We kunnen bijna een overzicht vullen met alleen ‘longstayers’. Lees even mee: de Wilde Zwaan en Lepelaar bij Hoogelande, twee Casarca’s bij Kleverskerke of Arnemuiden, twee IJseenden voor de kust ter hoogte van Groot Valkenisse, twee Nonnetjes in de Vest van Veere (t/m 29 jan), vier Grote Zee-eenden op het Veerse Meer (28 jan), de Zeearend op de eilanden in het Veerse Meer, twee Oeverlopers langs het Kanaal van Walcheren in Middelburg, de Zwartkopmeeuw in het Nollebos, Ransuilen in Oostkapelle en bij Dishoek (nog slechts eentje), de Rouwkwikstaart bij Hoogelande, twee Grote Piepers in het Zandvoortweggebied, zes Waterpiepers bij de Mortiere, Middelburg en tenminste zes Appelvinken bij Buiten de Veste.

Wilde Zwaan, Hoogelande, 29 januari 2017. Foto: Peter Meininger.

Grote Pieper, Zandvoortweggebied, 31 januari 2017. Foto: Marcel Klootwijk.

Op 30 jan vloog een IJsduiker tweemaal langs het strand van Oranjezon (SL). Naar later bekend werd was er op diezelfde dag een waarneming van twee langsvliegende exemplaren bij Zoutelande (DS). Op 31 jan werd er een Parelduiker foeragerend voor de kust bij Westkapelle gemeld (Ad Stigter).

Vanaf 23 jan werd op verschillende dagen een Kuifaalscholver voor de kust van Groot Valkenisse gezien (SL e.a.). Langs de zeedijk van Westkapelle zwom op 28 en 29 jan een exemplaar (div). Op 28 jan was een Smelleken ter plaatse op een akker in de weihoek Molenbaix ten oosten van Aagtekerke (Maartje Bakker, Toy Janssen). Op verschillende plaatsen werden niet minder dan acht Bokjes en elf Houtsnippen gemeld (div).

IJseenden, op zee ter hoogte van Groot Valkenisse, 3 februari 2017. Foto: Erik Sanders.

Op 25 januari was voor de derde keer in tien dagen tijd een 2kj Grote Burgemeester aanwezig op de zeedijk van Westkapelle (RS e.a.). De vogel werd daar op 28 jan voor het laatst gezien (Maartje Bakker, Toy Janssen). Op basis van foto’s leek dit weer een andere dan de voorgaande twee vogels. Op de 25e was er ook kort een hybride Grote Burgemeester x Zilvermeeuw present (RS). Op 26 jan (ES) en 31 jan (MK) werd er weer een adulte Zwartkopmeeuw in winterkleed gezien op de plek van de IJseenden ter hoogte van Groot Valkenisse.

Grote Burgemeester, 2kj, zeedijk Westkapelle, 25 januari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Zwartkopmeeuw, adult winterkleed, op zee ter hoogte van Groot Valkenisse, 31 januari 2017. Foto: Marcel Klootwijk.

Leuk was de waarneming van een overvliegende Velduil op 25 jan over de zuidrand van Westerzicht, Vlissingen (KL). Een Ransuil werd op 28 jan gezien in een dennenboom in Oranjezon (LZ). Tenslotte werd op 28 jan een lansgvliegende Sneeuwgors opgemerkt vanaf de dijk bij het caisson van Veere (LZ).

Appelvink, Buiten de Veste, 2 februari 2017. Foto: Dennis van de Waart.

Waarnemers: Maartje Bakker, Toy Janssen, Marcel Klootwijk (MK), Karel Leeftink (KL), Sander Lilipaly (SL), Erik Sanders (ES), Rob Sponselee (RS), Ad Stigter, Dirk van Straalen (DS), Lenn van de Zande (LZ).