Op 9 april was een langsvliegende Noordse Stormvogel bij Joossesweg een onverwachte verschijning (ES). Eveneens ‘outseasonal’ waren waarnemingen van een Drieteenmeeuw bij Joossesweg op 11 april, een jagende Grote Jager op zee ter hoogte van Oranjezon op 9 april (MK) en bij Joossesweg op 11 en 15 april (ES) en een Kleine Jager op laatstgenoemde locatie op 12 april (ES). In de ochtend van 5 april vlogen in een uurtje tijd 290 Dwergmeeuwen naar zuidwest langs Westkapelle (TL). In het Noordervroon vielen enkele mooie groepen Dwergmeeuwen naar beneden om te foerageren op 3 april (75 ex, HR) en op 14 april (26 ex, CB, CO, PdP).

Dwergmeeuw, Noordervroon – Westkapelle, 14 april 2017. Foto: Corine Osté.

Een Purperreiger vloog op 13 april over Joossesweg (ES). Het is tot nu toe een goed voorjaar voor Zomertalingen. Paartjes Zomertalingen foerageerden op 5 april in de plasjes aan de westzijde van Rammekens (BW) en op 9 april langs de Groeneweg, Aagtekerke (BV). Daarnaast waren op 5 april twee paartjes aanwezig in de natuurontwikkeling langs de Polredijk, Veere en doken er regelmatig Zomertalingen op in de klassieke gebieden. Hoogste aantallen waren 5 ex in het Zandvoortweggebied op 10 april (HH) en 4 ex in het Noordervroon op 12 april (PW). Opmerkelijk waren langsvliegende IJseenden op 9 april langs Dishoek (PW, GN) en op 15 april langs Joossesweg (ES).

Zomertaling, Polredijk – Veere, 5 april 2017. Foto: Tobi Koppejan.

Leuk was de Zwarte Wouw die op 9 april oostwaarts over de buitenhaven van Vlissingen vloog (MP). Een fraai vrouwtje Strandplevier was op 9 april aanwezig op het strand ter hoogte van Oranjezon (MK). Op 13 april stonden 20 IJslandse Grutto’s in het Noordervroon (FA). Op 3 april werd voor het laatst een Velduil gezien in de Schorerpolder bij Ritthem (div). Er werd slechts eenmaal een Kleine Bonte Specht gehoord, op 14 april in het Oranjebosch, Oostkapelle (NdS).

Strandplevier, adult vrouwtje, strand Oranjezon, 9 april 2017. Foto’s: Marcel Klootwijk.

Op 5 april werden voor het laatst twee Grote Piepers gemeld in het Zandvoortweggebied (div) en op 9 april nog eentje (JS). Op 12 en 13 april scharrelde een Scandinavische Oeverpieper (A.p.littoralis) langs een plas aan de Zandvoortweg (LZ, MP / MG, TL). Een zomerkleed Waterpieper liet zich op 14 april zien in het Noordervroon (CB). Een Cetti’s Zanger zong vanaf 5 april in het meest noordwestelijke deel van het Nollebos (FA). Ongetwijfeld is dit de vogel die hier in oktober 2016 ook al onregelmatig zong.

Beflijsters zijn in deze tijd van het jaar dagelijks te vinden in de noordelijke duinstrook van Walcheren. Met stip de beste dag was 9 april met onder meer 9 Beflijsters in de duinen ter hoogte van Kasteel Westhove (JW) en een groep van niet minder dan 24 ex naar oost vliegend over Oranjezon-oost (MK, RS). Een Europese Kanarie trok roepend over de duinen tussen Domburg en Oostkapelle op 12 april (KL).

Roodborsttapuit, zeedijk Westkapelle, 14 april 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Fenologie: Dwergstern 12 april Joossesweg (ES), Zwarte Stern 12 april Dishoek (ES), Noordse Stern 13 april Dishoek (JG), Koekoek 9 april Klein Vroon, Dishoek (JG), Huiszwaluw 6 april Zandvoortweggebied (RS), Engelse Kwikstaart 14 april Noordervroon (JW), Sprinkhaanzanger 5 april Golfbaan Domburg (Wouter van Assche).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Wouter van Assche, Corstiaan Beeke (CB), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Henk Huige (HH), Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Thomas Luiten (TL), Griet Nijs (GN), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Piet de Poorter (PdP), Han Reijnhoudt (HR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Niels de Schipper (NdS), Rob Sponselee (RS), Barbara Voogt (BV), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).