Er was een melding van een Kuifaalscholver voor de kust van Joossesweg op 30 maart (ES). De eerste Purperreiger van het jaar vloog op 28 maart naar noordoost over de Mortiere, Middelburg (LZ). Op 2 april volgde een exemplaar naar noordoost over Oranjezon (AO). In de avond van 30 maart werden twee Koereigers opvliegend gezien in de natuurontwikkeling langs de Brigdamseweg aan de noordrand van Middelburg (MB). Gelukkig waren de beide vogels de volgende dag hier weer ter plaatse, zodat heel wat waarnemers ze konden bewonderen. Na 31 maart werden ze niet meer gezien. Dit was de eerste keer dat er meerdere Koereigers bij elkaar aan de grond werden gezien op Walcheren.

Koereiger, Brigdamseweg – Middelburg, 31 maart 2017. Foto: Corine Osté.

Lepelaars, Zandvoortweggebied, 25 maart 2017. Foto: Marc Goedbloed.

Een recordaantal van 324 Slobeenden werd op 29 maart geteld in het Zandvoortweggebied (RS). Op 24 maart was een mannetje Krooneend aanwezig in de Spuikom van Ritthem (JG, RS e.a.). Een mooie groep van negen Zomertalingen was van 26 maart tot in elk geval 30 maart aanwezig in de plasjes aan de westzijde van Rammekens (AB, CB e.a.). Daarnaast werden Zomertalingen gemeld in het Zandvoortweggebied op 25 maart (2ex, MG) en 31 maart (1 ex, HH) en langs de Koekoeksweg, Aagtekerke op 26 maart (JB, MA, MK).

Zomertalingen, Rammekenshoek, 27 maart 2017. Foto: Piet de Poorter.

Een Rode Wouw flapte op 22 maart over Arnemuiden (IW). Er waren waarnemingen van Smellekens in de Schorerpolder op 25 maart (JS), over de Baaiweg, Aagtekerke op 29 maart (WvZ) en over Oranjezon op 28 en 31 maart (MK). Tussen de Grutto’s in het Zandvoortweggebied stonden af en toe ook enkele IJslandse Grutto’s, met als maximumaantal 9 ex op 22 maart (RS). Hier was op 26 maart ook een Kleine Strandloper aanwezig (MA, MK). Op 28 maart werd een opvliegend Bokje gezien in Oranjezon (MK). Af en toe werden er enkele foeragerende Dwergmeeuwen gezien in het Noordervroon, met als maximumaantal 7 ex op 31 maart (RS).

Grutto, Zandvoortweggebied, 29 maart 2017. Foto: Piet de Poorter.

Bij Nieuw en Sint Joosland werden af en toe één en heel soms twee Steenuilen gezien (div). Op verschillende data werd een jagende Velduil gezien in de Schorerpolder bij Ritthem (div) en op 31 maart en 1 april zelfs 2 ex (MG e.a.). Op 2 april was er bovendien een melding van een Velduil in het Noordervroon (G. Rohleder). Tenminste één paar Kleine Bonte Spechten is territoriaal in Oranjebosch / Zeeduin, noordoost van Oostkapelle (div).

Velduil, Schorerpolder – Ritthem, 31 maart 2017. Foto: Marc Goedbloed.

De twee Grote Piepers van het Zandvoortweggebied werden daar gemeld tot in elk geval 27 maart (MA, MK). Waterpiepers (serieus op weg naar zomerkleed) werden nog gezien bij de Mortiere (5 ex op 22 maart, CB), langs de Steenheulweg bij Hoogelande op 22 maart (RS) en langs de Slotdreef, Sint Jan ten Heere op 31 maart (FA). Na een eerste Beflijster over de duinen van Dishoek op 28 maart werd er eentje gezien bij Poppendamme op 30 maart (Jan-Willem Vergeer). Traditioneel dook de soort vervolgens ook op in Oranjezon, met een maximumaantal van 5 ex op 31 maart (MK).

Overtrekkende Europese Kanaries werden opgemerkt op de Boulevard van Vlissingen op 28 maart (TL), over de duinen van Dishoek op 30 maart (AvG) en over Oranjezon op 31 maart (JW). Op 25 en 26 maart waren twee Kruisbekken aanwezig in dennenbomen aan de westrand van Oranjezon (div).

Kruisbek, Oranjezon, 25 maart 2017. Foto: Marten Peene.

Fenologie: Visdief 30 maart 9 ex over Westerschelde vanaf strandje Ritthem (MP), Boerenzwaluw 21 maart binnenhaven Vlissingen (DvS), Oeverzwaluw 26 maart 2 ex Mortiere, Middelburg (MP), Gele Kwikstaart 27 maart Perduinsweg, Middelburg (RJ), Boompieper 31 maart Oranjezon (MK), Gekraagde Roodstaart 31 maart Oranjezon (JW), Rietzanger 28 maart Oranjezon (MK), Braamsluiper 26 maart Oranjezon (MK), Nachtegaal 2 april Oranjezon (NdS).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Mario Aspeslagh (MA), Corstiaan Beeke (CB), Agnès Bimmel-Korstanje (AB), Jos Boot (JB), Matthijs Broere (MB), Arjen van Gilst (AvG), Jan Goedbloed (JG), Marc Goedbloed (MG), Henk Huige (HH), Roger Joos (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Thomas Luiten (TL), Arjan Ovaa (AO), Mayro Pattikawa (MP), G. Rohleder, Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Niels de Schipper (NdS), Rob Sponselee (RS), Dirk van Straalen (DvS), Jan-Willem Vergeer, Jaco Walhout (JW), Izak Weststrate (IW), Wouter van Zandbrink (WvZ), Lenn van de Zande (LZ).