Een mooie ochtend op telpost De Nolle op 23 aug leverde een aantal mooie soorten op: een juveniele Purperreiger (ook een tijdje ter plaatse voor de telpost), een Zwarte Wouw (vijfde ooit voor de telpost), niet minder dan elf Morinelplevieren – waaronder een groep van 10 ex (8 ad, 2 juv) – en drie Duinpiepers (TL e.a.). Op 1 sept passeerde hier nog een Duinpieper (MP).

Rondom de monding van de buitenhaven van Vlissingen werden regelmatig maximaal twee onvolwassen Kuifaalscholvers gezien (div). Op 2 sept zwommen twee Kuifaalscholvers voor de zeedijk van Westkapelle richting Domburg (JS, KdR). Plaatselijk schaars waren de Kleine Zilverreiger op 22 aug in het Noordervroon (RS) en de Grote Zilverreiger op 29 aug op dezelfde locatie (AB). Op 22 en 23 aug trok een Grote Zilverreiger langs De Nolle (MK / TL e.a.) en op 3 sept flapten er twee over het puinpad, Westkapelle (JW) en drie over Serooskerke (TK). Op 25 aug (tijdens de barbecue van de Vogelwerkgroep) vloog een juveniele Purperreiger over de tuin van WvZ aan de Baaiweg (div). Op 29 aug vlogen hier zelfs 9 ex over (WvZ). Nog een Purperreiger was op 1 en 2 sept aanwezig langs de Steenheulweg bij Hoogelande (div).

Kuifaalscholver, 2kj, buitenhaven Vlissingen, 26 augustus 2017. Foto: Jaco Walhout.

Onverwacht en nog altijd heel schaars op Walcheren waren de twee Zwarte Ibissen die in de middag van 23 aug kort aanwezig waren in het Noordervroon (Tim Raats). Enkele uren nadat de vogels verdwenen waren doken er twee net over de grens bij het Zwin op. Vast geen toeval! Op 31 aug werd een Krooneend gemeld langs de Hogeweg in het Noordervroon (Arno Schneider). Dit is ongetwijfeld nog steeds de vogel die hier ook drie weken al werd gezien.

Zwarte Ibissen, Noordervroon – Westkapelle, 23 augustus 2017. Foto: Tim Raats.

In totaal ca. 25 Wespendieven gemeld, waarvan 5 ex op 23 aug langs telpost De Nolle (TL e.a.). Op 24 aug zag een verbijsterde RS dichtbij een juveniele Steppekiekendief langs ’t Kiekuus op Westkapelle vliegen. Vanaf het Zuiderhoofd kon de vogel op afstand boven zee nog worden opgepikt (MPe, PR, CB). Wellicht dezelfde vogel (‘Grauwe/Steppe’) werd eerder die morgen al jagend in het Noordervroon gemeld (HR). Dit betreft de vroegste waarneming van een juveniele Steppekiekendief ooit op Walcheren en het zevende goed gedocumenteerde geval op ons ‘eiland’. Op 3 sept werd een jagend mannetje Blauwe Kiekendief gezien in het Noordervroon (Karl van Lierde).

Slechtvalk met geslagen Steenloper, zeedijk Westkapelle, 3 september 2017. Foto: Joop Scheijbeler.

Op 25 aug werd een Zwarte Wouw gezien boven Buttinge (KL). Op 28 aug vloog een Visarend over het Noordervroon (Niels van Doninck, Guy Janssens), op 2 sept zeilde er eentje over Middelburg (MK) en op 3 sept vloog er één over ’t Kiekuus, Westkapelle (JW, RS). Eén van de echte snoepjes van deze periode was de juveniele Roodpootvalk die op 1 sept door RS werd ontdekt langs de Steenheulweg bij Hoogelande. Deze fraaie vogel liet zich daar in elk geval tot en met 3 sept prachtig zien, veelal zittend in stoppelakkers en parasiterend op Torenvalken.

Roodpootvalk, 1kj, Hoogelande, 1 september 2017. Foto: Jaco Walhout. 

Roodpootvalk, 1kj, Hoogelande, 2 september 2017. Foto: Paul van Tuil.

Roodpootvalk, 1kj, Hoogelande, 1 september 2017. Video’s: Corstiaan Beeke.

Een maximumaantal van tien Bosruiters was op 22 aug aanwezig in het Noordervroon (RS). Die dag liep er ook nog een Krombekstrandloper (JK) en op 1 en 3 sept scharrelde hier een Temmincks Strandloper (TL / JW, RS). Op 31 aug ontdekte JW op roep (!) een juveniele Gestreepte Strandloper die vanuit noordwestelijke richting kwam aanvliegen en landde in het Noordervroon. Deze vogel verplaatste zich binnen een uur naar de oude ijsbaan en bleef daar tot in elk geval 3 sept aanwezig. Dit is de elfde Gestreepte Strandloper op Walcheren werd gezien, waarvan nu 9 ex in het Noordervroon!

Een juveniele Morinelplevier was op 25 aug kort ter plaatse op de zeedijk van Westkapelle (FA). Een tweede juveniel werd op 3 sept aanwezig in een groep Goudplevieren langs de Slaakweg, net zuidwest van het Noordervroon (RS). Op 30 augustus was een mooi aantal van 36 Bontbekplevieren aanwezig in het Noordervroon (MS). De juveniele Grauwe Franjepoot die vanaf 13 aug aanwezig was in het Noordervroon, werd daar op 23 aug voor het laatst gezien (Jan Adriaanse). Op 31 aug werd in de oude ijsbaan een nieuwe juveniele Grauwe Franjepoot ontdekt (JW, CB e.a.). Deze bleef tot 2 sept en was af en toe in één beeld te zien met de Gestreepte Strandloper.

Uniek duo op Walcheren: Juveniele Gestreepte Strandloper met juveniele Grauwe Franjepoot, Noordervroon – Westkapelle, 2 september 2017. Foto: Kris De Rouck.

Op 24 aug vlogen er een Grote Jager en een Kleine Jager langs Westkapelle (div). Op 31 aug passeerden verspreid over de ochtend (NW4) minimaal vijf Kleine Jagers Westkapelle (div) en op 3 sept weer een Grote Jager (RS). Twee Noordse Stormvogels vlogen hier langs op 2 sept (KdR) en 1 ex op 3 sept (RS).

Verrassend qua datum was de waarneming van een Velduil in de duinen van Klein Valkenisse op 27 aug (AvG). Ook opmerkelijk was de waarneming van Kerkuil, die op 29 aug midden op de dag bij de waterzuivering van Ritthem uit een schuur vloog die op dat moment gesloopt werd (LZ). Nog zo’n onverwachte waarneming: op 1 sept zag MB vanuit de woonkamer een Hop poetsen in een boompje (Noordweg, Middelburg). De vogel vloog al snel over de weitjes bij Brigdamme weg. Gezien de locatie zou dit zelfs goed de vogel kunnen zijn die vier weken geleden enkele honderden meters vandaan werd gezien. Op 2 sept werd een juveniele Koekoek gezien in het Oude Veerseweggebied (DH).

Draaihals, Ritthem, 2 september 2017. Foto: Thomas Luiten.

Draaihals, Ritthem, 2 september 2017. Video: Corstiaan Beeke.

Op 2 sept een Draaihals ontdekt op een ruig terreintje langs de Havenweg, Ritthem (RS). De vogel liet zich af en toe prachtig zien en trok veel bekijks. De Draaihals was ook de dag erna nog aanwezig (div). In een groep Gele Kwikstaarten langs de Babelweg, Domburg, zag RS op 24 aug een Engelse Kwikstaart en twee Noordse Kwikstaarten. Op akkers en in weilanden langs de Hollandseweg en Tiendehofweg, Meliskerke, telde PB op 1 sept niet minder dan 21 Paapjes. Op 3 sept werden roepend overvliegende Duinpiepers gehoord boven de dijk bij Domburg (IG) en langs de Schoneweg, Westkapelle (JW).

Bonte Vliegenvanger, begraafplaats Westkapelle, 2 september 2017. Foto: Kris De Rouck.

Leuk was het mannetje Blauwborst dat op 2 sept werd opgemerkt in het rietkraagje langs de K. de Vosweg, Noordervroon (PB, Gerard Verweij). Bonte Vliegenvangers zijn nog opmerkelijk schaars, maar op 2 sept waren er dan eindelijk 5 ex aanwezig op de begraafplaats van Westkapelle (PB, Gerard Verweij). Die dag werden ook voor het eerst wat meer Gekraagde Roodstaarten gezien, met onder meer 11 ex langs het puinpad van Westkapelle (PB, Gerard Verweij). Op 3 sept vloog de eerste Ortolaan van dit jaar noordwaarts over het puinpad van Westkapelle (René-Marie Lafontaine).

Waarnemers: Jan Adriaanse, Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Angelique Belfroid (AB), Matthijs Broere (MB), Niels van Doninck, Arjen van Gilst (AvG), Ies Goedbloed (IG), Dini Helmers (DH), Guy Janssens, Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), René-Marie Lafontaine, Karel Leeftink (KL), Karl van Lierde, Thomas Luiten (TL), Cor Moens (CM), Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Tim Raats, Han Reijnhoudt (HR), Peter Roelse (PR), Kris De Rouck (KdR), Joop Scheijbeler (JS), Arno Schneider, Maarten Sluijter (MS), Rob Sponselee (RS), Gerard Verweij, Jaco Walhout (JW), Wouter van Zandbrink (WvZ), Lenn van de Zande (LZ).