De juveniele Kuifaalscholver die eind augustus al aanwezig was op de zeedijk van Westkapelle, werd daar gezien tot 4 sept (div). Op 14 sept vloog een exemplaar langs de Nolle (PW, TL e.a.). Er waren in deze periode drie meldingen van overvliegende Purperreigers. Op 29 aug vloog er eentje op uit de slootkant langs de A58 ter hoogte van Oost-Souburg (DW), op 11 sept vloog er één over het strand bij Joossesweg (ES) en in de avond van 14 sept werd een roepende overvliegende vogel opgemerkt boven Klarenbeek, Middelburg (MPe). Doortrek van Grote Zilverreigers was ook zichtbaar, met onder meer in totaal 13 ex op 13 t/m 15 sept langs de Nolledijk (div). Een adulte Kwak van onbekende origine werd op 7 sept gefotografeerd in de Veerse Kreken (JW).

kuifaalscholver-04-09-2016-westkapelle-kris-de-rouck

Kuifaalscholver, juveniel, Westkapelle –  zeedijk, 4 september 2016. Foto: Kris de Rouck.

In totaal werden er in deze periode negen doortrekkende Wespendieven gemeld (div). Langstrekkende Visarenden werden gezien op 6 sept over de Mortiere, Middelburg (LZ), op 10 sept over Klein Valkenisse (AvG), op 14 sept over de Nolle (PW, TL e.a.) en nog een andere bij Westkapelle (PW) en op 16 sept opnieuw bij Westkapelle (CO, PdP). Beste soort van deze periode was de juveniele Steppekiekendief die op 8 sept over de begraafplaats van Westkapelle trok (DW, TL). Na vier aanvaarde gevallen (beoordeelsoort tot en met 2012) is dit pas de tweede overtuigend gedocumenteerde waarneming van deze soort op Walcheren. Er werden tussen 8 en 17 sept elf Smellekens gemeld (div). Een Blauwe Kiekendief passeerde de Nolle op 15 sept (JS, MK). Op 12 sept vloog een juveniele Roodpootvalk over de Mortiere, Middelburg (MK). De twee Rode Wouwen die op 14 sept samen langs de Nolledijk trokken, waren aan de vroege kant (MP, TL).

kleine-strandloper-zeedijk-westkapelle-01092016-piet-de-poorter

Kleine Strandloper, Westkapelle – zeedijk, 1 september 2016. Foto: Piet de Poorter.

Voor Walcherse begrippen waren er deze nazomer bijzondere aantallen Kleine Strandlopers aanwezig in het Noordervroon. Het hoogste aantal werd geteld op 1 sept (37 ex, TL). Daarna liep het aantal terug tot 25 ex op 9 sept (JW) en 15 ex op 15 sept (Co Dooms). In het Zandvoortweggebied dook de soort ook zo af en toe op: op 31/8 1 ex (JS), op 4/9 2 ex (JS) en op 6/9 weer 1 ex (DW). Maximaal twee juveniele Temmincks Strandlopers scharrelden tussen 29 aug en 9 sept in het Noordervroon (div). Op Westkapelle werd zo af en toe een Pontische Meeuw gezien, waaronder een juveniele vogel op 5 en 6 sept (MK/TL).

pontische-meeuw-westkapelle-05092016-marcel-klootwijk

Pontische Meeuw, juveniel, Westkapelle – zeedijk, 5 september 2016. Foto: Marcel Klootwijk.

De eerste Kleinste Jager van het jaar foerageerde op 3 sept enige tijd voor de zeedijk van Westkapelle (PB, TL). Daarna volgden daar nog waarnemingen op 4 sept (KdR, NdS e.a.), 5 sept (Co Dooms, MK), 14 sept (SL) en 17 sept (RS e.a.). Die laatste vloog ten noordoosten van Westkapelle vanaf de kruising Noordweg / Hogeweg en werd op de dijk nog opgepikt door andere vogelaars. Op 4 sept trok de westenwind in de loop van de middag flink aan, wat een even fraaie als klassieke ‘avondpiek’ aan langsvliegende zeevogels opleverde (KdR, TK, TL). Tussen 15.30u en 20.00u passeerden met W6 naast een Noordse Stormvogel ook tien Noordse Pijlstormvogels, 30 Grauwe Pijlstormvogels, 11 Kleine Jagers, een Middelste Jager en twee Grote Jagers. De volgende ochtend kwam er nog een klein staartje met twee Noordse Stormvogels, vijf Noordse Pijlstormvogels, een Grauwe Pijlstormvogel, zes Kleine Jagers en drie Grote Jagers (CB, Co Dooms, MK). Op 9 sept flapte een Vale Pijlstormvogel langs ’t Kiekuus naar zuidwest (Co Dooms, JW) en op 17 sept vlogen hier weer twee Grauwe Pijlstormvogels naar noord (KdR).

Overvliegende Duinpiepers werden opgemerkt op 29 aug boven het Zuiderhoofd, Westkapelle en op 30 aug over het Puinpad, Westkapelle (CB, TL). Grote Piepers waren er vroeg bij dit jaar. Al op 9 sept passeerde de eerste de Nolledijk (RS, TL). Daar volgden nog exemplaren op de 13e (JS, MK, TL) en de 15e (TL e.a.). Bij Dishoek werden overvliegende Grote Piepers gehoord op 14 en 16 sept (AvG/ES). Op 17 sept werd de ijle roep van een overtrekkende Roodkeelpieper driemaal opgevangen bij ’t Kiekuus, Westkapelle (JK, PB, TL). Deze soort is al jaren uiterst schaars op Walcheren. Een Grauwe Klauwier (de eerste dit jaar) werd in de avond van 18 sept gezien en gefotografeerd langs de Schoneweg tussen Westkapelle en Domburg (Dick Krijtenburg).

grauwe-klauwier-noordervroon-wk-18092016-dick-krijtenburg

Grauwe Klauwier, Westkapelle – Schoneweg, 18 september 2016. Foto: Dick Krijtenburg.

De Bladkoning die op 17 sept langs het puinpad van Westkapelle riep (JK, PB, TL), was één van de vroegste die ooit op Walcheren werd waargenomen. Er werd tweemaal een Ortolaan waargenomen: op 7 sept over het opslagterrein van Westkapelle (Co Dooms, GD) en op 10 sept langs de Nolle (div). Een IJsgors werd op 13 sept foeragerend op het basalt van de zeedijk van Westkapelle gezien (Bert van Jaarsveld).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Gido Davidse (GD), Co Dooms, Arjen van Gilst (AvG), Bert van Jaarsveld, Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Jaap Kolijn (JK), Dick Krijtenburg, Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Corine Osté (CO), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Piet de Poorter (PdP), Kris de Rouck (KdR), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Niels de Schipper (NdS), Rob Sponselee (RS), Dennis van de Waart (DW), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW) en Lenn van de Zande (LZ).