Het jaar 2016 werd uitgeluid met weinig bijzondere waarnemingen. De eerste week van het nieuwe jaar daarentegen kon het niet op. Inmiddels zijn er in 2017 al weer tenminste 142 verschillende vogelsoorten op Walcheren waargenomen. Lees hieronder de highlights!

Kleine Zilverreiger, Oranjeplaat, 27 december 2016. Foto: Marcel Klootwijk.

De Wilde Zwaan bij Hoogelande bleef daar aanwezig met drie en vanaf 5 jan met vijf adulte Kleine Zwanen (div). Op 3 jan (6 ex NO, MK) en 4 jan (4 ex ZW, CB, JK e.a.) vlogen Kleine Zwanen langs Westkapelle. Die laatste datum was tevens de enige dag met ‘goede wind’: NW 5-6. Er werden vanaf de zeedijk ook meteen heel wat leuke ‘zeevogelsoorten’ gezien: een IJsduiker en een Parelduiker (CB, JK e.a.), een Rosse Franjepoot (Joey Braat, Maarten Sluijter) en een 1e-wk Grote Burgemeester (PW). Noordse Stormvogels passeerden daar op 3 jan (SL), 4 jan (3 ex, PW) en 5 jan (SL).

Roodhalsgans, 1e-wk, Zandvoortweggebied, 2 januari 2017. Foto: Rob Sponselee.

Een 1e-wk Roodhalsgans was op 2 jan aanwezig in een gemengde groep ganzen in het Zandvoortweggebied (RS e.a.). De enige Kuifaalscholver van deze periode vloog op 27 dec langs Westkapelle (KdR). Steeds één Kuifduiker werd gezien vanaf de zeedijk van Westkapelle op 27 dec (PW), 4 jan (CB, JK) en 5 jan (SL). Vanaf 2 jan werden zeker twee Kuifduikers gezien aan de binnenzijde van de Veersedam (RS e.a.).

Op 27 dec vlogen zeven Toppers langs Westkapelle (Ellen de Bruin, Ricardo van Dijk). Vanaf 2 jan waren maximaal acht Toppers aanwezig in een groep Kuifeenden op de Veerse Kreken (CB e.a.). Er werd tweemaal een langsvliegende IJseend gezien: op 27 dec 1 ex langs Joossesweg naar zuid (PW) en op 2 dec 1 ex naar noord bij de Westkaap (TK). Twee vr/onv Grote Zee-eenden werden op meerdere dagen gezien op het westelijk deel van het Veerse Meer (div). Daarnaast werden er op vier dagen in totaal 30 langsvliegende Grote Zee-eenden opgemerkt bij Westkapelle, waaronder 10 ex op 26 dec (CB, MK, RJ) en 11 ex op 4 jan (CB e.a).

Zeearend, 2kj, Zandvoortweggebied, 2 januari 2017. Foto: Rob Sponselee.

Zeearend, 2kj, Schellach, 2 januari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

De Zeearend van het Veerse Meer werd op meerdere dagen gezien, steeds op de Haringvreter of op Aardbeieneiland. Verrassend was dat de vogel tussendoor op 2 jan opeens aan de rand van een plas langs de Zandvoortweg zat (PR e.a.). Daar liet hij zich geweldig mooi zien, hing vervolgens nog een kwartiertje rond in en boven het gebied om vervolgens via Sint Laurens, Schellach en het Oude Veerseweggebied weer naar het Veerse Meer te verdwijnen. Er werd in totaal veertien keer een Blauwe Kiekendief en vijf keer een Smelleken gemeld (div).

Een Regenwulp was vanaf 27 dec aanwezig bij het Zuiderhoofd, Westkapelle (JW). Dit is ongetwijfeld dezelfde vogel als die hier vorig jaar overwinterde. Winterse Oeverlopers werden opgemerkt langs het Kanaal door Walcheren bij Kleverskerke (KVV) en in de Oranjeplaatkreek (MPe). Een mooi aantal van 64 Bontbekplevieren was op Tweede Kerstdag aanwezig op het strand bij Oranjezon (CB). Het Bokje dat al vanaf 22 dec op een vierkante meter woont in een slootje langs de Zoetendaalseweg, Grijpskerke, bleef daar de gehele periode present (div).

Bokje, Grijpskerke, 4 januari 2017. Foto: Corine Osté.

Grote Jagers passeerden Westkapelle op 26 dec (MK, RJ) en 4 jan (3 ex, div). Op 5 jan vloog er een Middelste Jager langs Westkapelle (SL). Het hoogste aantal Pontische Meeuwen was 11 ex op 4 jan (Albert de Jong, Peter Verhelst, CB). Het maximumaantal Geelpootmeeuwen op Westkapelle was 9 ex op 4 jan (CB, JK e.a.). Op verschillende data werden langsvliegende of foeragerende Alken gezien vanaf de zeedijk van Westkapelle. Het hoogste aantal was 10 ex op 3 jan (SL). Een dag later werden hier met NW 5-6 ook 70 Zeekoeten genoteerd (div).

Pontische Meeuw, 2kj, zeedijk Westkapelle, 4 januari 2017. Foto: Albert de Jong.

Het hoogste aantal Ransuilen in de slaapboom in Oostkapelle was 6 ex op 2 jan (MPe). In een nat weiland net zuid van de Mortiere, Middelburg waren de gehele periode maximaal zes Waterpiepers aanwezig (div). Ronduit bijzonder waren de twee Grote Piepers die op 2 jan enige tijd ter plaatse waren in een weiland bij de kruising Ossenbergweg / Zandvoortweg (GD e.a.). Slechts één keer eerder (7 feb 2016) werd deze soort in de winter op Walcheren gezien. De Rouwkwikstaart bleef keurig trouw aan zijn overwinteringslocatie bij Hoogelande (div). Groepjes Witte Kwikstaarten waren op 2 jan aanwezig langs de Scheeweg ten zuiden van Middelburg (7 ex, LZ) en op 6 jan ten oosten van Arnemuiden (10 ex, MG).

IJsvogel, adult vrouwtje, weihoek Hoogelande, 6 januari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Een winterse Zwarte Roodstaart was op 7 jan aanwezig aan de oostzijde van de Sloehaven (RS). Op 8 jan werd tot twee keer toe een goede kandidaat Siberische Tjiftjaf gehoord in Oranjezon (JW). De IJslandse Koperwiek bleef de gehele periode aanwezig tussen Koperwieken in de weitjes aan de Haneveltweg langs de N57 net noord van Middelburg (div). Het hoogste aantal Appelvinken dat bij Buiten de Veste werd geteld was 18 ex op 3 jan (RS, TK).

Witkopgors, 1e-wk mannetje, Polredijk – Veere, 3 januari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Als een donderslag bij heldere hemel ontdekte Marcel Klootwijk op 3 jan een 1e-wk mannetje Witkopgors in gezelschap van drie Geelgorzen op het stukje Polredijk naast de caisson van Veere. Het beestje liet zich diezelfde middag door enkele tientallen vogelaars bekijken. De volgende dag was de vogel vaak spoorloos, maar midden op de dag wist een vijftal waarnemers de Witkopgors toch te vinden. Ruim tien weken eerder (24 okt 2016) werd op exact dezelfde plek ook een Witkopgors ontdekt, maar toen ging het om een 1e-wk vrouwtje. Hoewel er deze winter een bijzondere influx van deze zeldzame soort in West-Europa (en Nederland) plaatsvindt, duiken er dus stomtoevallig twee verschillende exemplaren op hetzelfde dijkje op. Die laatste is de derde Witkopgors die op Walcheren werd gezien.

Geelgors, Polredijk – Veere, 3 januari 2017. Foto: Maarten Sluijter.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Joey Braat, Ellen de Bruin, Gido Davidse (GD), Ricardo van Dijk, Marc Goedbloed (MG), Albert de Jong, Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Kris de Rouck (KdR), Maarten Sluijter, Rob Sponselee (RS), Peter Verhelst, Kees Vliet Vlieland (KVV), Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).