Op 23 april werd een langsvliegende Noordse Stormvogel gezien bij Westkapelle (TL). Op 25 april trokken in een uurtje tijd drie Kleine Jagers noordwaarts langs Westkapelle (CB, TL). Maar liefst vijf Purperreigers vlogen op 29 april over Oost-Souburg (RS). Een dag later werd er eentje gemeld over de Westkapelsche Kreek (PW). Er werden regelmatig Zomertalingen gemeld, meestal in het Zandvoortweggebied. Het maximumaantal daar was 5 ex van 18 t/m 20 april (div). Grote Zee-eenden vlogen langs Westkapelle op 17 april (1 ex, RS), 23 april (9 ex, MK, PR) en 24 april (8 ex, PM). Een groep van 8 ex vloog op 18 april bij Vlissingen de Westerschelde op (TL).

Lepelaar (adult) , Zandvoortweggebied, 27 april 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Op 30 april werd een langsvliegend vrouwtje Grauwe Kiekendief gezien vanaf de zeedijk van Westkapelle (PW). Het enige Smelleken dat gemeld werd was op 24 april kort ter plaatse in het Zandvoortweggebied (CB).Overtrekkende Visarenden werden opgemerkt boven Middelburg op 20 april (SL), boven Vlissingen op 22 en 23 april (TL / PM) en boven Joossesweg op 28 april (ES). Rode Wouwen vlogen over Boudewijnskerke op 23 april (JB) en over Vrouwenpolder op 26 april (Roely Bos). Een stevige zuidoostenwind blies op 30 april meerdere Zwarte Wouwen naar Walcheren. Er waren meldingen bij de Vierhoogten (JW), Oranjezon (AB), het Noordervroon (2 ex, RS, PR), Zoutelande (ES) en Hoogelande (CB). Om hoeveel verschillende individuen het precies gaat is lastig vast te stellen. Op 19 april werd een subadulte Kraanvogel ontdekt op een akker langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens (TK). Naar verluid was deze vogel daar toen al een week aanwezig. Hij bleef de gehele periode aanwezig.

Kraanvogel (subadult), Zandvoortweggebied, 28 april 2017. Foto: Corine Osté.

Patrijs, Zandvoortweggebied, 28 april 2017. Foto: Corine Osté.

In het Zandvoortweggebied werden nog enkele Goudplevieren gemeld, met als hoogste aantal 8 ex op 22 april (CB, JK). Op 30 april werden twee Morinelplevieren ontdekt op een kale akker langs de Schoutsweg, Westkapelle (JT). Op 30 april waren zeven Bosruiters aanwezig in het Zandvoortweggebied (Stefan Hageman) en vlogen er zes over het Noordervroon (RS). Ideale weersomstandigheden zorgden op 30 april voor een mooi steltlopertafereel in het Noordervroon. Minimale aantallen verspreid over de dag: 15 Zilverplevieren, 43 Bontbekplevieren, 35 Rosse Grutto’s, 9 Zwarte Ruiters, 486 Tureluurs, 164 Groenpootruiters, 6 Kanoeten, 6 Drieteenstrandlopers (div). De eerste twee Temmincks Strandlopers van het jaar liepen op 29 april in het Zandvoortweggebied (RvT). De volgende dag was het aantal opgelopen tot 6 ex (PW).

Drieteenstrandloper (overgangskleed), strand Oranjezon, 21 april 2017. Foto: Maarten Sluijter.

Er werden regelmatig kleine aantallen Dwergmeeuwen gezien in het Noordervroon. Op enkele dagen zelfs enkele tientallen, met als maximumaantal 61 ex op 23 april (TL). Op 20 en 21 april stond een 2e-kj Grote Burgemeester in het Noordervroon (MPe / LZ). Heel bijzonder was de waarneming van twee adult zomerkleed Witwangsterns die op 18 april voor de Boulevard van Vlissingen de Westerschelde op vlogen (TL). Deze soort werd slechts vier keer eerder op Walcheren waargenomen.

Dwergmeeuw, adult zomerkleed, Noordervroon, 23 april 2017. Foto: Thomas Luiten.

De eerste Zomertortel werd op 25 april bij Gapinge waargenomen (Hans Schekkerman). Daarna volgden er meldingen op minstens vijf andere plaatsen (div). Eén van de Grote Piepers was blijkbaar toch nog blijven hangen langs de Noorddorpseweg, Sint Laurens, getuige een melding daar op 24 april (CB). Het hoogste aantal Beflijsters in deze periode was 9 ex in het oostelijk deel van Oranjezon op 22 april (BW).

Tapuit, Zandvoortweggebied, 24 april 2017. Foto: Corstiaan Beeke.

Vanaf 18 april werden in totaal zes Paapjes gezien (div). Op 30 april telde JW in de duinen bij Oostkapelle 31 Tapuiten. De Cetti’s Zanger van het Nollebos werd ook deze periode weer enkele keren gemeld (div). Op 29 april werd de eerste zingende Wielewaal weer gehoord bij de Piet (BW). Een overvliegende Europese Kanarie werd op 29 april opgemerkt bij opslagterrein Erika, Westkapelle (TL).

Grasmus, Breezand, 21 april 2017. Foto: Marten Peene.

Fenologie: Boomvalk 22 april Ritthem (LZ), Bosruiter 27 april Zandvoortweggebied (CB), Kleine Karekiet 21 april Oude Veerseweggebied (MK), Bosrietzanger 28 april Zoutelande (FA), Tuinfluiter 23 april Oostkapelle (MK), Grauwe Vliegenvanger 29 april Ritthem (RG).

Waarnemers: Floor Arts (FA), Corstiaan Beeke (CB), Angelique Belfroid (AB), Jos Boot (JB), Roely Bos, Rienk Geene (RG), Marcel Klootwijk (MK), Jaap Kolijn (JK), Tobi Koppejan (TK), Sander Lilipaly (SL), Thomas Luiten (TL), Peter Meininger (PM), Marten Peene (MPe), Peter Roelse (PR), Erik Sanders (ES), Hans Schekkerman, Rob Sponselee (RS), Robert van Tiel (RvT), Jos Tramper (JT), Jaco Walhout (JW), Bert Wetsteijn (BW), Pim Wolf (PW), Lenn van de Zande (LZ).