Op 1 juli vloog een Noordse Stormvogel noordwaarts langs Westkapelle (PB, TL). Een dag later was een Zeekoet aanwezig op het strand bij Joossesweg (ES). Een Casarca en een juveniele Slechtvalk passeerden op 6 juli telpost De Nolle (TL). Een Wespendief vloog die dag over de duinstrook bij Dishoek (AvG).

Hoewel het volgens de kalender nog geen week zomer was, stonden op 27 juni de eerste twee Bosruiters van het ornithologische najaar alweer in het Noordervroon (MPe). Een in 2013 in Kroatië geringde Kokmeeuw (links wit 5SE8) stond op 5 juli in het Noordervroon (TL). Een groep van 17 Zwartkopmeeuwen vloog op 6 juli voor een onweersbui uit over Dishoek naar zuidoost (JG).

Uit de oude doos: Kleine Plevier, Noordervroon – Westkapelle, 22 juni 2009. Foto: Corstiaan Beeke.

Uit de oude doos: Witgat, Noordervroon – Westkapelle, 29 juni 2009. Foto: Thomas Luiten.

Op 8 juli was er weer eens een (zicht)waarneming van een roepend mannetje Kleine Bonte Specht in het oostelijk deel van Oranjezon (PB). Niet ongewoon in deze tijd van het jaar waren een paar handenvol waarnemingen van Kruisbekken. Hoogste aantallen waren ca. 40 ex in Oranjezon op 28 juni (JR). Daarnaast vlogen er op 26 juni en 6 juli respectievelijk 20 ex en 17 ex over de duinen bij Klein Valkenisse (AvG) en op 27 juni 17 ex over Dishoek (ES).

Waarnemers: Pieter Beeke (PB), Arjan van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Thomas Luiten (TL), Marten Peene (MPe), Johnny Rommens (JR), Erik Sanders (ES)