Op 24 februari vlogen een Grote Jager (PR), een Parelduiker (TL) en een IJseend (TL) langs Westkapelle. Diezelfde dag meldde ES ook een langsvliegende Parelduiker bij Dishoek. Een adulte Kuifaalscholver vloog op 1 maart langs Joossesweg (ES). Leuk was de waarneming van een familiegroep Witbuikrotganzen (2 ad, 5 2kj) op de zeedijk van Westkapelle op 25 feb (CB, PB). Dit betreft vrijwel zeker de groep die aan de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen overwintert.

Witbuikrotganzen, adult (rechts) en drie jonge vogels, zeedijk Westkapelle, 25 februari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

De eerste Rode Wouw van het voorjaar vloog op 4 maart bij Joossesweg naar noord (EM). Opmerkelijk genoeg was op 27 feb met een stevige zuidwestenwind serieuze trek van Kraanvogels over Nederland. Ze waren echt op drift, waardoor ze ook behoorlijk westelijk werden gezien. Een groep van ongeveer 150 ex vloog om 16.25u over het Zwin naar noordoost en werd 20 minuten later opgepikt boven Scheldepoort (CO, PP). Daarna werd deze groep ook nog gezien bij Wolphaartsdijk en nog later bij Heinenoord. Dit is voor zover bekend de grootste groep die ooit boven Walcheren is gezien! De Roerdomp bij het Groot Vroon, Dishoek werd ook deze periode weer op verschillende dagen gemeld (div).

Roerdomp, opmerkelijk: landde bovenin een els, Groot Vroon – Dishoek, 25 februari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

De overwinterende Regenwulp bij het Zuiderhoofd was daar al wekenlang erg onregelmatig aanwezig en werd in deze periode alleen op 24 feb gezien (RS, JS). Het aantal Grutto’s in het Zandvoortweggebied was op 27 feb opgelopen tot 25 ex (CB). Eenzame Bokjes werden gemeld op 25 feb in de Oostkreek van Westkapelle (CB, PB), op 28 feb op het Schor van de Sloehaven (MPe) en op 1 maart in de Mortiere, Middelburg (Erik Blommestijn).

Zwartkopmeeuwen zijn nu dagelijkse kost. In gemengde groepen Kok- en Stormmeeuwen worden vaak kleine aantallen gezien. Wat hogere aantallen: op 27 feb 7 ex in de Oude Veerseweggebied (CB), op 1 maart 7 ex langs de Perduinsweg, weihoek Hoogelande (CB) en op 3 maart 10 ex in de omgeving van Schellach (SL). Bijzonder was het aantal van 49 Zeekoeten dat op 21 feb op zee foerageerde ter hoogte van het Zuiderhoofd bij Westkapelle (TL).

Uit de (nog niet zo) oude doos: Grote Pieper, Zandvoortweggebied, 29 januari 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

De Steenuil van Nieuw en Sint Joosland blijkt vaak lastig te vinden, maar werd toch weer op verschillende dagen gezien (div). Na bijna een jaar was er weer eens een waarneming van twee Kleine Bonte Spechten bij Randduin, Oostkapelle (PR). Tenminste één van de Grote Piepers werd in het noordelijk deel van het Zandvoortweggebied gezien tot en met 3 maart (div). Alleen op 25 feb werden 2 ex gemeld (MG). Op 27 feb waren niet minder dan 16 Waterpiepers aanwezig op nat grasland ten zuiden van de Mortiere, Middelburg (CB). Bijzonder was de waarneming van een Oeverpieper in het Zandvoortweggebied op 1 maart (HH).

Vijf Kleine Barmsijzen werden op 20 feb nog gezien in Oost-Souburg (JB), terwijl op 5 maart één vogel in de wijk ’t Zand, Middelburg (SL). De drie Europese Kanaries die vanaf 8 feb gezien worden aan de rand van de wijk Paauwenburg, Vlissingen, werden daar op 3 maart nog gemeld (div). Minstens tien Appelvinken werden op 22 feb weer eens gezien bij Buiten de Veste (LZ). In Oranjezon werden maximaal acht Kruisbekken gezien op 25 feb (MPe). Vanaf 28 feb werd weer een paar keer een Sneeuwgors gezien op de Westelijke Sloehavendam (BW).

Sneeuwgors, Westelijke Sloehavendam, 1 maart 2017. Foto: Lenn van de Zande.

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Erik Blommestijn, Jos Boot (JB), Marc Goedbloed (MG), Henk Huige (HH), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Edward Minnaar (EM), Corine Osté (CO), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Piet de Poorter (PP), Erik Sanders (ES), Joop Scheijbeler (JS), Rob Sponselee (RS), Bert Wetsteijn (BW), Lenn van de Zande (LZ).