Bijna ‘standaard’ is de aanwezigheid van een 1kj Kuifaalscholver in de monding van de buitenhaven van Vlissingen. Op 4 nov (LZ) en 6 nov (JS) werd daar weer een vogel gemeld. Op 8 nov en 11 nov werden weer één en twee vogels in de monding van de Sloehaven gezien (LZ). Op 10 was een 1kj Kuifaalscholver enige tijd ter plaatse voor de kust van Westkapelle (Wouter van Gasse).

In de monding van de jachthaven bij het Arsenaal, Vlissingen, werd op 7 nov een mogelijke Parelduiker gezien (Korrie Stroo). Zekere Parelduikers vlogen langs Westkapelle op 30 okt (JW), 10 nov (Wouter van Gasse) en 12 nov (2 ex, div). Eén van de vogels op 12 nov vloog samen met een adulte IJsduiker (div). Later op de ochtend passeerde er nog een twee IJsduiker (div). In het zuidelijke deel van het Veerse Meer werd op 7 nov (MK) en 9 nov (MPe) een Roodhalsfuut gezien.

In de middag van 10 nov zat de wind een poosje in de goede hoek (NW6), wat bij Westkapelle meteen twee Vaal Stormvogeltjes en een Noordse Stormvogel opleverde (div). Op 12 nov werden er nog eens twee Noordse Stormvogels gezien (div) en passeerde er bovendien een Grauwe Pijlstormvogel (PR, Matthias Koster).

Een Casarca vloog op 31 okt met 15 Nijlganzen over het Edisonpark, Vlissingen (MS). Op 1 en 2 nov was een Casarca aanwezig langs de Schellachseweg (div). In de ochtend van 7 nov vlogen nog maar eens 20 Grote Zilverreigers over De Nolle (LZ).

Leuk was de waarneming van een juveniele Ruigpootbuizerd in het Noordervroon in de ochtend van 4 nov (CB, JK). In totaal werden er (slechts) vijf Blauwe Kiekendieven en vijf Smellekens gemeld (div).

1kj Ruigpootbuizerd, Westkapelle, 4 november 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Zeker het vermelden waard is de Grijze Wouw die van 8 op 9 nov overnachtte langs de Jacobarijk bij Kamperland, Noord-Beveland. De wouw vloog na een halfuurtje jagen in de vroege ochtend van 9 nov over het Veerse Meer en Walcheren zuidwaarts weg. Jammer dat niemand de vogel op Walcheren kon onderscheppen, want er is nog nooit eerder een Grijze Wouw op Walcheren gezien.

1kj Slechtvalk met Koperwiek als prooi, zeedijk Westkapelle, 5 november 2017. Foto: Thomas Luiten.

Er was een mooie herkansing voor degenen die in augustus en september de Amerikaanse Goudplevier op Walcheren gemist hadden. Op 2 nov ontdekte AvG een ruiende adult in een groep Goudplevieren langs de Stenen Kruisweg. Ook deze keer was de vogel de daaropvolgende dagen onvindbaar. Het is niet ondenkbaar (misschien zelfs aannemelijk) dat dit nog steeds dezelfde vogel is als het exemplaar dat op 8 augustus bij Westkapelle en op 20 sept in het Zandvoortweggebied werd gezien.

Vanaf 31 okt t/m 3 nov was langs de Stenen Kruisweg een late Krombekstrandloper aanwezig (TL e.a.). Een Kleine Strandloper hield deze vogel gezelschap, maar bleef nog wat langer, tot 6 nov (div). Op 7 nov was een Rosse Franjepoot kort ter plaatse op zee voor de zeedijk van Westkapelle (PW). Op 12 nov werden twee langsvliegende Rosse Franjepoten opgemerkt (KdR e.a.).

Er werden op Westkapelle verschillende geringde Pontische Meeuwen gezien uit Duitsland, Litouwen en Polen. Het hoogste aantal Pontische Meeuwen op Westkapelle was 9 ex op 2 nov (TL). Op 5 nov werd (ver op zee) een juveniele Grote Burgemeester gemeld, gezien vanaf de zeedijk van Westkapelle (Tom Zeegers). Een late Visdief werd op 9 nov gefotografeerd op het strand langs de zeedijk van Westkapelle (GT).

In de middag van 10 nov vlogen langs Westkapelle een Grote Jager, een Middelste Jager, drie Kleine Jagers, twee Alken (div) en als kers op de taart de eerste Kleine Alk van het seizoen (JK, Wouter van Gasse). Op 12 nov werden nog vier Grote Jagers en twee Kleine Jagers genoteerd (div).

Velduilen werden gemeld op 2 nov bij opslagterrein Erica, Westkapelle (TL), op 3 nov bij De Nolle (PM) en op 4 nov aan de noordrand van Westkapelle (HR). Op 9 nov werd de honkvaste Steenuil aan de zuidrand van Nieuw en Sint Joosland weer eens gezien (LZ). Ook de Ransuilen in Oostkapelle doken weer op. Op 11 nov werden op de bekende plek weer twee vogels gezien (MPe).

Een mannetje Kleine Bonte Specht werd op 7 nov gezien in een haag langs de Hogeweg, Westkapelle (Marijke Lieman). Late Boerenzwaluwen werden gemeld boven het puinpad bij Westkapelle op 1 en 2 nov (JS / TL). Waterpiepers werden gemeld bij de Mortiere, Middelburg op 30 okt (MK), langsvliegend bij De Nolle op 4 nov (MP, TL) en bij de Vliegveldkreek op 7 nov (MK) en 2 ex ter plaatse aan de oever van de Biggekerkse Watergang op 9 nov (PM).

Een groepje van drie Strandleeuweriken was op 4 nov kort aanwezig op de zeedijk van Westkapelle (CB, JK). Langs de Oranjedijk bij Vlissingen werd op 11 nov nog een late Tapuit gezien (MPe, LZ). Een Beflijster vloog op 4 nov langs De Nolle (MP, TL). Diezelfde dag werd een mogelijke IJslandse Koperwiek net te kort gezien op de begraafplaats van Westkapelle (CB, JK). Op 8 nov werden twee zekere IJslandse Koperwieken gedetermineerd net ten zuiden van Meliskerke (JW). Een Roek trok op 7 nov langs De Nolle (LZ). Aan de noordelijke rand van de Veerse Kreken (Polredijk) was op 10 nov een luid zingende Cetti’s Zanger aanwezig (JW).

Keep, Ritthem, 5 november 2017. Foto: Corine Osté.

Op 3 nov was een groep van zeven Baardmannetjes aanwezig in het riet langs watergang ten noorden van de Golsteinseweg, Schellach (PR). Op 8 nov werden hier nog 2 ex gezien (JS). Daarnaast was er weer een melding van 1 ex in het zuidelijk deel van het Noordervroon op 6 nov (AvG) en bleken er nog altijd Baardmannetjes aanwezig bij Fort Rammekens, met op 11 nov een maximumaantal van 12 ex (LZ).

In totaal werden er 13 Europese Kanaries gemeld, waaronder op 4 nov een groepje van 6 ex over het puinpad van Westkapelle (TL). Er werden nog steeds relatief veel Appelvinken gemeld. Het hoogste aantal was 14 ex langs De Nolle op 4 nov (MP, TL).

Sneeuwgors, zeedijk Westkapelle, 12 november 2017. Foto: Kris De Rouck.

Twee Geelgorzen vlogen op 30 okt over de noordrand van Westkapelle (JW). Vooral qua locatie bijzonder was het mannetje Geelgors dat op 31 okt in het Zandvoortweggebied rondscharrelde (AvG, TL). Op 1 nov vlogen weer 2 ex over het puinpad van Westkapelle (JW). Op de zeedijk van Westkapelle werden regelmatig één of twee Sneeuwgorzen gezien en op 12 nov zelfs vier exemplaren (div). Op 11 nov scharrelden er bovendien twee aan de binnenzijde van de Veerse Dam (MPe).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Wouter van Gasse, Arjen van Gilst (AvG), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Matthias Koster, Marijke Lieman, Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Kris De Rouck (KdR), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Korrie Stroo, Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ), Tom Zeegers.