Ook in deze periode waren er een paar topdagen met zeetrek op Westkapelle. Op 5 okt werd de gehele dag geteld (WZW 7 > NW 5). Hoogtepunten waren 1 Stormvogeltje, 13 Vaal Stormvogeltje, 1 Noordse Stormvogel, 2 Grauwe Pijlstormvogel, 9 Noordse Pijlstormvogel, 846 Jan-van-gent, 2 Vorkstaartmeeuw (juv), 210 Grote Jager, 8 Middelste Jager, 153 Kleine Jager en 9 Kleinste Jager. Op 6 okt werd weer een klokje rond geteld (NW6 > NW 5): 9451 Rotgans, 388 Pijlstaart, 2 Stormvogeltje, 18 Vaal Stormvogeltje, 6 Noordse Stormvogel, 2 Grauwe Pijlstormvogel, 1 Noordse Pijlstormvogel, 2 IJseend, 2 Rosse Franjepoot, 1 Vorkstaartmeeuw (juv), 62 Grote Jager, 2 Middelste Jager, 43 Kleine Jager, 9 Kleinste Jager.

Kleinste Jager, 1kj, zeedijk Westkapelle, 6 oktober 2017. Foto: Adri Clements.

Vaal Stormvogeltje, zeedijk Westkapelle, 6 oktober 2017. Foto: Thomas Luiten.

Ook op andere dagen werd er regelmatige een paar uur over zee gekeken bij Westkapelle. Dit leverde onder meer in totaal 8 Grauwe Pijlstormvogels, 9 Noordse Pijlstormvogels, een Vaal Stormvogeltje, tientallen Grote en Kleine Jagers, 6 Middelste Jagers en 4 Kleinste Jagers op. Echte highlights waren er ook nog: een (adulte!) Vorkstaartmeeuw op 2 okt (Guus van Duin, Kees en Rina Renes), een Vale Pijlstormvogel op 3 okt (MK, SL), een Rosse Franjepoot op zowel 7 okt (Jeroen Nagtegaal) als op 10 okt (JS), een Stormvogeltje op 8 okt (KdR, JW e.a.) en een juveniele Vorkstaartmeeuw op 8 okt (Wouter van Gasse), 9 okt (Jeroen Nagtegaal) en 10 okt (KdR).

Vorkstaartmeeuw, 1kj, voor de kust van Joossesweg, 8 oktober 2017. Foto: Marcel Klootwijk.

Grote Jager, 1kj, voor de kust van Oostkapele, 8 oktober 2017. Foto: Marcel Klootwijk.

Jan-van-gent, 3kj, Domburg, 5 oktober 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Bovenstaande Jan-van-gent bleek precies één dag eerder (na een verblijf in een opvangcentrum) aan de kust van Oostende, België te zijn losgelaten (mededeling Filip de Ruwe).

Onbetwiste topper van deze periode was de Geelsnavelduiker die Lennart Verheuvel op 3 okt fotografeerde, toen de duiker over het puinpad van Westkapelle vloog. Na enig aarzelen vloog de duiker in zuidelijke richting verder. Hier leest u meer over deze droomwaarneming. Dit was pas de vierde keer dat deze soort op Walcheren werd gezien.

Geelsnavelduiker, puinpad Westkapelle, 3 oktober 2017. Foto: Lennart Verheuvel.

Op 5 okt vlogen de eerste vijf Kleine Rietganzen van dit najaar over ’t Kiekuus (div). Op 8 okt passeerden vier Grote Zee-eenden de zeedijk van Westkapelle (Wouter van Gasse). Een Koereiger vloog op 8 okt over Buttinge (MK). Nog een Koereiger trok in de ochtend van 15 okt in gezelschap van 6 Grote Zilverreigers en een Kleine Zilverreiger over het puinpad van Westkapelle naar zuid (TL). Dit groepje werd even later ook vanaf De Nolle opgepikt (MK, GN, RvT, PW). Op 15 okt vlogen langs Westkapelle en De Nolle in totaal overigens in totaal niet minder dan 58 Grote Zilverreigers (MK, PW, RvT, TL).

Een adult vrouwtje Blauwe Kiekendief werd op 7 en 8 okt gezien in het Noordervroon (div). Op 13 okt vloog er één langs de Poppekerkseweg, oost van Westkapelle (RJ) en op 15 okt eentje over de duinen bij Klein Valkenisse (AvG). Een Visarend vloog op 2 okt over zeedijk van Westkapelle (Marie-Jose Verbeeten). Late Boomvalken vlogen op 3 en 6 okt over het Noordervroon (HR / Henk Nijskens) en op 8 okt over de Babelweg, Domburg (JS). In totaal werden zeker zeven overvliegende Smellekens gemeld (div).

Late Bosruiters werden nog gezien in het Noordervroon, met 3 ex op 2 okt en nog steeds 1 ex op 11 okt (div). Kleine Strandlopers werden nog af en toe gezien in het Noordervroon, met een maximum van 4 ex op 5 okt en nog steeds 3 ex op 11 okt (div). Langs ’t Kiekuus vlogen op 3 okt 3 ex (div) en op 6 okt 1 ex (div). Een 1kj Krombekstrandloper werd in het Noordervroon gezien op 9 okt (CB). Een Bokje dat opvloog van een akker langs de Meinersweg, Hoogelande, was de eerste van dit najaar (MPe). Op 9 okt werd nog een opvliegend Bokje gezien langs de Schoneweg, Westkapelle (HR). Van 8 t/m 11 okt zwom een Rosse Franjepoot in het middendeel van het Noordervroon, Westkapelle (John van Gestel e.a.). Dit is de vijfde keer dat deze soort in het Noordervroon opduikt (éénmaal 2 ex).

Op diverse dagen werden één of meerdere vermoedelijke (want ongeringde) Baltische Mantelmeeuwen in het Noordervroon of op de zeedijk van Westkapelle (div). In de groepen meeuwen op de zeedijk van Westkapelle waren meestal wel enkele Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen te vinden. Er werden vier verschillende geringde Pontische Meeuwen afgelezen: 1kj vogels uit Litouwen en Duitsland (twee) en een 2kj vogel uit Polen. Een late Zwarte Stern was van 12 t/m 15 okt aanwezig in het Noordervroon (div).

Geelpootmeeuw, adult, zeedijk Westkapelle, 13 oktober 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Pontische Meeuw, 2kj, zeedijk Westkapelle, 2 oktober 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Een Velduil flapte op 8 okt over de zeedijk van Westkapelle (KdR). Op 15 okt vloog een Velduil over Oranjezon (Dave Schmitt). Bijzonderder was de Ransuil die op 15 okt korte tijd op het basalt van diezelfde zeedijk zat (Pieter-Jan Damkot, Harold Hiel).

Leuk was de waarneming van een mannetje Rouwkwikstaart op een boerenerf langs de Hoogelandseweg (MPe). Het is aannemelijk dat dit de terugkerende overwinteraar is. Op 14 okt vlogen nog twee late Gele Kwikstaarten langs De Nolle (CB, PB, RvT). Een dag later vloog er eentje over het Noordervroon (TL).

Op 9 okt werd de roep van een Siberische Boompieper opgenomen op De Nolle (MP). Later die ochtend vloog nog een mogelijk tweede exemplaar langs. In het wandelgebied ten oosten van de Westkapelsche Kreek kreeg RS op 8 en 9 okt de determinatie van twee goede kandidaten Siberische Boompiepers net niet helemaal rond. Op 10 okt vlogen een roepende Grote Pieper en een Waterpieper langs De Nolle (MP). Twee Waterpiepers scharrelden op 13 okt langs de Hogeweg in het Noordervroon (TL), 1 ex was op 14 okt aanwezig in Oranjezon (MK) en 1 ex vloog op 15 okt over het opslagterrein van Westkapelle (TL).

Een Beflijster vloog op 8 okt over de Mortiere, Middelburg en op 11 okt werd 1 ex gezien in Oranjezon (JW). Op 9 okt was de eerste Klapekster van het najaar kort aanwezig langs de Hogeweg, Westkapelle (Roger Pynaerts). Op 2 okt haalde JT een 1kj Kleine Vliegenvanger uit de mistnetten in zijn tuin, Westkapelle. Dit fraaie beestje werd geringd en een halfuur later weer losgelaten op de begraafplaats van Westkapelle. Meer over deze vangst is hier te lezen.

Kleine Vliegenvanger, 1kj, begraafplaats Westkapelle, 2 oktober 2017. Foto: Pim Wolf.

Een groep van 14 Baardmannetjes was op 12 okt aanwezig in het zuidelijk deel van het Noordervroon (RS). Ook op 13 t/m 15 okt werden hier Baardmannetjes gezien (maximaal 20 ex, div). Op de 13e werden ook 3 ex gezien in de omgeving van Fort Rammekens (MK, MPe). Op 14 okt en 15 okt vlogen 137 respectievelijk 317 Zwarte Mezen langs De Nolle (RvT e.a.).

In totaal werden zes Bladkoninkjes opgemerkt. Op 9 okt 1 ex bij Schellach (RJ, PR) en 1 ex in Oost-Souburg (MP). Op de begraafplaats van Westkapelle werd de soort gemeld op 9, 10, 14 en 15 okt (div). Op 15 okt waren er bovendien Bladkoningen aanwezig op het opslagterrein van Westkapelle (TL) en in een tuin langs de Walcherseweg, Middelburg (John van Vliet).

Ringmus, Ritthem, 15 oktober 2017. Foto: Corine Osté.

Keep, Ritthem, 13 oktober 2017. Foto: Corine Osté.

Er waren meldingen van overvliegende Appelvinken over de Mortiere, Middelburg op 8 okt (2 ex) en 9 okt (1 ex, LZ). Op 12 okt werden 3 ex gezien op de begraafplaats van Aagtekerke (RS) en op 14 okt werd er eentje gehoord op de begraafplaats van Westkapelle (CB, PB). Op De Nolle werden langstrekkende Appelvinken genoteerd op 14 okt (4 ex, RvT) en 15 okt (16 ex, MK, GN, RvT, PW). Op 15 okt vlogen bovendien 5 ex over Brigdamme (MB).

Kleine Barmsijs, Westkapelle, 8 oktober 2017. Foto: Jaco Walhout.

Twee Kleine Barmsijzen waren op 8 okt aanwezig in het volkstuinencomplex aan de noordrand van Westkapelle (JW). Op 9 okt vloog 1 ex over de Mortiere, Middelburg (LZ) en op 15 okt 1 ex langs De Nolle (MK, GN, RvT, PW). Op 7 okt vloog een Europese Kanarie roepend over de Westkapelsche Kreek (PB). Op 15 okt vlogen 2 ex over Westkapelle (TL), 5 ex langs De Nolle (MK, GN, RvT, PW) en daarna nog 1 ex over de duinen van Klein Valkenisse (AvG). Een groepje van vier Kruisbekken vloog op 6 okt roepend over ’t Kiekuus, Westkapelle (div), 5 ex werden op 13 okt gezien in Oranjezon (RJ) en 5 ex vlogen op 15 okt langs De Nolle (MK, GN, RvT, PW).

Waarnemers: Corstiaan Beeke (CB), Pieter Beeke (PB), Matthijs Broere (MB), Pieter-Jan Damkot, Guus van Duin, Wouter van Gasse, John van Gestel, Arjen van Gilst (AvG), Harold Hiel, Roger Joos, (RJ), Marcel Klootwijk (MK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Griet Nijs, (GN), Henk Nijskens, Mayro Pattikawa (MP), Marten Peene (MPe), Roger Pynaerts, Han Reijnhoudt (HR), Kees en Rina Renes, Peter Roelse (PR), Kris De Rouck (KdR), Joop Scheijbeler (JS), Dave Schmitt, Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Jos Tramper (JT), Marie-Jose Verbeeten, Lennart Verheuvel, John van Vliet, Jaco Walhout (JW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).