Het najaar is inmiddels echt achter de rug, de winter is daar. Het weer is tot op heden overigens nog niet echt winters. We kijken terug op twee rustige weken met een Zeearend als hoogtepunt.

In de ochtend van 5 dec vlogen in twee uur tijd 219 Roodkeelduikers en een Alk naar zuidwest langs Westkapelle (RS). Een Roodhalsfuut zwom op 7 dec op zee voor de Veerse Dam (PW). De Wilde Zwaan bleef de gehele periode aanwezig in de omgeving van Hoogelande (div) en maakte op 10 dec een uitstapje naar het Zandvoortweggebied (JS, MPe). Vanaf 29 nov kreeg de vogel bovendien gezelschap van drie adulte Kleine Zwanen (PB). De twee Casarca’s bij de Mortiere werden daar alleen op 28 nov nog gemeld (MP). Een mannetje Grote Zee-eend was op 3 dec ter plaatse voor de kust van Zoutelande (JB). Een vrouwtje Topper werd op 10 dec gemeld in het meest zuidelijke deel van het Veerse Meer (PB).

De tijd dat Grote Zilverreigers zeldzaam waren op Walcheren ligt al weer even achter ons. Verspreid over Walcheren werden bijna dagelijks wel enkele vogels gezien, met een maximum van 11 ex op 4 dec in de Pietkreek (RJ). Aan de westkant van de Veerse Kreken werden op 30 nov en 1 dec 1 à 2 Kwakken gehoord (TK e.a.). Of dit wilde vogels waren, valt te betwijfelen…

geoorde-fuut-veerse-meer-08122016-corine-oste

Geoorde Fuut, Veerse Meer, 8 december 2016. Foto: Corine Osté.

Een late Bruine Kiekendief vloog op 30 nov over de Oostkreek van Westkapelle (JB). Vanaf 30 nov tot in elk geval 4 dec was een eerstejaars Zeearend ter plaatse op Aardbeieneiland in het Veerse Meer (R. Valkenburg e.a.). Deze vogel zat weliswaar op Walchers grondgebied, maar was het beste te zien vanaf de Goudplaat, Noord-Beveland. De laatste jaren wordt er gemiddeld één Zeearend per jaar gezien op Walcheren. In totaal waren er verspreid over Walcheren negen Blauwe Kiekendieven gezien (div). Een Smelleken werd op 3 dec gezien bij Ritthem (JB).

Op 4 en 10 dec werd een winterse Oeverloper gemeld aan de oever van het Veerse Meer ter hoogte van de Vliegveldkreek (MK/PB). Bij gebrek aan echt winters weer werden Bokjes alleen gezien op de bekende plek, het Schor van de Sloehaven: 2 ex op 28 nov (MP). Her en der werden ook Houtsnippen gezien. Opmerkelijk qua plek waren de vier vogels die op 29 nov overvliegend over de Veersesingel in Middelburg werden gezien (KL). Op Westkapelle werden nog regelmatig enkele Pontische Meeuwen gezien, waaronder een in Polen geringde 1kj op 2 dec (rechts rood 780P, Yves Pieters). Late Grote Sterns werden gezien bij Dishoek op 30 nov (JG) en bij Joossesweg op 1 dec (ES).

ijsvogel-ritthem-10122016-corine-oste

IJsvogel, Ritthem, 11 december 2016. Foto: Corine Osté.

roodborsttapuit-zeedijk-westkapelle-08122016-corine-oste

Roodborsttapuit, Noordervroon – Westkapelle, 8 december 2016. Foto: Corine Osté.

De bekende roestboom in Oostkapelle herbergde op 10 dec vier Ransuilen (MP). Dankzij het zachte weer tot dusver werden tientallen IJsvogels gezien (div). De Rouwkwikstaart langs de Hoogelandseweg bleef ook deze periode trouw ter plaatse (div). Bij Buiten de Veste werd op 3 dec weer eens een Appelvink gezien (DW). Op 30 nov werden zes Sneeuwgorzen gezien op het strand ter hoogte van Oranjezon (HH). Vanaf 6 dec waren 4 ex aanwezig op de strekdam van de Sloehaven (MK). Op 11 dec werden hier vijf vogels gezien (JS, CM).

sneeuwgors-sloehaven-11122016-joop-scheijbeler

Sneeuwgors, strekdam Sloehaven, 11 december 2016. Foto: Joop Scheijbeler.

Waarnemers: Pieter Beeke (PB), Jos Boot (JB), Jan Goedbloed (JG), Henk Huige (HH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Tobi Koppejan (TK), Karel Leeftink (KL), Cor Moens (CM), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Yves Pieters, Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), R. Valkenburg, Dennis van de Waard (DW), Pim Wolf (PW).