Het meest bijzondere nieuws van deze periode was dat van een aangespoelde potvis op het strand ten westen van Domburg op 1 december. Het betrof vermoedelijk een onvolwassen mannetje van 13,5 meter lang. Onderzoek wees uit dat het dier vermoedelijk nog leefde toen het aanspoelde en de doodsoorzaak was naar verluid een darminfectie. Het beest werd later die dag en de dag erna ontleed en op wat restjes van ingewanden na uiteindelijk ook van het strand verwijderd.

Potvis, strand Domburg, 1 december 2017. Foto’s: Gerard Troost.

Marcel Capello ontdekte op 3 dec een fraaie 1kj Kleine Burgemeester, die op de restanten van de potvis foerageerde. De vogel zou de gehele periode aanwezig blijven en werd ook verschillende keren bij Westkapelle gezien (div).

1kj Kleine Burgemeester, strand Domburg, 4 december 2017. Foto en video: Corstiaan Beeke.

1kj Kleine Burgemeester, strand Domburg, 5 december 2017. Foto: Kris De Rouck.

Op 28 nov vloog een Noordse Stormvogel naar zuidwest langs Westkapelle (TL). Dat er in de winter ‘standaard’ langs de zuidrand van Walcheren Kuifaalscholvers aanwezig zijn is inmiddels wel bekend. Op 1 dec werden tussen de buitenhaven van Vlissingen en de Sloehaven zelfs drie vogels gezien (JW). Op 4 dec vloog een Kuifaalscholver naar west langs het strand van Domburg (CB, GT), op 6 dec werd een foeragerende vogel gezien op zee voor het strand langs de Veerse Dam (PW) en op 10 dec zwom een exemplaar op zee bij Westkapelle (JW).

1kj Kuifaalscholver, buitenhaven Vlissingen, 8 december 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Parelduikers vlogen langs het strand bij Domburg op 6 dec (PB) en langs Westkapelle op 8 dec (JW). Minimaal de vijfde IJsduiker van het najaar vloog op 9 dec langs Westkapelle naar zuidwest (CB, JK, JM, PB). Verrassend qua locatie was de Roodkeelduiker die op 5 dec kort aanwezig was op de Westkapelsche Kreek (KdR). Op foto’s bleek dat dit dezelfde vogel was als die twee dagen eerder in de Vluchthaven van Neeltje Jans zwom (KdR). In het meest zuidelijke deel van het Veerse Meer, ter hoogte van het badhotel, werd weer verschillende keren een Roodhalsfuut gezien (div). Op het Veerse Meer werden vanaf de binnenzijde van de Veerse Dam af en toe maximaal twee Kuifduikers gezien (div). Leuk was een waarneming op 5 dec van een groep van 56 Kleine Rietganzen in een weiland langs de Buttingseweg, Sint Laurens (RS).

Een mannetje Bruine Kiekendief werd op 6 dec gezien in het Oude Veerseweggebied (JW). Mogelijk dezelfde vogel vloog later die dag bij Gapinge (JW). Er was slechts één melding van een Blauwe Kiekendief, op 6 dec langs de Snouck Hurgronjeweg, Gapinge (JW). Op 3 dec werd een jagend Smelleken gezien ten noordoosten van Arnemuiden (JW) en op 8 dec volgde een waarneming van een overvliegend exemplaar bij Schellach (PR).

Paarse Strandloper, strand Domburg, 4 december 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Het mannetje Strandplevier bleek op 5 en 6 dec nog altijd aanwezig op de hoogwatervluchtplaats langs de Oranjedijk, Vlissingen (TL / JS). De enige plek waar vandaan Bokjes werden gemeld was het Schor van de Sloehaven, met een maximumaantal van 3 ex op 1 dec (LZ). De Rosse Franjepoot die al vanaf 13 nov aanwezig was in het Noordervroon werd daar op 1 dec voor het laatst gemeld (RS). De Kleine Alk op de Westkapelsche Kreek bleef opmerkelijk genoeg de gehele periode aanwezig (div). Leuk was de waarneming van een Kleine Alk die op 9 dec tot twee keer toe dichtbij langs vloog bij het Nollestrand (LZ). Een Alk vloog langs Westkapelle (CB, JK).

Kleine Alk, Westkapelsche Kreek, 5 december 2017. Foto: Kris De Rouck.

Naast de bleke 1kj Kleine Burgemeester van het strand van Domburg werden vanaf 8 dec opeens nog verschillende andere burgemeesters gezien. Op de 8e was ’s morgens vroeg een andere (donkerdere) 1kj Kleine Burgemeester kort aanwezig op de zeedijk van Westkapelle. Op het moment dat deze vogel de zee opvloog, hing er opeens een 1kj Grote Burgemeester boven de dijk (CB). Deze vogel was vervolgens ook slechts drie kwartier aanwezig, alvorens de zee op te vliegen. De 1kj Grote Burgemeester die vervolgens op 9 dec in het Noordervroon (CM, MK, SL) en op 10 dec op de zeedijk (JW) werd gezien, betrof mogelijk dezelfde vogel. Op 9 dec werd een lichte 1kj Kleine Burgemeester in het Noordervroon gezien, wat mogelijk zelfs nog een andere vogel dan die van Domburg was (CM, MK, SL).

1kj Kleine Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 8 december 2017. Foto: Maarten Sluijter.

1kj Kleine Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 8 december 2017. Foto: Jaco Walhout.

1kj Grote Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 8 december 2017. Foto’s: Corstiaan Beeke.

1kj Grote Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 10 december 2017. Foto: Jaco Walhout.

Op 9 dec werd er in anderhalf uur tijd een paar keer kort (vliegend) een fraaie 2kj Kleine Burgemeester gezien op verschillende plekken langs de zeedijk (CB, JK, JM). Deze vogel leek wat kenmerken te hebben van de ondersoort kumlieni, maar bleek na bestudering van de foto’s toch binnen de variatie van ‘gewone’ Kleine Burgemeester te passen.

2kj Kleine Burgemeester, zeedijk Westkapelle, 9 december 2017. Foto’s: Corstiaan Beeke.

In totaal werden op verschillende plekken tenminste vier Zwartkopmeeuwen gemeld (div). Bij Westkapelle werden uiteraard ook met enige regelmaat kleine aantallen Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen gemeld (div). Op het strand bij Domburg was op 4 dec een in Duitsland geringde 1kj Pontische Meeuw aanwezig (CB, JS).

Op de bekende plek in Oostkapelle werden af en toe maximaal twee Ransuilen gezien (div). Op 2 dec zat (nog maar) de tweede Pestvogel van het najaar te roepen in de duinen bij Dishoek (LZ). Een IJslandse Koperwiek werd op 9 dec gedetermineerd langs de Munnikweg, Oostkapelle (Rob Remijnse). Op 27 nov was een Waterpieper aanwezig in het Zandvoortweggebied (JS). In de duintjes ten oosten van de N57 en Vrouwenpolder werd op 6 dec een roepende Cetti’s Zanger opgemerkt (JW). Dit betreft een nieuwe plek voor deze soort. Regelmatig werden er nog tien Baardmannetjes gezien bij Fort Rammekens (div). Daarnaast waren er op 28 nov 2 ex aanwezig in de duinstrook bij Joossesweg (Sander Terlouw).

Vergeleken bij de Nederland vallen de aantallen Barmsijzen hier op Walcheren nog wat tegen. Her en der worden wel kleine groepjes gezien. Uitschieter in deze periode was een groep van 32 Grote Barmsijzen die op 6 dec over de zeedijk van Westkapelle nar zuidwest vloog (MS). Op 5 dec vloog een IJsgors over het strand van Domburg (KdR) en op 8 dec was daar een Sneeuwgors ter plaatse (JW). Op 6 dec vloog een Sneeuwgors over bij de duintjes ten oosten van Vrouwenpolder (JW).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Marcel Capello, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Cor Moens (CM), Johan de Mul (JM), Rob Remijnse, Peter Roelse (PR), Kris De Rouck (KdR), Joop Scheijbeler (JS), Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Sander Terlouw, Gerard Troost (GT), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).