Vaal Stormvogeltjes, twee Rosse Franjepoten, vier Grote Jagers, 22 Middelste Jagers, vier Kleine Jagers, twee Kleine Alken, bijna 1000 Alk/Zeekoeten, waarvan ruim 10% kon worden gedetermineerd: 122 Zeekoeten, 12 Alken (div) en een over zee vliegende Houtsnip (KdR). Een dag later volgde er nog een staartje, met zeven Toppers, drie Parelduikers, twee Grauwe Pijlstormvogels, een Grote Jager, drie Middelste Jagers en drie Kleine Alken (TL).

vaal-stormvogeltje-1-westkapelle-02112016-kris-de-rouck

Vaal Stormvogeltje, Westkapelle, 2 november 2016. Foto: Kris de Rouck.

rosse-franjepoot-1-westkapelle-02112016-kris-de-rouck

Rosse Franjepoot, Westkapelle, 2 november 2016. Foto: Kris de Rouck.

Op 5 nov was de wind minder goed dan voorspeld (WNW 4), maar werden door verschillende waarnemers toch weer leuke soorten gezien: een Grauwe Pijlstormvogel, drie Noordse Sterns, 6 Grote Jagers, een Middelste Jager, twee Kleine Jagers, een late Kleinste Jager, zeker 25 Alken (in groepjes foeragerend op zee) en er was ook nog een melding van een Papegaaiduiker (Johan van Rossum). De dag er na, 6 nov, was de wind wel goed (WNW 5-6), maar een echte topdag bleef uit. Toch was er een leuke daglijst, met vier Toppers, drie IJseenden, twee Parelduikers, een Noordse Stormvogel, tien Grauwe Pijlstormvogels, drie Kuifduikers (ter plaatse), een Kuifaalscholver, een Zwartkopmeeuw, een 1kj Grote Burgemeester (door vier waarnemers vanuit de Westkaap), een Noordse Stern, tien Grote Jagers, vijf Middelste Jagers, twee Kleine Jagers, elf Alken (div). Op 10 nov passeerden nog twee Grauwe Pijlstormvogels (Evert de Gooijer).

kuifaalscholver-zeedijk-westkapelle-06112016-kris-de-rouck

Kuifaalscholver, adult, Westkapelle, 6 november 2016. Foto: Kris de Rouck.

grote-zee-eend-zeedijk-westkapelle-06112016-kris-de-rouck

Grote Zee-eend, Westkapelle, 6 november 2016. Foto: Kris de Rouck.

middelste-jager-westkapelle-06112016-kris-de-rouck

Middelste Jager, 1kj, Westkapelle, 6 november 2016. Foto: Kris de Rouck.

Op 1 nov waren twee Parelduikers ter plaatse op zee ter hoogte van het strand bij Oranjezon (MK, RJ). In de eerste week van november werden zeker tien langsvliegende vogels gezien bij Westkapelle (div). Een IJsduiker was op 12 nov ter plaatse op zee ter hoogte van Domburg (Wouter van Gompel). Er werden in totaal 16 langsvliegende Grote Zee-eenden gezien, waarvan 6 ex op 2 nov langs Westkapelle (div). Op 11 nov werd een Nonnetje gezien in het Noordervroon (Marie-Jose Verbeeten). Een 1kj Kuifaalscholver was op 11 en 12 nov (weer eens) aanwezig in de Sloehaven (TB e.a.). Erg leuk was de waarneming van een Kleine Alk op 2 nov, die een uur lang voor de HVP bij de monding van de buitenhaven van Vlissingen foerageerde (RS e.a.).

kleine-alk-vlissingen-02112016-thomas-luiten

Kleine Alk, Vlissingen – monding buitenhaven, 3 november 2016. Foto: Thomas Luiten.

Vermoedelijk dezelfde onvolwassen Rode Wouw werd op 10 en 12 nov verschillende keren gezien in de omgeving van de Oostkreek van Westkapelle (FA, WvZ e.a.). De beste meeuwendag in deze periode was 8 november, met op Westkapelle onder meer 18 Pontische Meeuwen en 12 Geelpootmeeuwen (CB). Twee Pontische Meeuwen (1kj en 2kj) droegen een kleurring uit Duitsland. Op 1 nov was al een Poolse 1e-kj op het strand bij Oranjezon gezien (MK, RJ). Wellicht de laatste Noordse Stern van het jaar was op 13 nov aanwezig op een paalhoofd bij Dishoek (JG). Er werden Velduilen gezien in het zuidelijk deel van het Dishoekse Bos op 4 nov (FA) en over zee bij Joossesweg op 8 nov (ES).

pontische-meeuw-zeedijk-westkapelle-13112016-corstiaan-beeke

Pontische Meeuw, 1kj, zeedijk Westkapelle, 13 november 2016. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Rouwkwikstaart was op 4 en 6 nov aanwezig aan de rand van de Domburgse Watergang langs de Hoogelandseweg (MPe). Gelukkig kregen de eerste meldingen van Pestvogels uit het vorige overzicht een vervolg. Tussen 31 okt en 13 nov werden in totaal minstens 61 vogels gezien, waaronder een groep van maximaal 16 ex in Koudekerke van 8 t/m 13 nov (ES e.a.) en een groep van maximaal 35 ex langs de Buitenruststraat en omgeving in de wijk Dauwendaele, Middelburg van 10 t/m 12 nov (John van Vliet e.a.). De meest opmerkelijke waarneming was echter een groepje van zes Pestvogels dat op 5 nov bij Westkapelle over zee vloog (Jeroen Brandjes).

pestvogel-westkapelle-03112016-thomas-luiten

Pestvogel, Westkapelle, 3 november 2016. Foto: Thomas Luiten.

pestvogel-middelburg-10112016-corine-oste

Pestvogel, Dauwendaele – Middelburg, 10 november 2016. Foto: Corine Osté.

Een Beflijster was van 10 t/m 12 nov aanwezig in een tuin langs de Dishoekseweg ten zuiden van Koudekerke (JS, ES). Een melding die eigenlijk in het vorige overzicht thuishoorde, betreft die van een overvliegende goede kandidaat IJslandse Koperwiek die op 21 okt in Oranjezon werd gefotografeerd (TK). Er zijn geen eerdere waarnemingen van deze ondersoort op Walcheren bekend.

ijslandse-koperwiek-oranjezon-21102016-tobi-koppejan

Kandidaat IJslandse Koperwiek, Oranjezon, 21 oktober 2016. Foto’s: Tobi Koppejan.

De derde Klapekster van dit najaar was op 31 okt enige tijd aanwezig langs de Hogeweg in het Noordervroon bij Westkapelle (RS, GT). Een Noordse Kauw werd op 7 nov gezien in de omgeving van de buitenhaven van Vlissingen (JG). Hoogtepunt van deze periode was de ontdekking van een Pallas’ Boszanger op het oude deel van de begraafplaats van Westkapelle op 4 nov (JW). De vogel werd aan het einde van de ochtend ontdekt en’s middags nog door tien vogelaars gezien. De laatste waarneming van deze soort op Walcheren was al bijna vijf jaar geleden (14-16 januari 2010 Oranjezon). Aan de noordrand van Oost-Souburg werd op 7 nov een mogelijke Siberische Tjiftjaf gezien en ook een late Bladkoning gehoord (MP). Een nog latere Bladkoning werd op 13 nov gehoord en gezien bij de stenen brug in Oranjezon (JW). Wanneer komt nou eindelijk die Humus?

pallas-boszanger-westkapelle-04112016-jaco-walhout

Pallas’ Boszanger, begraafplaats Westkapelle, 4 november 2016. Foto: Jaco Walhout.

Op 4 nov was een Appelvink aanwezig op de begraafplaats van Westkapelle (JW). Een Europese Kanarie vloog op 31 okt over het Noordervroon (RS). Overtrekkende Geelgorzen werden opgemerkt op 3 nov op het opslagterrein van Westkapelle (TL) en op 12 nov langs de Nolledijk (CB, JK, JdM, PB). Twee Sneeuwgorzen werden op 1 nov opgemerkt op het strand bij Oranjezon (MK, RJ), 1 ex scharrelde op 2 nov in de duinen bij het Nollebos (FA), op de zeedijk van Westkapelle 1 ex op 5 nov (CB) en 2 ex op 7 nov (IW) en op 11 nov 1 ex overvliegend bij het Schor van Ritthem (JW). Twee IJsgorzen passeerden de Nolledijk op 12 nov (JK, JdM, PB).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Jeroen Brandjes, Tirzah Brusse (TB), Jan Goedbloed (JG), Wouter van Gompel, Evert de Gooijer, Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Thomas Luiten (TL), Johan de Mul (JdM), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Johan van Rossum, Kris de Rouck (KdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Marie-Jose Verbeeten, John van Vliet, Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Wouter van Zandbrink (WvZ).