Een dit najaar zeldzame ochtend met noordwestenwind (5 Bft) op 3 okt leverde op Westkapelle geen supertelling op, maar wel leuke trek van Rotganzen (1749 ex) en een paar dikke krenten: een Vaal Stormvogeltje, 10 Grauwe Pijlstormvogels, een Roodhalsfuut, een Rosse Franjepoot (ook ter plaatse, zelfs op de dijk), 16 Grote Jagers, drie Kleine Jagers en als beste soort twee Vorkstaartmeeuwen (JS, PdP, RS). Het meest jaloersmakende was wel dat één van de Vorkstaartmeeuwen een volwassen vogel in zomerkleed was!

grote-jager-westkapelle-03102016-piet-de-poorter

Grote Jager, Westkapelle, 3 oktober 2016. Foto: Piet de Poorter.

rosse-franjepoot-westkapelle-03102016-bert-geelmuijden

Rosse Franjepoot, zeedijk Westkapelle, 3 oktober 2016. Foto: Bert Geelmuijden.

Een Parelduiker vloog op 7 okt naar zuidwest langs Westkapelle (Erik Blommestijn, PM). Op 4 okt vloog een mogelijke Zwarte Ibis over de wijk ’t Zand, Middelburg (WH). Leuk was de waarneming van een opvliegende Roerdomp langs het middendeel van de Westkapelsche Kreek (WvZ). Twee Casarca’s werden op 7 okt gezien langs de A58, net ten zuiden van de Mortiere, Middelburg (MG). Wellicht dezelfde twee vogels liepen op 16 okt langs de van ’t Hofweg, Sint Laurens (BV).

Twee onvolwassen Rode Wouwen vlogen op 8 okt samen naar noordwest langs De Nolledijk (GT, MP) en werden een kleine twintig minuten later opgepikt vanaf het puinpad van Westkapelle (CB, JK, PB, TL), om vervolgens bij de vuurtoren pal in noordelijke richting ‘de zee op’ te vliegen (JS). Late Boomvalken werden nog opgemerkt bij het Noordervroon op 9 okt (RC) en bij Dishoek op 15 okt (MK). In totaal werden vijf Smellekens en negen Blauwe Kiekendieven gemeld (div). Op 14 okt vloog een juveniele Steppekiekendief naar zuidoost langs De Nolledijk (PM).

smelleken-1-westkapelle-10102016-piet-de-poorter

smelleken-2-westkapelle-10102016-piet-de-poorter

Smelleken (met Goudhaan als prooi), zeedijk Westkapelle, 10 oktober 2016. Foto’s: Piet de Poorter.

blauwe-kiekendief-1-ritthem-16102016-corine-oste

Blauwe Kiekendief, Ritthem, 16 oktober 2016. Foto: Corine Osté.

Opmerkelijk was de waarneming van een luid roepende Bosruiter die op 7 okt over Westkapelle vloog (PM). Er waren nog drie late waarnemingen van Oeverloper: op 4 okt op de zeedijk van Westkapelle (MK), op 8 okt langs het Kanaal door Walcheren ter hoogte van Kleverskerke (DH) en op 15 okt aan de rand van het Veerse Meer langs de Polredijk (Ruben Cornelisse). Op een bekende plek aan de rand van de Westkapelsche Kreek werd op 5 okt een Bokje opgestoten (JW, RS). Twee Bokjes vlogen op 16 okt op bij het Groot Vroon, Dishoek (JG). Vanaf 9 okt werden her en der ook weer de eerste Houtsnippen van het najaar gemeld.

Op Westkapelle werden bijna dagelijks enkele Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen gezien, waaronder een in Polen geringde 1kj Pontische Meeuw op 4 okt (DW, MK). Velduilen werden gezien bij de golfbaan van Domburg op 4 okt (HR), bij de voormalige ijsbaan van Westkapelle (JS), langs de Babelweg, Domburg (PB, TL) en langs de Polredijk, Veere (Ruben Cornelisse) op 8 okt en vliegend over de zee bij Westkapelle op 16 okt (RJ). Vanaf 14 okt zat er weer een Ransuil in een bekende roestboom in een woonwijk in Oostkapelle (Moniek van Kootwijk).

Op telpost De Nolledijk werden langstrekkende Grote Piepers genoteerd op 5 okt (MP), 8 okt (GT, MP) en 16 okt (MK, TL). Op 16 okt deed Thomas Luiten in gezelschap van Marcel Klootwijk zijn kunstje voor de zesde en ook meteen voor de zevende keer. Hij wist eerst van een overvliegende Siberische Boompieper de roep met de audiorecorder op te nemen en deed dat anderhalf uur later nog eens bij een Siberische Boompieper die opvloog uit de ruigte bij de parkeerplaats. In theorie kan dit dezelfde vogel zijn geweest. Na een vogel op 27 sept was dit de tweede en derde ‘Sibopi‘ al dit jaar.

Siberische Boompieper (opvliegende vogel uit ruigte), telpost De Nolledijk, 16 oktober 2016. Audio-opname: Thomas Luiten.

Vanaf 4 okt werd in de noordwesthoek van het Nollebos af en toe een aarzelend zingende Cetti’s Zanger gehoord (JW e.a.). Ondanks de opmars van de soort in het afgelopen decennium in De Biesbosch en ook 3 à 4 waarnemingen sinds 2010 op Walcheren nog altijd een schaarse soort! De Kleine Karekiet in de bosschages langs de K. de Vosweg (CB, JK) op 8 okt was aan de late kant.

tapuit-westkapelle-zuiderhoofd-05102016-joop-scheijbeler

Tapuit, Westkapelle – Zuiderhoofd, 5 oktober 2016. Foto: Joop Scheijbeler.

Tussen 3 en 11 okt was een mogelijke Vale Braamsluiper aanwezig in een tuin aan de binnenzijde van de zeedijk net ten noorden van het dorp Westkapelle (RS e.a.). Vanwege het ontbreken van gedetailleerde foto’s en een goede geluidsopname zal het lastig worden om deze als nieuwe soort voor Walcheren aanvaard te krijgen. Een late Tuinfluiter was op 8 okt aanwezig bij de begraafplaats van Domburg (CB, JK, PB, TL). Europese Kanaries vlogen langs De Nolledijk op 8 okt (GT, MP) en 3 ex op 16 okt (MK, MP, TL). Op 11 okt was er eentje aanwezig bij de manege van Westkapelle (RS).

De aantallen Bladkoninkjes lijken landelijk elk jaar toe te nemen. Op Walcheren verschenen in deze periode ook tientallen Bladkoninkjes, uiteraard met name in en rondom Westkapelle. Beste dag was 8 oktober, toen in het bos bij Dishoek ter hoogte van Kaapduin een groepje van 5 ex werd gezien (MP) en een team van vier vogelaars zelfs 12 ex op één dag zagen of hoorden, waarvan 11 ex op Westkapelle (CB, JK, PB, TL).

bladkoning-westkapelle-puinpad-09102016-thomas-luiten

Bladkoning, puinpad Westkapelle, 9 oktober 2016. Foto: Thomas Luiten.

Gebruikelijk voor de tijd van het jaar waren kleine aantallen doortrekkende Beflijsters. Opvallend waren de 27 ex die in de ochtend van 9 okt langs de Nolledijk trokken (MP e.a.). In de ruigte bij het Vroonbos, Westkapelle, waren op 7 en 8 okt vier Baardmannetjes aanwezig (div). Er werd tweemaal een Appelvink waargenomen: op 5 okt vliegend over de Beekshoekpolder (MK) en op 6 okt ter plaatse op de begraafplaats van Westkapelle (RS). Op verschillende dagen werden kleine aantallen Kruisbekken gemeld, zoals 8 ex op 7 okt bij Dishoek (JG). Heel bijzonder was de waarneming van een Frater aan de grond langs het puinpad van Westkapelle op 12 okt (PdP). Bovendien werd dit beestje fraai gefotografeerd.

frater-westkapelle-puinpad-12102016-piet-de-poorter

Frater, puinpad Westkapelle, 12 oktober 2016. Foto: Piet de Poorter.

IJsgorzen vlogen over op 8 okt bij het Vroonbos, Westkapelle (PM), op 12 okt over het puinpad van Westkapelle (RS) en op 9 en 14 okt over de duinen bij Klein Valkenisse (AvG). Overtrekkende Geelgorzen werden opgemerkt over het opslagterrein van Westkapelle op 11 okt (RS) en bij Het Kustlicht, Zoutelande op 16 okt (PM).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Erik Blommestijn, Ruben Cornelisse (RC), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Winant Halfwerk (WH), Dini Helmers (DH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Moniek van Kootwijk, Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Gerard Troost (GT), Barbara Voogt (BV), Dennis van de Waart (DW), Jaco Walhout (JW), Wouter van Zandbrink (WvZ).